Az Európai Bizottság 2021. március 9-én bemutatta az Európai Unió 2030-ig megvalósítandó digitális átalakulására vonatkozó jövőképét és terveit. A Bizottság javaslatot tesz az EU digitális évtizedét meghatározó digitális iránytű négy fő irányára:

Skills, infrastructures, business and governments around a compass

 

 • Icon of an antenna

  Szakértelem

  IKT-szakemberek: 20 millió, továbbá a nemek közötti kiegyensúlyozottság megteremtése

  Digitális alapkészségek: a népesség legalább 80%-a

 • Icon of the Euro symbol

  Biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák

  Konnektivitás: gigabit mindenkinek, 5G mindenütt

  A csúcstechnológiát képviselő félvezetők: az EU részesedésének megkétszerezése a világ össztermeléséből

  Adatok – peremhálózat és felhő: 10 000 klímasemleges, rendkívül biztonságos peremcsomópont

  Számítástechnika: az első számítógép, amely kvantumgyorsulással rendelkezik

   

 

 • Icon of stylised people

  A vállalkozások digitális transzformációja

  Technológiafejlesztés: az uniós vállalkozások 75%-a használja a felhőszolgáltatásokat, a mesterséges intelligenciát és a nagy adathalmazokat

  Innovátorok: a növekvő innovatív vállalkozások erősítése és az EU-beli unikornisok finanszírozása

  Kései csatlakozók: a kkv-k több mint 90%-a használja intenzíven a digitális eszközöket, legalább alapszinten

   

 • Icon of a stylised globe

   

  A közszolgáltatások digitalizálása

  Kulcsfontosságú közszolgáltatások: 100%-ban online

  E-egészségügy: minden európai polgárnak hozzáférése van egészségügyi adataihoz

  Digitális személyazonosság: a polgárok 80%-a használ digitális azonosítót

   

 

Az Unió 2030-ra vonatkozó digitális célkitűzéseit a Bizottság konkrét intézkedésekkel valósítja meg:

 • uniós szintű célértékek, valamint uniós és nemzeti szintű tervezett végrehajtási pályák;
 • szilárd közös irányítási struktúra, amely magában foglal egy monitoringrendszert az előrehaladás és hiányosságok feltérképezésére;
 • az EU, a tagállamok és a magánszektor beruházásait ötvöző, több országot érintő projektek.

Digitális polgárság: jogok és elvek az EU polgárai számára

A Bizottság 2022. január 26-án javaslatot tett egy, a digitális jogokról és a digitális évtized elveiről szóló ünnepélyes intézményközi nyilatkozatra.

 • person graphic icon

  Középpontban az ember

  A digitális technológiáknak védeniük kell az egyének jogait, támogatniuk kell a demokráciát, és biztosítaniuk kell, hogy minden digitális szereplő felelősségteljesen és biztonságosan járjon el. Az EU világszerte előmozdítja ezeket az értékeket.

 • speech bubble participation graphic

  Szolidaritás és inkluzivitás

  A technológiának egyesítenie kell az embereket, nem megosztania. Mindenkinek hozzá kell férnie az internethez, a digitális készségekhez, a digitális közszolgáltatásokhoz és a méltányos munkafeltételekhez.

 • puzzle graphic

  A választás szabadsága

  Tisztességes online környezetet kell biztosítani az embereknek, védeni kell őket az illegális és káros tartalmak ellen, és fel kell készíteni őket az új és kialakulóban lévő technológiákkal, például a mesterséges intelligenciával való interakcióra.

 • padlock graphic

  Részvétel

  Lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy minden szinten részt vehessenek a demokratikus folyamatban, és ellenőrzést gyakorolhassanak saját adataik felett.

 • cog graphic

  Biztonság és védelem

  A digitális környezetnek biztonságosnak és védettnek kell lennie. A gyermekektől az idősekig minden felhasználót fel kell ruházni a megfelelő készségekkel, és védeni kell.

 • sustainability graphic

  Fenntarthatóság

  A digitális eszközöknek támogatniuk kell a fenntarthatóságot és a zöld átállást. Az embereknek ismerniük kell eszközeik környezeti hatását és energiafogyasztását.

 

A nyilatkozatban felvázolt digitális jogok és elvek kiegészítik a meglévő jogokat, például az Európai Unió Alapjogi Chartájában gyökerező jogokat, valamint az adatvédelmi és a magánélet védelméről szóló jogszabályokat. Az említett elvek referenciakeretet biztosítanak a polgárok számára digitális jogaikkal kapcsolatban, valamint iránymutatást nyújtanak az uniós tagállamoknak és a vállalkozásoknak az új technológiák alkalmazására vonatkozóan. Céljuk, hogy az EU-ban mindenki számára segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a digitális átalakulás kínálta lehetőségeket.

A javasolt jogok és elvek: 

 1. az embereket és a jogaikat helyezik a digitális átalakulás középpontjába;
 2. támogatják a szolidaritást és az inkluzivitást;
 3. biztosítják a választás szabadságát az online térben;
 4. elősegítik a digitális nyilvános térben való részvételt;
 5. fokozzák az egyének biztonságát, védelmét és szerepvállalását;
 6. előmozdítják a digitális jövő fenntarthatóságát.

A Bizottság a digitális évtized helyzetéről szóló éves jelentésben elemzést fog készíteni a digitális elvek végrehajtásáról. A Bizottság emellett évente Eurobarométer felmérést is végez a tagállami nyomonkövetési intézkedések ellenőrzése céljából. Az Eurobarométer kvalitatív adatokat gyűjt, amelyek azt tükrözik, hogy a polgárok szerint mennyire valósulnak meg a digitális elvek a különböző tagállamokban. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa meg fogja vitatni a javaslatot annak elfogadása előtt.

A digitális évtizedhez vezető út

digital

„A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű szakpolitikai program nyomonkövetési és együttműködési mechanizmust hoz létre az Európa digitális átalakulására vonatkozó közös célkitűzések és célértékek elérése érdekében. Az irányítási keret alapját egy éves együttműködési mechanizmus képezi, amelyben a Bizottság és a tagállamok vesznek részt. A Bizottság először uniós végrehajtási pályákat dolgoz ki az egyes célkitűzések tekintetében a tagállamokkal együtt, utóbbiak pedig nemzeti stratégiai ütemterveket javasolnak azok elérésére.

Az együttműködési mechanizmus részei:
•    a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatón (DESI) alapuló strukturált, átlátható és megosztott nyomonkövetési rendszer a 2030-as célok megvalósítása terén tett előrelépés mérésére;
•    éves jelentés a digitális évtized helyzetéről, amelyben a Bizottság értékeli az előrehaladást és ajánlásokat fogalmaz meg a fellépésekre vonatkozóan;
•    a digitális évtizedre vonatkozó többéves stratégiai ütemtervek, amelyekben a tagállamok felvázolják a 2030-as célok eléréséhez elfogadott vagy tervezett szakpolitikákat és intézkedéseket;
•    a hiányosságok feltérképezésére és leküzdésére szolgáló strukturált keretrendszer, amely a Bizottság és a tagállamok közös kötelezettségvállalásán alapul;
•    a több országra kiterjedő projektek végrehajtását támogató mechanizmus.

Digitális iránytű 2030-ig: Az Ön digitális évtizede

Több országot érintő projektek

A digitális célkitűzések elérése érdekében az Európai Bizottság fel fogja gyorsítani és elő fogja segíteni a több országot átszövő, nagyszabású projekteket, amelyeket a tagállamok külön-külön nem tudnak önállóan megvalósítani.

Ezek a projektek:

 • felhasználhatnának egyszerre európai uniós, tagállami és magánszektorból származó pénzforrásokat (pl. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt);
 • pótolhatnák az EU nélkülözhetetlen kapacitásaiban feltárt hiányosságokat;
 • támogathatnák az összekapcsolt, átjárható és biztonságos digitális egységes piacot.

A Bizottság összeállította a több országra kiterjedő projektek első listáját. A listán szereplő projektek többek között az adatinfrastruktúrába, az alacsony energiaigényű processzorokba, az 5G-s kommunikációs hálózatokba, a nagy teljesítményű számítástechnikába, a biztonságos kvantumkommunikációba, a közigazgatásba, a blokkláncba, a digitális innovációs központokba és a digitális készségekbe hivatottak beruházni.

 • Icon of stylised money 20% A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nyújtotta forrásoknak a hányada, melyet az uniós országoknak a digitális átállás céljaira kellene fordítaniuk.

Nemzetközi partnerségek a digitális évtizedért

Az EU elő fogja mozdítani emberközpontú digitális menetrendjét a globális színtéren, és törekedni fog arra, hogy világszerte a szabályok és keretfeltételek igazodjanak vagy közelítsenek az uniós normákhoz és szabványokhoz. Emellett biztosítani fogja a digitális ellátási láncok biztonságát és ellenálló képességét, valamint globális megoldásokat fog kínálni. Ennek érdekében:

A picture of a handshake
 • létre kell hozni egy eszköztárat, mely magában foglalja a szabályozási együttműködést, a kapacitásépítést és a készségfejlesztést, valamint a beruházást a nemzetközi együttműködésbe és kutatási partnerségekbe;
 • digitális gazdasági csomagokat kell kidolgozni, melyek finanszírozási hátterét az EU, a tagállamok, magánvállalkozások, hasonló gondolkodású partnerek és nemzetközi pénzügyi intézmények biztosítják;
 • ötvözni kell az uniós belső beruházásokat és a külső együttműködési eszközöket;
 • be kell ruházni az EU és a partnerei közötti összeköttetések javításába, például egy digitális hálózatfejlesztési alap létrehozása révén.

A partnerségi együttműködés lehetséges területei

 • Wi-Fi symbol 6G
 • Icon of a stylised atom Kvantum-számítástechnika
 • Stilizált ágat ábrázoló ikon A technológia bevetése az éghajlatváltozás elleni fellépés céljaira és a környezeti kihívások kezelésére

 

Következő lépések

Az Európai Parlament és a Tanács által elért politikai megállapodást a két társjogalkotónak hivatalosan is jóvá kell hagynia. A digitális évtizedre vonatkozó szakpolitikai program a jóváhagyását követően lép hatályba.

A szakpolitikai program hatálybalépését követő első lépésként a Bizottság – a digitális évtized helyzetéről szóló első, előreláthatóan már 2023 júniusában elfogadandó éves jelentés előkészítéseként – a tagállamokkal együtt fő teljesítménymutatókat fog kidolgozni a 2030-as digitális célok megvalósítása terén elért haladás mérésére. A mutatókat végrehajtási jogi aktus fogja rögzíteni. A tagállamok kilenc hónapon belül benyújtják első nemzeti stratégiai ütemtervüket, és ezzel megkezdődik az együttműködési ciklus. 

Dokumentumok