Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Belgium

Rýchla zdravotnícka pomoc

Volajte na čísla 100 alebo 112

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de)
(Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie)

Telefón: +32 2 739 7321 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Telefón: +32 2 739 7067 (francúzština, angličtina)
Telefón: +32 2 739 7315 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Telefón: +32 2 739 75 732 (holandčina, angličtina)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Webové sídlo: www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)
Portál belgickej vlády – zdravie


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Náklady za ošetrenie sa hradia na mieste u lekára, ale po predložení „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ (potvrdenia o poskytnutej starostlivosti) na ktorejkoľvek miestnej pobočke zdravotnej poisťovne môžete požiadať o náhradu výdavkov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám lekár vydal potvrdenie („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na ktorom je uvedená suma, ktorú ste zaplatili.

Zubní lekári

 • Náklady za ošetrenie sa hradia na mieste u zubného lekára, ale po predložení „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ (potvrdenia o poskytnutej starostlivosti) na ktorejkoľvek miestnej pobočke zdravotnej poisťovne môžete požiadať o náhradu výdavkov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám zubný lekár vydal potvrdenie („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na ktorom je uvedená suma, ktorú ste zaplatili.

Nemocničná liečba

 • Môžete navštíviť špecialistu podľa vlastných preferencií v ktorejkoľvek nemocnici a bez odporúčania lekára.
 • Ak nepredložíte európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo dočasné náhradné potvrdenie), budete musieť zaplatiť celú sumu. Ak však máte faktúru („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“) a doklad o zaplatení, môžete miestnu pobočku ktorejkoľvek belgickej zdravotnej poisťovne dodatočne požiadať o náhradu výdavkov.

Lekárske predpisy

 • V lekárni budete musieť predložiť lekársky predpis.
 • Zaplatiť budete musieť aj za predpísané lieky. Časť, ktorú musí zaplatiť pacient, sa pohybuje medzi 0 % a 80 % ceny.
 • Uistite sa, že vám lekárnik vydá potvrdenie o zaplatení, na ktorom bude uvedený názov lieku a cena, ktorú ste zaplatili. S týmto potvrdením môžete ktorúkoľvek belgickú zdravotnú poisťovňu požiadať o náhradu výdavkov.

Sanitné vozidlo

 • Od 1. januára 2019 sa už prevoz sanitkou v rámci belgického verejného zdravotného poistenia (okrem leteckej dopravy) neprepláca. Musíte zaplatiť paušálnu sumu 60 EUR bez ohľadu na precestovanú vzdialenosť.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Pri použití leteckej záchrannej služby (vrtuľníky CHU Sart Tilman a AZ Sint-Jan Brugge) musíte zaplatiť paušálnu sumu plus príplatok za každý kilometer letu. V rámci belgického štátneho systému zdravotného poistenia sa prepláca 50 % nákladov.

Úhrada

Obrátiť sa môžete sa na ktorúkoľvek zdravotnú poisťovňu („ziekenfonds“, „mutualité“ alebo „organisme assureur“). Požiadajte o náhradu výdavkov na základe EPZP (alebo iného dokumentu, ktorý vám vydala vaša zdravotná poisťovňa) a oficiálnych dokladov vydaných osobou alebo zariadením, ktoré vám poskytli zdravotnú starostlivosť („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“).

Lekárske predpisy

Ďalšie informácie:

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de)
(Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie)

Telefón: +32 2 739 7321 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Telefón: +32 2 739 7067 (francúzština, angličtina)
Telefón: +32 2 739 7315 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Telefón: +32 2 739 7316 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Webové sídlo: www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)

Ak ste o náhradu výdavkov nepožiadali počas pobytu v Belgicku, požiadajte o to po návrate domov svoju zdravotnú poisťovňu.


Spoluúčasť pacienta

Ďalšie informácie:

Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie:

INAMI (fr) / RIZIV (nl) / NIHDI (en) / LIKIV (de)

Telefón: +32 2 739 7321 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Telefón: +32 2 739 7323 (francúzština)
Telefón: +32 2 739 7067 (francúzština, angličtina)
Telefón: +32 2 739 7315 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Telefón: +32 2 739 7316 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Webové sídlo: www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia


Ako požiadať o EPZP

 • Kontaktujte svoju pobočku zdravotnej poisťovne („ziekenfonds“, „mutualité“ alebo „organisme assureur“)
 • O EPZP môžete požiadať
  • online formulárom,
  • telefonicky
  • alebo vo svojej pobočke zdravotnej poisťovne.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

 • Takmer všetci lekári a nemocnice EPZP akceptujú.
 • Jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekára, zubného lekára, zdravotnú sestru a pod.) alebo nemocnice v Belgicku nájdete pomocou:

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Belgicku

Kontaktujte svoju belgickú zdravotnú poisťovňu:

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de)

Ak neviete, ktorá belgická zdravotná poisťovňa je vaša, obráťte sa na Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie.

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de)

Telefón: +32 2 739 7321 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Telefón: +32 2 739 7323 (francúzština)
Telefón: +32 2 739 7067 (francúzština, angličtina)
Telefón: +32 2 739 7315 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Telefón: +32 2 739 7316 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be
Webové sídlo: www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku