Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Skaitmenizacija socialinės apsaugos koordinavimo srityje

Skaitmenizacija socialinės apsaugos koordinavimo srityje

ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėse valstybės narės raginamos keisdamosi ir naudodamosi duomenimis, kurie yra reikalingi taikant tas taisykles, bei juos tvarkydamos naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir piliečiams, kurie naudojasi laisvo judėjimo visoje Europoje teise, siūlyti patogias paslaugas. 

Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistema (EESSI) – tai IT sistema, padedanti socialinės apsaugos institucijoms dalytis socialinės apsaugos informacija visoje Europoje. Naudodamos šią sistemą nacionalinės institucijos gali greičiau ir veiksmingiau tvarkyti piliečių prašymus dėl socialinės apsaugos išmokų (pvz., bedarbio pašalpų, sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo, išmokų šeimai ir senatvės pensijos).  

Taip pat pradėtas bandomasis projektas, kurio tikslas – išnagrinėti galimybes sukurti Europos socialinės apsaugos pasą siekiant supaprastinti piliečių bendravimą su socialinės apsaugos institucijomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir darbo inspekcijomis.

Tai atitinka Europos skaitmeninis dešimtmečio planą, kuriame nustatomi tikslai remti skaitmeninę viešojo administravimo institucijų transformaciją, užtikrinti tarpvalstybinį sąveikumą ir supaprastinti bendravimą su piliečiais bei susijusios priemonės.

Bendrinti šį puslapį