Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Belgie

Kam volat v naléhavých případech

Linka 100 nebo 112

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 70 67 (anglicky, francouzsky)
Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)
Stránky belgické vlády věnované zdravotnictví


Léčba – co pojištění kryje a co ne

Lékaři

 • Náklady za péči se hradí na místě u lékaře. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp) proplatí až 75 %.
 • U lékaře vždy žádejte o doklad o poskytnuté péči (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Zubaři

 • Náklady za péči hradíte na místě ve stomatologické ordinaci. Kterákoli belgická zdravotní pojišťovna vám pak po předložení dokladu o zaplacení (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp) proplatí až 75 %.
 • U zubaře vždy žádejte o doklad o poskytnuté péči (Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp), na kterém musí být uvedena cena lékařského výkonu.

Nemocniční péče

 • Návštěvu specialisty si můžete sjednat v kterékoli nemocnici bez předchozího doporučení.
 • Pokud nepředložíte platný evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo jeho dočasnou náhradu), budete muset uhradit celou částku sami. O proplacení však můžete požádat některou z belgických zdravotních pojišťoven. Je třeba předložit fakturu a doklad o zaplacení.

Léky na předpis

Převoz sanitkou

 • Pacient hradí paušální poplatek a jednotkovou cenu za ujeté kilometry. Pojišťovna obvykle hradí 50 %.

Letecká záchranná služba

 • Informace nejsou k dispozici.

Proplácení nákladů

Obrátit se můžete na kteroukoli zdravotní pojišťovnu (ziekenfondsmutualité či organisme assureur). O proplacení nákladů můžete zažádat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (či jiného průkazu zdravotního pojištění). K tomu je třeba doložit doklad o poskytnutí lékařské péče či provedení lékařského zákroku, který vám vydá ošetřující lékař či příslušné zařízení.

Léky na předpis

Podrobnější informace:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy a nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 14 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)

Pokud jste o proplacení nákladů na zdravotní péči nepožádali během pobytu v Belgii, požádejte o to po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu.


Finanční spoluúčast

Podrobnější informace:

Belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 23 (francouzsky)
Tel.: +32 2 739 70 67 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)


Dialýza, oxygeno- a chemoterapie

 • Dialýza: seznam dialyzačních středisek najdete na stránkách Global Dialysis
 • Oxygenoterapie: obraťte se na lékárnu v místě, kde se v Belgii zdržujete
 • Chemoterapie: kontaktujte místní zdravotní pojišťovnu (internetové stránky pouze v nizozemštině nebo ve francouzštině)

Jak o vydání průkazu požádat?

 • Obraťte se na svou belgickou zdravotní pojišťovnu (ziekenfondsmutualité či organisme assureur).
 • O evropský průkaz zdravotního pojištění si můžete zažádat:
  • internetovým formulářem
  • telefonicky
  • na pobočce zdravotní pojišťovny

Zdrav. zařízení přijímající průkaz

 • Téměř všichni lékaři a nemocnice akceptují evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Jednotlivá belgická zdravotní zařízení (lékaře, zubní lékaře, zdravotní sestry atd.) najdete v:

Ztráta průkazu

Kontaktní informace pro držitele evropského průkazu zdravotního pojištění vydaného v Belgii

Obraťte se na svoji belgickou zdravotní pojišťovnu.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Pokud nevíte, která zdravotní pojišťovna v Belgii to je, obraťte se na belgický státní orgán příslušný pro zdravotní a invalidní pojištění.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 23 (francouzsky)
Tel.: +32 2 739 70 67 (anglicky, francouzsky)
Tel.: +32 2 739 73 15 (anglicky, francouzsky, německy, nizozemsky)
Tel.: +32 2 739 73 16 (anglicky, francouzsky, nizozemsky)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webové stránky: www.riziv.be (nizozemsky), www.inami.be (francouzsky)

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku