Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa sotsiaalkindlustuspass

Nagu 2021. aasta märtsis Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas märgiti, oleme koostöös Itaalia sotsiaalkindlustusasutusega Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) algatanud katseprojekti, et 2023. aastaks uurida Euroopa sotsiaalkindlustuspassi kasutuselevõtu teostatavust.

Euroopa sotsiaalkindlustuspass aitaks muuta sotsiaalkindlustusõigused piiriüleselt lihtsamini ülekantavaks, sest võimaldab pädevatel osapooltel ja asutustel digitaalselt kontrollida kodanike sotsiaalkindlustuskaitset ja -õigusi.

Mis on Euroopa sotsiaalkindlustuspassi katseprojekt?

Euroopa sotsiaalkindlustuspassi katseprojektiga tahetakse uurida sellise digilahenduse teostatavust, millega saab parandada sotsiaalkindlustusega kaetuse piiriülest tõendamist ja aidata lahendada probleeme, mis on seotud teistes liikmesriikides elavate ehk liikuvate kodanike identimise ja autentimisega sotsiaalkindlustuse koordineerimise eesmärgil.

Selline lahendus arendatakse välja, kasutades ära Euroopa plokiahelateenuste taristu (EBSI) platvormi, mis on esimene kogu ELi hõlmav plokiahela taristu, mis toetab piiriüleste teenuste osutamist, näiteks võimaldab kodanikel hallata oma identiteediandmeid ning haridust tõendavaid ja registridokumente.

Esimese etapis on katseprojekti põhitähelepanu porditava dokumendiga A1 seotud menetluste digitaliseerimisel. See dokument tõendab selle omaniku suhtes kohaldatavaid õigusakte ja seda kasutatakse näiteks juhul, kui tööandja lähetab töötaja ajutiselt teise liikmesriiki. Täiendavaid sotsiaalkindlustuse koordineerimise menetlusi (näiteks Euroopa ravikindlustuskaart) rakendatakse teises etapis.

2021. aasta märtsis alanud katseprojekt hõlmab umbes tosinat riiki ja on jätkuvalt osalemiseks avatud teistele huvitatud liikmesriikidele. Projekti käigus uuritakse kavandatava lahenduse kõige asjakohasemaid tehnilisi, korralduslikke ja õiguslikke küsimusi, pidades silmas ka võimalikku laiaulatuslikku kasutuselevõttu.

Inimeste identimiseks ja autentimiseks ei ole vaja kasutusele võtta kordumatut tunnust, sest ära saaks kasutada olemasolevaid või tulevasi digilahendusi, näiteks Euroopa digiidentiteedi kavandatud raamistikku. Seetõttu oleme otsustanud Euroopa sotsiaalkindlustusnumbri kasutuselevõttu mitte edasi uurida.

Lahenduse põhielemendid

  • Liikuvate inimeste digitasku, mis hõlmab usaldusväärsete asutuste väljastatud sotsiaalkindlustusega seotud mandaate ning mida saab piiriüleselt kontrollida.
  • Liikuvatel inimestel on kontroll oma isikuandmete üle. Kordumatut tunnust, nt Euroopa sotsiaalkindlustusnumbrit, ei ole vaja.    
  • Tõhusam piiriülene kontroll ning pettuste vähenemine.

Ajakava

  • 2021: Euroopa sotsiaalkindlustuspassi katseprojekti võetakse kasutusele.
  • 2022: Esitatakse esimese etapi tulemused.
  • 2023: Esitatakse teise etapi tulemused; soovitused võimaliku laiaulatusliku kasutuselevõtu kohta.

Küsimused ja vastused

Siin on kogu info Euroopa sotsiaalkindlustuspassi kohta.

Jaga seda lehte