Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Belgien

Nödsituationer

Ring 100 eller 112

Inami (fr) / Riziv (nl) / Nihdi (en) / Likiv (de)
(Belgiens försäkringskassa)

Tfn +32 2 739 73 26 (franska)
Tfn +32 2 739 75 73 (nederländska och engelska)
Tfn +32 2 739 70 67 (franska och engelska)
Tfn +32 2 739 73 15 (nederländska, engelska, franska och tyska)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)
Belgiska regeringens webbplats – hälsa


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du måste betala läkaren direkt, men du kan få tillbaka upp till 75 % av kostnaden från en lokal försäkringskassa om du visar upp ditt vårdintyg (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).
 • Se till att du alltid får ett vårdintyg där det står hur mycket du har betalat (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).

Tandläkare

 • Du måste betala tandläkaren direkt, men du kan få tillbaka upp till 75 % av kostnaden från en lokal försäkringskassa om du visar upp ditt vårdintyg (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).
 • Se till att du alltid får ett vårdintyg där det står hur mycket du har betalat (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).

Sjukhusvård

 • Du behöver ingen remiss och du kan gå till valfri specialist på vilket sjukhus som helst.
 • Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg. Annars måste du betala hela vårdkostnaden. Du kan dock begära ersättning i efterhand från den belgiska försäkringskassan (valfri lokal försäkringskassa) om du visar upp ditt vårdintyg (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp) och betalningsbevis.

Läkemedel

 • För receptbelagda läkemedel måste du visa upp ditt recept på apoteket.
 • Du betalar direkt på apoteket. Din del av kostnaden varierar mellan 0 och 80 % av priset.
 • Se till att få ett kvitto där det framgår vilken medicin du köpt och hur mycket du betalat. Då kan du begära ersättning i efterhand från den belgiska försäkringskassan.

Ambulans

 • Sedan den 1 januari 2019 ersätts inte längre kostnaden för sjuktransporter av den belgiska försäkringskassan (utom flygtransport). Du måste betala en fast avgift på 62,11 euro oavsett hur långt du åker.

Ambulansflyg

 • Om du får flygtransport (helikoptrar från universitetssjukhuset Sart Tilman i Liège och det allmänna sjukhuset Sint-Jan i Brygge) måste du betala en fast avgift plus en kilometeravgift. Det belgiska försäkringssystemet ersätter 50 % av kostnaden.

Ersättning

Kontakta valfri försäkringskassa för att begära ersättning med hjälp av EU-kortet eller något annat intyg från ditt hemland. Du måste också lämna in ett intyg från din vårdgivare (attestation de soins donnés/getuigschrift voor verstrekte hulp).

Läkemedel

Mer information:

Inami (fr) / Riziv (nl) / Nihdi (en) / Likiv (de)
(Belgiens försäkringskassa)

Tfn +32 2 739 73 26 (franska)
Tfn +32 2 739 75 73 (nederländska och engelska)
Tfn +32 2 739 70 67 (franska och engelska)
Tfn +32 2 739 73 15 (nederländska, engelska, franska och tyska)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)

Om du inte kunnat begära ersättning under din vistelse i Belgien ska du kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.


Vad måste jag betala själv?

Mer information:

Belgiens försäkringskassa

Inami (fr) / Riziv (nl) / Nihdi (en) / Likiv (de)

Tfn +32 2 739 73 26 (franska)
Tfn +32 2 739 75 73 (nederländska och engelska)
Tfn +32 2 739 70 67 (franska och engelska)
Tfn +32 2 739 73 15 (nederländska, engelska, franska och tyska)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)


Dialys, syrgas och cellgifter

 • Dialys – leta upp närmaste dialyscentrum
 • Syrgas – kontakta ett lokalt apotek
 • Cellgiftsbehandling – kontakta en försäkringskassa (på nederländska eller franska)

Hur beställer jag EU-kortet?

 • Kontakta din försäkringskassa (ziekenfonds, mutualité, organisme assureur)
 • Du kan beställa EU-kortet
  • via ett webbformulär
  • på telefon
  • direkt hos din försäkringskassa

Vårdgivare som godtar EU-kortet

 • Nästan alla läkare och/eller sjukhus godtar EU-kortet
 • Sök enskilda vårdgivare (läkare, tandläkare, sjuksköterska etc.) eller sjukhus i Belgien:

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med belgiskt EU-kort

Kontakta din egen försäkringskassa.

Inami (fr) / Riziv (nl) / Nihdi (en) / Likiv (de)

Om du inte vet vilken det är kan du vända dig till Belgiens försäkringskassa:

Inami (fr) / Riziv (nl) / Nihdi (en) / Likiv (de)

Tfn +32 2 739 73 21 (nederländska, franska, engelska och tyska)
Tfn +32 2 739 73 23 (franska)
Tfn +32 2 739 70 67 (franska och engelska)
Tfn +32 2 739 73 15 (nederländska, engelska, franska och tyska)
Tfn +32 2 739 73 16 (nederländska, franska och engelska)

E-post: rir@riziv-inami.fgov.be
Webbplats: www.riziv.be (nederländska), www.inami.be (franska)

Nyheter

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan