Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Belgium

Noodgevallen

Bel 100 of 112

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel.: +32 2 739 70 67 (Frans, Engels)
Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel.: +32 2 739 75 732 (Nederlands, Engels)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be www.inami.be (Frans)
Portal Belgische overheid – gezondheid


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

Tandartsen

Ziekenhuisopname

 • U hebt geen verwijsbrief van een arts nodig, u kunt een afspraak maken met een specialist naar keuze.
 • Als u geen Europese zorgpas (of een tijdelijk vervangend bewijs) kunt voorleggen, moet u het volledige bedrag betalen. U kunt wel nadien de factuur (“Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) en een betalingsbewijs indienen bij een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit naar keuze en om terugbetaling vragen.

Voorschriften/recepten

 • U kunt met een recept of voorschrift van een arts naar een apotheek gaan.
 • Ook voor voorgeschreven geneesmiddelen moet u in de apotheek betalen. U betaalt tussen 0 en 80% van de prijs van het geneesmiddel.
 • Let er op dat de apotheker u een ontvangstbewijs geeft, waarop vermeld staat hoeveel u betaald hebt voor welk geneesmiddel. Met dat ontvangstbewijs kunt u een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit om terugbetaling verzoeken.

Ambulance

 • Met ingang van 1 januari 2019 wordt medisch vervoer (behalve luchtvervoer) niet meer terugbetaald door de Belgische openbare ziektekostenverzekering. Ongeacht de afgelegde afstand betaalt u een vast bedrag van 60 euro.

Traumahelikopter

 • Als u gebruik maakt van medisch vervoer door de lucht (helikopters van CHU Sart Tilman en AZ Sint-Jan Brugge), moet u een vast bedrag plus een vergoeding per afgelegde kilometer betalen. De Belgische ziekteverzekering betaalt 50% van de kosten terug.

Terugbetalingen

Ga naar een ziekenfonds, mutualiteit of andere verzekeringsinstelling naar keuze. Op vertoon van uw Europese zorgpas (of ander document van uw eigen ziekteverzekering) en de documenten van de zorgverleners kunt u om terugbetaling vragen (“Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”).

Voorschriften/recepten

Meer informatie:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel.: +32 2 739 70 67 (Frans, Engels)
Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be www.inami.be (Frans)

Heeft u tijdens uw verblijf in België geen verzoek om terugbetaling kunnen indienen, neem dan bij thuiskomst contact op met uw eigen zorgverzekeraar.


Eigen bijdrage

Meer informatie:

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 23 (Frans)
Tel.: +32 2 739 70 67 (Frans, Engels)
Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be www.inami.be (Frans)


Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Dialyse: Het dichtstbijzijnde dialysecentrum vindt u op de wereldwijde dialysewebsite.
 • Zuurstoftherapie: Neem contact op met een apotheek in de plaats waar u verblijft.
 • Chemotherapie: Neem contact op met een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit, in het Nederlands of het Frans.

Een Europese zorgpas aanvragen

 • Neem contact op met uw ziekteverzekering (“ziekenfonds” of “mutualité”)
 • U kunt een Europese zorgpas (EHIC) aanvragen
  • via een webformulier
  • per telefoon
  • op het kantoor van uw ziekenfonds

Wie accepteert de zorgpas?

 • Bijna alle artsen en/of ziekenhuizen accepteren de Europese zorgpas.
 • U vindt een zorgverlener (arts, tandarts, verpleegkundige, enz.) of een ziekenhuis in België
  • via de app “Een zorgverlener zoeken” (in het Nederlands of het Frans)
  • in de lijsten van ziekenhuizen op de website van de Belgische federale overheidsdienst Volksgezondheid (in het Nederlands of het Frans)

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in België uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Neem contact op met uw mutualiteit.

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Weet u niet bij welke mutualiteit u bent aangesloten, neem dan contact op met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 23 (Frans)
Tel.: +32 2 739 70 67 (Frans, Engels)
Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be www.inami.be (Frans)

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen