Заетост, социални въпроси и приобщаване

Austria

Спешни случаи


Лечение, покритие и разходи

Лекари

 • Консултирайте се с лекар, който има договор с някоя от австрийските регионални здравни каси (Gebietskrankenkasse). Техните услуги са безплатни. Те обикновено поставят в кабинетите си надписи „Kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „Alle Kassen“.

Зъболекари

 • Само ограничен брой видове зъболечение са достъпни по линия на държавната система за здравеопазване.
 • Зъболекарите, които имат договор с регионална здравна каса, няма да искат от вас заплащане. Те обикновено поставят в кабинетите си надписи „Kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „Alle Kassen“.

Болнично лечение

 • Лечението (от общата ценова категория) е безплатно в университетски и регионални болници, които имат договор със здравната каса на съответната федерална провинция (Landesgesundheitsfonds).
 • Нужно ви е направление от лекар (освен при спешни случаи).
 • За първите 28 дни в болница се заплаща дневна такса. Нейният размер варира в различните федерални провинции (от 14,20 евро до 22,80 евро през 2019 г.).
 • Подробна информация (на немски) за болниците за активно лечение и техните услуги е достъпна на уебсайта Österreichischer Spitalskompass.
 • Мобилност на пациентите — звено за контакт

Рецепти

 • Заплаща се такса за рецепта, която понастоящем е 6,10 евро (2019 г.).
 • Предписаните ви лекарства можете да купите във всяка аптека (на стандартни цени).
 • Търсене на аптеки (на немски).

Линейка

Въздушна спешна помощ


Възстановяване на разходи

 • Ако е трябвало да заплатите за лечението си, тъй като сте избрали лекар, който няма договор с австрийска регионална здравна каса (понякога има надпис „Wahlarzt“ или „Keine Kassen“), можете да поискате да ви бъдат възстановени до 80 % от сумата, която здравноосигурителната институция би заплатила за лечение от лекар, който има договор с някоя каса.
 • Заявленията за възстановяване на разходи се изпращат директно до някоя от австрийските регионални здравноосигурителни каси (Gebietskrankenkassen).
 • Със заявлението за възстановяване на разходи трябва да изпратите оригиналните удостоверения за плащане. Не забравяйте да запазите копие от всеки документ, който изпращате.
 • Не можете да изпратите заявлението по време на престоя си? В такъв случай се свържете с вашата национална здравноосигурителна институция, след като се приберете в страната си.

Доплащане от пациента

Болнично лечение

 • За болнично лечение се заплаща такса. Нейният размер варира в различните федерални провинции (от 14,20 евро до 22,80 евро през 2019 г.).
 • Няма да трябва да плащате дневна такса за период по-дълъг от 28 календарни дни.

Рецепти

Има такса за рецепти — понастоящем (2019 г.): 6,10 евро.

Медицински изделия и помощни средства

 • Медицински изделия и помощни средства (напр. очила или ортопедични стелки) могат да бъдат получени с рецепта.
 • Ако имате осигуровка, ще трябва да заплатите част от разходите — обикновено 10 % от цената и понастоящем поне 34,80 евро, а за очила — 104,40 евро (2019 г.).

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Подобно лечение трябва да се извършва в институция с подходящ договор.
 • За информация за съответните институции, свържете се с регионална здравна каса.
 • Информация за диализата (на немски)
 • Кислородна терапия (на немски)

Как се подава заявление за ЕЗОК

 • Няма специфична информация за Австрия.

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

За контакти за притежателите на ЕЗОК, издадена в Австрия

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница