Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Austria

Hädaolukord


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Pöörduge arsti poole, kellel on leping Austria Haigekassaga (Österreichische Gesundheitskasse). Nende teenused on tasuta. Sellistel arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt“ (lepinguga arst) või „Alle Kassen“.

Hambaarstid

 • Riikliku tervishoiusüsteemi raames osutatakse hambaraviteenustest vaid piiratud valikut.
 • Hambaarstid, kellel on leping Austria Haigekassaga, ei küsi teilt teenuste eest tasu. Sellistel arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt“ (lepinguga arst) või „Alle Kassen“.

Haiglaravi

 • Ravi on (üldises hinnakategoorias) tasuta nendes ülikooli- ja regionaalhaiglates, millel on leping asjaomase liidumaa ravikindlustuse pakkujaga („Landesgesundheitsfonds“).
 • Vajalik on arsti saatekiri (välja arvatud hädaolukorras).
 • Esimese 28 haiglapäeva eest tuleb maksta voodipäevatasu. See võib liidumaade puhul erineda (2021. aastal on see tasu vahemikus 10,18–23,50 eurot).
 • Üksikasjalikku teavet aktiivravihaiglate ja seal pakutavate teenuste kohta võib (saksa keeles) leida rakenduse Österreichischer Spitalskompass vahendusel.
 • Patsientide liikuvuse kontaktpunkt

Ravimiretseptid

 • Tasuda tuleb retseptitasu, mis 2021. aastal on 6,50 eurot.
 • Retseptiravimeid saab kõigist apteekidest (tavahinnaga).
 • Apteegi otsing (saksa keeles)

Kiirabiteenus

 • Meditsiiniliselt vajalikud transpordikulud kaetakse.
 • Transpordikulud (saksa keeles)

Kiirabilennud


Hüvitamine

 • Kui pidite ravi eest tasuma, kuna valisite arsti, kellel puudub leping Austria Haigekassaga (mõnikord on neil väljas silt „Wahlarzt“ või „Keine Kassen“), saate hüvitisena nõuda kuni 80% summast, mida asjaomane asutus oleks maksnud lepinguga arsti poolt osutatud raviteenuse eest.
 • Hüvitist tuleb nõuda otse Austria Haigekassalt (Österreichische Gesundheitskasse).
 • Koos taotlusega saatke ka kviitungite originaalid. Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.
 • Teil ei ole võimalik hüvitamistaotlust esitada riigis viibimise ajal? Võtke kodumaale tagasi jõudes ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga.

Patsiendi omaosalus

Haiglaravi

 • Statsionaarne ravi on tasuline. See võib liidumaade puhul erineda (2021. aastal on see tasu vahemikus 10,18–23,50 eurot).
 • Tasu ei pea maksma rohkem kui 28 päeva eest kalendriaasta kohta.

Ravimiretseptid

Kehtib retseptitasu, mis 2021. aastal on 6,50 eurot.

Meditsiinilised abivahendid ja seadmed

 • Meditsiinilisi abivahendeid ja seadmeid (nt prille või ortopeedilisi sisetaldu) saab arsti ettekirjutusel.
 • Kindlustatud isikud peavad meditsiiniliste abivahendite ja seadmete eest tasuma osaliselt, mis üldjuhul on 10% nende toodete maksumusest ning 2021. aastal vähemalt 37 eurot või prillide puhul 111 eurot.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Sellise ravi saamiseks tuleks pöörduda vastavasse lepingulisse asutusse.
 • Teavet lepinguliste raviasutuste kohta saab Austria Haigekassalt.
 • Dialüüs (saksa keeles)
 • Hapnikuravi (saksa keeles)

Kuidas kaarti taotleda?

 • Austria kohta konkreetne teave puudub.

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Austrias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte