A Bizottság 2021. március 9-én bemutatta jövőképét az Európai Unió digitális átalakulására 2030-ig. Az EU digitális évtizedére irányuló elképzelések négy sarkalatos pont köré csoportosulnak:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Készségek

  IKT-szakemberek: 20 millió, továbbá a nemek közötti kiegyensúlyozottság megteremtése

  Digitális alapkészségek: a népesség legalább 80%-a

 • Icon of the Euro symbol

  Biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák

  Összekapcsoltság: gigabit mindenkinek, 5G mindenütt

  A csúcstechnológiát képviselő félvezetők: az EU részesedésének megkétszerezése a világ össztermeléséből

  Adatok – peremhálózat és felhő: 10 ezer klímasemleges és fokozottan biztonságos peremhálózati csomópont

  Számítástechnika: az első számítógép, amely kvantumgyorsulással rendelkezik

   

 

 • Icon of stylised people

  A vállalkozások digitális átalakulása

  Technológiafejlesztés: az uniós vállalkozások 75%-a használja a felhőszolgáltatásokat, a mesterséges intelligenciát és a nagy adathalmazokat

  Innovátorok: a növekvő innovatív vállalkozások erősítése és az EU-beli unikornisok finanszírozása

  Kései csatlakozók: a kkv-k több mint 90%-a használja intenzíven a digitális eszközöket, legalább alapszinten

   

 • Icon of a stylised globe

   

  A közszolgáltatások digitalizálása

  Kulcsfontosságú közszolgáltatások: 100%-ban online

  E-egészségügy: az egészségügyi dokumentumok 100%-a elérhető digitális formában

  Digitális személyazonosság: a polgárok 80%-a használ digitális azonosítót

   

 

Ez a négy terület az európai digitális iránytű részét képezi, amely az EU 2030-ra vonatkozó digitális célkitűzéseit az alábbiak révén valósítja meg:

 • célértékek és kulcsfontosságú mérföldkövek;
 • szilárd közös irányítási struktúra, amely magában foglal egy monitoringrendszert a sikerek és hiányosságok feltérképezésére;
 • az EU, a tagállamok és a magánszektor beruházásait ötvöző, több országot érintő projektek.

Digitális polgárság: jogok és elvek az EU polgárai számára

A digitális elveket meghatározó keret hozzá fog járulni az uniós értékek előmozdításához és érvényre juttatásához a digitális térben. Ez a keret széles körű társadalmi vita keretében kerül kialakításra, és többek között a következőket foglalhatja magában:

Icon of a shield Digitális jogok

Icon of a hand and a shield Digitális elvek

 • A véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve a különböző, megbízható és átlátható információkhoz való hozzáférést
 • Online vállalkozás alapításának és működtetésének szabadsága
 • A személyes adatok és a magánélet védelme
 • A szellemi alkotások védelme az online térben

 

 • Biztonságos és megbízható online környezet
 • Egyetemes digitális oktatás és készségek
 • Hozzáférés környezetkímélő digitális rendszerekhez és eszközökhöz
 • Hozzáférhető és emberközpontú digitális közszolgáltatások és közigazgatás
 • Az emberközpontú algoritmusokat szabályozó etikai elvek
 • A gyermekek védelme és szerepvállalásuk növelése az online térben
 • Hozzáférés a digitális egészségügyi szolgáltatásokhoz

 

A Bizottság javasolni fogja a legfontosabb digitális jogok és elvek rögzítését egy intézményközi nyilatkozatban, amely:

Picture of a man using a mobile phone
 • közös európai uniós referenciaértékeket határoz meg az alapvető jogok és értékek tekintetében a digitális térben;
 • biztosítja, hogy minden polgár élvezhesse a digitalizáció előnyeit, fel legyen vértezve a szükséges digitális készségekkel, és érvényesíteni tudja jogait online és offline egyaránt;
 • irányt mutat az EU-nak és a tagállamoknak az összehangolt szakpolitikák kialakításához és végrehajtásához;
 • létrehoz egy éves Eurobarométer felmérést annak nyomon követésére, hogyan vélekednek az európaiak a digitalizáció előnyeiről.

Több országot érintő projektek

A digitális iránytű által kitűzött célok elérése érdekében az Európai Bizottság fel fogja gyorsítani és elő fogja segíteni a több országra kiterjedő projekteket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre, a Kohéziós Alapra és más uniós forrásokra építve.

Ezek a projektek:

 • felhasználhatnának egyszerre európai uniós, tagállami és magánszektorból származó pénzforrásokat;
 • pótolhatnák az EU nélkülözhetetlen kapacitásaiban feltárt hiányosságokat;
 • támogathatnák az összekapcsolt, átjárható és biztonságos digitális egységes piacot.
 • Icon of stylised money 20% A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nyújtotta forrásoknak a hányada, melyet az uniós országoknak a digitális átállás céljaira kellene fordítaniuk

Nemzetközi partnerségek a digitális évtizedért

Az EU elő fogja mozdítani emberközpontú digitális menetrendjét a globális színtéren, és törekedni fog arra, hogy világszerte a szabályok és keretfeltételek igazodjanak vagy közelítsenek az uniós normákhoz és szabványokhoz. Emellett biztosítani fogja a digitális ellátási láncok biztonságát és ellenálló képességét, valamint globális megoldásokat fog kínálni. Ennek érdekében:

A picture of a handshake
 • létre kell hozni egy eszköztárat, mely magában foglalja a szabályozási együttműködést, a kapacitásépítést és a készségfejlesztést, valamint a beruházást a nemzetközi együttműködésbe és kutatási partnerségekbe;
 • digitális gazdasági csomagokat kell kidolgozni, melyek finanszírozási hátterét az EU, a tagállamok, magánvállalkozások, hasonló gondolkodású partnerek és nemzetközi pénzügyi intézmények biztosítják;
 • ötvözni kell az uniós belső beruházásokat és a külső együttműködési eszközöket;
 • be kell ruházni az EU és a partnerei közötti összeköttetések javításába, például egy digitális hálózatfejlesztési alap létrehozása révén.

A partnerségi együttműködés lehetséges területei

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Kvantum-számítástechnika
 • Icon of a stylised leaf A technológia bevetése az éghajlatváltozás elleni fellépés céljaira és a környezeti kihívások kezelésére

 

A következő lépések

A Bizottság hamarosan széles körű – többek között a polgárokkal folytatott – vita- és konzultációs folyamatot indít az EU jövőképéről és a digitális elvekről. Ennek keretében:

 • haladéktalanul konzultációt szervez a digitális elvekről;
 • 2021 folyamán egyeztet a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel, a regionális és gazdasági és szociális partnerekkel, valamint a vállalkozásokkal a közlemény konkrét elemeiről;
 • több érdekelt felet tömörítő fórumot indít a digitális iránytűről.

A Bizottság célja, hogy az egyeztetés eredményeit felhasználva:

 • a nyár vége előtt javaslatot nyújtson be egy digitális politikai programra, amely működőképessé teszi a digitális iránytűt;
 • 2021 végéig előrelépést tegyen a digitális elvekről szóló intézményközi nyilatkozat terén.

 

Dokumentumok