Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Belgie

Kam volat v naléhavých případech

Linka 100 nebo 112

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

Tel.: +32 2 739 73 26 (francouzsky)
Tel: +32 2 739 75 73 (nizozemsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 70 67 (francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 15 (nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky); www.inami.be (francouzsky)
Portál belgické vlády věnovaný zdravotnictví


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Náklady za péči se hradí na místě u lékaře. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o uhrazení poskytnuté péče (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp) proplatí až 75 %.
 • U lékaře vždy žádejte o doklad o poskytnuté péči (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Zubaři

 • Náklady za péči hradíte na místě ve stomatologické ordinaci. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o uhrazení poskytnuté péče (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp) proplatí až 75 %.
 • U zubaře vždy žádejte o doklad o uhrazení poskytnuté péče (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Nemocniční péče

 • Návštěvu specialisty si můžete sjednat v kterékoli nemocnici bez předchozího doporučení.
 • Pokud nepředložíte platný evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo jeho dočasnou náhradu), budete muset uhradit celou částku sami. O proplacení však můžete požádat některou z belgických zdravotních pojišťoven. Je třeba předložit doklad o poskytnuté péči (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp) a doklad o zaplacení.

Lékařské předpisy

Převoz sanitkou

 • Od 1. ledna 2019 již převoz sanitkou (s výjimkou letecké záchranné služby) místní zdravotní pojišťovna neproplácí. Bez ohledu na ujetou vzdálenost musíte zaplatit paušální částku ve výši 62,11 eur.

Letecká záchranná služba

 • Při použití letecké záchranné služby (helikoptéry CHU Sart Tilman nebo AZ Sint-Jan Brugge) musíte zaplatit paušální částku plus příplatek za každý kilometr letu. Pojišťovna vám proplatí 50 % nákladů.

Proplácení nákladů

Obrátit se můžete na kteroukoli zdravotní pojišťovnu (ziekenfonds, mutualité či organisme assureur). O proplacení nákladů můžete zažádat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (či jiného průkazu zdravotního pojištění). K tomu je třeba doložit doklad o poskytnutí lékařské péče či provedení lékařského zákroku (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp), který vám vydá ošetřující lékař či příslušné zařízení.

Lékařské předpisy

Další informace:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

Tel.: +32 2 739 73 26 (francouzsky)
Tel: +32 2 739 75 73 (nizozemsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 70 67 (francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 15 (nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky); www.inami.be (francouzsky)

Pokud jste o proplacení nákladů na zdravotní péči nepožádali během pobytu v Belgii, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.


Finanční spoluúčast

Další informace:

Belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 26 (francouzsky)
Tel: +32 2 739 75 73 (nizozemsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 70 67 (francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 15 (nizozemsky, anglicky, francouzsky, německy)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Dialýza: seznam dialyzačních středisek najdete na stránkách Global Dialysis.
 • Oxygenoterapie: obraťte se na lékárnu v místě, kde se v Belgii zdržujete.
 • Chemoterapie: kontaktujte místní zdravotní pojišťovnu (internetové stránky pouze v nizozemštině nebo ve francouzštině)

Jak o vydání průkazu požádat?

 • Obraťte se na svou belgickou zdravotní pojišťovnu (ziekenfonds, mutualité či organisme assureur).
 • O evropský průkaz zdravotního pojištění si můžete zažádat:
  • internetovým formulářem
  • telefonicky
  • na pobočce zdravotní pojišťovny

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 • Téměř všichni lékaři a nemocnice akceptují evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Jednotlivá belgická zdravotní zařízení (lékaře, zubaře, zdravotní sestry atd.) najdete:

Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Belgii

Obraťte se na vaši belgickou zdravotní pojišťovnu.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Pokud nevíte, která zdravotní pojišťovna v Belgii to je, obraťte se na Belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 23 (francouzsky)
Tel.: +32 2 739 70 67 (francouzsky, anglicky)
Tel: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Internetové stránky: www.riziv.be (nizozemsky); www.inami.be (francouzsky)

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku