Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Digitalisering inden for koordinering af socialsikringsordninger

EU's regler om koordinering af sociale sikringsordninger giver medlemslandene et incitament til at anvende digitale teknologier til udveksling af, adgang til og behandling af de data, der er nødvendige for anvendelsen af reglerne, samt til at tilbyde brugervenlige tjenester til borgere, så de kan udnytte deres ret til fri bevægelighed i hele Europa. 

Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI) er et IT-system, der hjælper sociale sikringsmyndigheder med at udveksle oplysninger om social sikring i hele Europa. Takket være dette system er de nationale myndigheder i stand til at behandle borgernes anmodninger om sociale sikringsydelser (bl.a. arbejdsløshedsunderstøttelse, refusion af sundhedsudgifter, familieydelser og alderspension) på en hurtigere og mere effektiv måde.  

Der er også blevet iværksat et pilotprojekt for at undersøge gennemførligheden af et europæisk socialsikringspas for at forenkle borgernes kontakt med de sociale sikringsmyndigheder, sundhedstjenesteyderne og arbejdstilsynet.

Dette er i tråd med tankegangen bag Europas digitale årti, som omfatter mål og initiativer, der understøtter de offentlige forvaltningers digitale omstilling, interoperabiliteten på tværs af grænserne og kontakten med borgerne.

Del denne side