A Bizottság 2021. március 9-én bemutatta az Európai Unió 2030-ig megvalósítandó digitális átalakulására vonatkozó jövőképét és megoldási javaslatait. Az EU digitális évtizedét meghatározó digitális iránytű négy fő iránya:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Készségek

  IKT-szakemberek: 20 millió, továbbá a nemek közötti kiegyensúlyozottság megteremtése

  Digitális alapkészségek: a népesség legalább 80%-a

 • Icon of the Euro symbol

  Biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák

  Összekapcsoltság: gigabit mindenkinek, 5G mindenütt

  A csúcstechnológiát képviselő félvezetők: az EU részesedésének megkétszerezése a világ össztermeléséből

  Adatok – peremhálózat és felhő: 10 ezer klímasemleges és fokozottan biztonságos peremhálózati csomópont

  Számítástechnika: az első számítógép, amely kvantumgyorsulással rendelkezik

   

 

 • Icon of stylised people

  A vállalkozások digitális átalakulása

  Technológiafejlesztés: az uniós vállalkozások 75%-a használja a felhőszolgáltatásokat, a mesterséges intelligenciát és a nagy adathalmazokat

  Innovátorok: a növekvő innovatív vállalkozások erősítése és az EU-beli unikornisok finanszírozása

  Kései csatlakozók: a kkv-k több mint 90%-a használja intenzíven a digitális eszközöket, legalább alapszinten

   

 • Icon of a stylised globe

   

  A közszolgáltatások digitalizálása

  Kulcsfontosságú közszolgáltatások: 100%-ban online

  E-egészségügy: minden európai polgárnak hozzáférése van egészségügyi adataihoz

  Digitális személyazonosság: a polgárok 80%-a használ digitális azonosítót

   

 

Az Unió 2030-ra vonatkozó digitális célkitűzéseit a Bizottság konkrét intézkedésekkel valósítja meg:

 • célértékek és tervezett mérföldkövek,
 • szilárd közös irányítási struktúra, amely magában foglal egy monitoringrendszert az előrehaladás és hiányosságok feltérképezésére;
 • az EU, a tagállamok és a magánszektor beruházásait ötvöző, több országot érintő projektek.

Digitális polgárság: jogok és elvek az EU polgárai számára

A digitális elveket meghatározó keret hozzá fog járulni az uniós értékek előmozdításához és érvényre juttatásához a digitális térben. Ez a keret széles körű társadalmi vita keretében kerül kialakításra, és többek között a következőket foglalhatja magában:

Icon of a shield Digitális jogok

Icon of a hand and a shield Digitális elvek

 • A véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve a különböző, megbízható és átlátható információkhoz való hozzáférést
 • Online vállalkozás alapításának és működtetésének szabadsága
 • A személyes adatok és a magánélet védelme
 • A szellemi alkotások védelme az online térben

 

 • Biztonságos és megbízható online környezet
 • Egyetemes digitális oktatás és készségek
 • Hozzáférés környezetkímélő digitális rendszerekhez és eszközökhöz
 • Hozzáférhető és emberközpontú digitális közszolgáltatások és közigazgatás
 • Az emberközpontú algoritmusokat szabályozó etikai elvek
 • A gyermekek védelme és szerepvállalásuk növelése az online térben
 • Hozzáférés a digitális egészségügyi szolgáltatásokhoz

 

A Bizottság javasolni fogja a legfontosabb digitális jogok és elvek rögzítését egy intézményközi nyilatkozatban, amely:

Picture of a man using a mobile phone
 • közös európai uniós referenciaértékeket határoz meg az alapvető jogok és értékek tekintetében a digitális térben;
 • biztosítja, hogy minden polgár élvezhesse a digitalizáció előnyeit, fel legyen vértezve a szükséges digitális készségekkel, és érvényesíteni tudja jogait online és offline egyaránt;
 • irányt mutat az EU-nak és a tagállamoknak az összehangolt szakpolitikák kialakításához és végrehajtásához;
 • létrehoz egy éves Eurobarométer felmérést annak nyomon követésére, hogyan vélekednek az európaiak a digitalizáció előnyeiről.

A digitális évtizedhez vezető út

digital

A digitális évtizedhez vezető út című bizottsági javaslat irányítási keret kialakítását szorgalmazza, hogy a digitális célkitűzések 2030-ig megvalósíthatók legyenek. Az irányítási keret alapját egy éves együttműködési mechanizmus fogja képezni, amelyben a Bizottság és a tagállamok vesznek részt. A Bizottság először is a tagállamokkal karöltve megtervezi, hogy az egyes célkitűzések tekintetében mit kell az EU-nak megvalósítania, majd a tagállamok stratégiai ütemterveket javasolnak e célok eléréséhez.

Az együttműködési mechanizmus részei:
• a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatón (DESI) alapuló strukturált, átlátható és megosztott nyomonkövetési rendszer a 2030-as célok megvalósítása terén tett előrelépés mérésére;
• éves jelentés a digitális évtized helyzetéről, amelyben a Bizottság értékeli az előrehaladást és ajánlásokat fogalmaz meg a fellépésekre vonatkozóan;
• a digitális évtizedre vonatkozó többéves stratégiai ütemtervek, amelyekben a tagállamok felvázolják a 2030-as célok eléréséhez elfogadott vagy tervezett szakpolitikákat és intézkedéseket;
• a hiányosságok feltérképezésére és leküzdésére szolgáló strukturált keretrendszer, amely a Bizottság és a tagállamok közös kötelezettségvállalását feltételezi;
• a több országra kiterjedő projektek végrehajtását támogató mechanizmus.

Digitális iránytű 2030-ig: Az Ön digitális évtizede

Több országot érintő projektek

A digitális célkitűzések elérése érdekében az Európai Bizottság fel fogja gyorsítani és elő fogja segíteni a több országot átszövő, nagyszabású projekteket, amelyeket a tagállamok külön-külön nem tudnak önállóan megvalósítani.

Ezek a projektek:

 • felhasználhatnának egyszerre európai uniós, tagállami és magánszektorból származó pénzforrásokat (pl. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt);
 • pótolhatnák az EU nélkülözhetetlen kapacitásaiban feltárt hiányosságokat;
 • támogathatnák az összekapcsolt, átjárható és biztonságos digitális egységes piacot.

A Bizottság összeállította a több országra kiterjedő projektek első listáját. A listán szereplő projektek többek között az adatinfrastruktúrába, az alacsony energiaigényű processzorokba, az 5G-s kommunikációs hálózatokba, a nagy teljesítményű számítástechnikába, a biztonságos kvantumkommunikációba, a közigazgatásba, a blokkláncba, a digitális innovációs központokba és a digitális készségekbe hivatottak beruházni.

 • Icon of stylised money 20% A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nyújtotta forrásoknak a hányada, melyet az uniós országoknak a digitális átállás céljaira kellene fordítaniuk

Nemzetközi partnerségek a digitális évtizedért

Az EU elő fogja mozdítani emberközpontú digitális menetrendjét a globális színtéren, és törekedni fog arra, hogy világszerte a szabályok és keretfeltételek igazodjanak vagy közelítsenek az uniós normákhoz és szabványokhoz. Emellett biztosítani fogja a digitális ellátási láncok biztonságát és ellenálló képességét, valamint globális megoldásokat fog kínálni. Ennek érdekében:

A picture of a handshake
 • létre kell hozni egy eszköztárat, mely magában foglalja a szabályozási együttműködést, a kapacitásépítést és a készségfejlesztést, valamint a beruházást a nemzetközi együttműködésbe és kutatási partnerségekbe;
 • digitális gazdasági csomagokat kell kidolgozni, melyek finanszírozási hátterét az EU, a tagállamok, magánvállalkozások, hasonló gondolkodású partnerek és nemzetközi pénzügyi intézmények biztosítják;
 • ötvözni kell az uniós belső beruházásokat és a külső együttműködési eszközöket;
 • be kell ruházni az EU és a partnerei közötti összeköttetések javításába, például egy digitális hálózatfejlesztési alap létrehozása révén.

A partnerségi együttműködés lehetséges területei

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Kvantum-számítástechnika
 • Icon of a stylised leaf A technológia bevetése az éghajlatváltozás elleni fellépés céljaira és a környezeti kihívások kezelésére

 

A következő lépések

A Bizottság 2021 folyamán egyeztet a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel, a regionális és gazdasági és szociális partnerekkel, valamint a vállalkozásokkal a közlemény konkrét elemeiről.

Ezen erőfeszítésekre építve a Bizottság törekedni fog arra, hogy 2021 végéig előrelépést tegyen a digitális elvekről szóló intézményközi nyilatkozat elé, és a tagállamokkal közösen kidolgozza az egyes célkitűzéseke vonatkozó mérföldköveket. 

 

Dokumentumok