Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sotsiaalkindlustuse koordineerimise digipööre

Sotsiaalkindlustuse koordineerimise digipööre

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade kohaselt peaksid liikmesriigid kasutama nende eeskirjade kohaldamiseks vajalike andmete vahetamiseks, neile juurdepääsuks ja nende töötlemiseks digitehnoloogiat ning pakkuma kasutajasõbralikke teenuseid kodanikele, kes kasutavad oma õigust Euroopas vabalt liikuda. 

Sotsiaalkindlustusteabe elektrooniline vahetamine (EESSI) on IT-süsteem, mis aitab sotsiaalkindlustusasutustel kogu Euroopas vahetada sotsiaalkindlustusteavet. Tänu EESSI-le saavad riiklikud asutused menetleda kodanike sotsiaalkindlustushüvitiste (nt töötushüvitised, tervishoiukulude hüvitamine, peretoetused ja vanaduspension) taotlusi kiiremini ja tõhusamalt.  

Kasutusele on võetud ka katseprojekt, uurimaks Euroopa sotsiaalkindlustuspassi teostatavust, et lihtsustada kodanike suhtlust sotsiaalkindustusasutuste, tervishoiuteenuste osutajate ja tööinspektsioonidega.

See on kooskõlas Euroopa digikümnendi visiooniga, milles on esitatud eesmärgid ja meetmed, et toetada haldusasutuste digipööret, saavutada piiriülene koostalitlusvõime ja hõlbustada suhtlemist kodanikega.

Jaga seda lehte