Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Passaport Ewropew tas-Sigurtà Soċjali

Kif imħabbar fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali f’Marzu 2021, f’kooperazzjoni mal-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali Taljana Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), nedejna proġett pilota biex sal-2023 tiġi esplorata l-fattibbiltà tal-introduzzjoni ta’ Pass Ewropew tas-Sigurtà Soċjali.

Pass Ewropew tas-Sigurtà Soċjali jgħin biex titjieb il-portabbiltà tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali bejn il-fruntieri permezz tal-verifika diġitali tal-kopertura tas-sigurtà soċjali taċ-ċittadini u l-intitolamenti minn atturi u istituzzjonijiet kompetenti.

X’inhu l-proġett pilota tal-Pass Ewropew tas-Sigurtà Soċjali?

Il-proġett pilota tal-Pass Ewropew tas-Sigurtà Soċjali għandu l-għan li jesplora l-fattibbiltà ta’ soluzzjoni diġitali biex tittejjeb il-verifika transfruntiera tal-kopertura tas-sigurtà soċjali u jiġu indirizzati l-isfidi fl-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni taċ-ċittadini mobbli għal skopijiet ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

Soluzzjoni bħal din se tiġi żviluppata permezz tal-ingranaġġ tal-pjattaforma tal-Infrastruttura Ewropea tal-Blockchain għas-Servizzi (EBSI), l-ewwel infrastruttura tal-blockchain fl-UE kollha li tappoġġja t-twassil ta’ servizzi transfruntieri, pereżempju għaċ-ċittadini biex jimmaniġġjaw l-identità tagħhom stess, il-kredenzjali edukattivi u jirreġistraw id-dokumenti.

Fl-ewwel fażi, il-proġett pilota se jiffoka fuq id-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri relatati mad-Dokument Portabbli PD A1, li jiċċertifika l-leġiżlazzjoni applikabbli għad-detentur, u jintuża pereżempju meta persuna tiġi stazzjonata temporanjament mill-impjegatur tagħha fi Stat Membru ieħor. Estensjoni biex jiġu implimentati aktar proċeduri ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (eż. il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea) se sseħħ fit-tieni fażi.

Il-proġett pilota, li beda f’Marzu 2021, jinvolvi madwar tnax-il pajjiż interessati u jibqa’ miftuħ għall-parteċipazzjoni minn Stati Membri oħrajn interessati. Se jindirizza l-aktar kwistjonijiet tekniċi, organizzattivi u legali rilevanti tas-soluzzjoni prevista, anke fid-dawl tal-possibbiltà ta’ skjerament fuq skala kbira.

Fir-rigward tal-aspetti relatati mal-identifikazzjoni/l-awtentikazzjoni tal-persuni, mhux se jkun hemm bżonn li jiġi introdott identifikatur uniku, peress li s-soluzzjonijiet diġitali eżistenti jew futuri, bħall-qafas propost għal Identità Diġitali Ewropea, jistgħu jerġgħu jintużaw. Għalhekk ma komplejniex nesploraw l-introduzzjoni ta’ Numru tas-Sigurtà Soċjali Ewropew.

Karatteristiċi ewlenin tas-soluzzjoni

  • Kartiera diġitali proprjetà ta’ persuni mobbli li jittrattaw kredenzjali tas-sigurtà soċjali maħruġin minn awtoritajiet fdati u verifikabbli online bejn il-fruntieri
  • Persuni mobbli bil-kontroll tad-data personali tagħhom stess. M’hemmx bżonn ta’ identifikatur uniku, bħal Numru tas-Sigurtà Soċjali Ewropew    
  • Verifika transfruntiera aktar effiċjenti u tnaqqis tal-frodi

Kronoloġija

  • 2021: Tnedija tal-proġett pilota tal-Pass Ewropew tas-Sigurtà Soċjali
  • 2022: Preżentazzjoni tar-riżultati tal-ewwel fażi
  • 2023: Preżentazzjoni tar-riżultati tat-tieni fażi. Rakkomandazzjonijiet għal skjerament possibbli fuq skala kbira

Mistoqsijiet u tweġibiet

Dan hu dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar il-Pass Ewropew tas-Sigurtà Soċjali.

Ixxerja din il-paġna