Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Austria

W nagłych wypadkach


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Udaj się do lekarza, który zawarł umowę z austriackim funduszem ubezpieczeń zdrowotnych (Österreichische Gesundheitskasse), jego usługi są bezpłatne. Na gabinecie takiego lekarza zwykle znajduje się tabliczka „Kassenarzt” (lekarz, który podpisał umowę w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej) lub „Alle Kassen” (wszystkie kasy chorych).

Dentyści

 • Oferta świadczeń dentystycznych oferowanych w ramach systemu publicznej służby zdrowia jest ograniczona.
 • Dentyści, którzy mają podpisaną umowę z austriackim funduszem ubezpieczeń zdrowotnych, nie pobiorą od Ciebie żadnej opłaty. Na gabinetach takich dentystów zwykle znajduje się tabliczka „Kassenarzt” (dentysta, który podpisał umowę w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej) lub „Alle Kassen” (wszystkie kasy chorych).

Leczenie szpitalne

 • Leczenie (cennik ogólny) w szpitalach uniwersyteckich i regionalnych, które zawarły umowę z funduszem zdrowotnym odpowiedniego kraju związkowego („Landesgesundheitsfonds”), jest bezpłatne.
 • Przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza (z wyjątkiem nagłych przypadków).
 • Za każdy z pierwszych 28 dni pobytu w szpitalu naliczana jest opłata. Jej wysokość jest różna w zależności od kraju związkowego (w 2021 r. opłata wynosi od 10,18 do 23,50 euro).
 • Szczegółowe informacje (w j. niem.) o szpitalach dyżurnych oraz rodzaju i zakresie udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych można znaleźć na stronie Österreichischer Spitalskompass.
 • Punkt udzielający informacji na temat mobilności pacjentów

Recepty

 • Opłata za realizację recepty wynosi obecnie (w 2021 r.) 6,50 euro.
 • Lekarstwa na receptę dostępne są we wszystkich aptekach (za standardową opłatą).
 • Znajdź aptekę (w j. niem.)

Pogotowie

 • Koszty transportu karetką pogotowia w przypadkach, gdy jest to konieczne ze względów zdrowotnych, są pokrywane przez ubezpieczenie.
 • Koszty transportu (w j. niemieckim)

Ratownictwo lotnicze


Zwrot kosztów

 • Jeśli musiałeś ponieść koszty leczenia, ponieważ wybrałeś lekarza, który nie podpisał umowy z austriackim funduszem ubezpieczeń zdrowotnych (na gabinecie w takim przypadku czasami wisi tabliczka „Wahlarzt” lub „Keine Kassen”), możesz uzyskać zwrot maksymalnie 80 proc. kosztów, jakie poniósłby ubezpieczyciel, gdyby świadczenia zdrowotne zostały udzielone przez lekarza mającego umowę z funduszem.
 • O zwrot kosztów zwróć się bezpośrednio do austriackiego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (Österreichische Gesundheitskasse).
 • Do wniosku o zwrot kosztów dołącz oryginały rachunków. Zachowaj kopie wszystkich wysłanych dokumentów.
 • Jeśli nie byłeś w stanie przedstawić wniosku o zwrot kosztów podczas pobytu w Austrii, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

Leczenie szpitalne

 • Za każdy dzień pobytu w szpitalu naliczana jest opłata, której wysokość zależy od kraju związkowego (w 2021 r. wynosi ona od 10,18 do 23,50 euro).
 • Pacjent nie płaci za więcej niż 28 dni pobytu w szpitalu na rok kalendarzowy.

Recepty

Za realizację recepty pobierana jest opłata – obecnie (w 2021 r.) wynosi ona 6,50 euro.

Wyroby medyczne

 • Wyroby medyczne i środki pomocnicze (np. okulary lub wkładki ortopedyczne) można uzyskać na receptę od lekarza.
 • Osoby ubezpieczone muszą uiścić częściową opłatę, która zazwyczaj wynosi 10 proc. kosztów zakupu – obecnie (w 2021 r.) jest to co najmniej 37 euro, a w przypadku okularów – 111 euro.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Tego rodzaju zabiegi muszą być przeprowadzane w placówce medycznej, która zawarła odpowiednią umowę.
 • Informacji na temat takich placówek udziela austriacki fundusz ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Informacje na temat zabiegów dializy (w j. niem.)
 • Tlenoterapia (w j. niem.)

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?

 • Brak informacji dotyczących Austrii

Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Austrii

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę