Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Belgium

Nødsituationer

Ring 100 eller 112

INAMI (fransk)/RIZIV (nederlandsk)/NIHDI (engelsk)/LIKIV (tysk)
(nationalt institut for sundheds- og invalideforsikring)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (hollandsk, fransk, engelsk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 70 67 (fransk, engelsk)
Tlf.: +32 2 739 73 15 (hollandsk, engelsk, fransk og tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 16 (hollandsk, fransk og engelsk)

E-mailadresse: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be (hollandsk), www.inami.be (fransk)
Belgiens offentlige sundhedsportal


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du skal betale lægen direkte efter dit besøg, men du kan få refunderet op til 75 % af udgifterne, hvis du fremviser beviset "Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp" i en lokal sygekasse efter eget valg.
 • Sørg for at få en kvittering fra lægen ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp") på det beløb, du har betalt.

Tandlæger

 • Du skal betale tandlægen direkte efter dit besøg, men du kan få refunderet op til 75 % af udgifterne ved at fremvise beviset "Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp" i en lokal sygekasse efter eget valg.
 • Sørg for at få en kvittering fra tandlægen ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp") på det beløb, du har betalt.

Hospitalsbehandling

 • Du behøver ingen henvisning fra lægen, og du kan konsultere en hvilken som helst specialist på alle hospitaler.
 • Hvis du ikke viser dit europæiske sygesikringskort (eller midlertidige sygesikringsattest), skal du betale det fulde beløb. Du kan dog efterfølgende søge refusion fra en af de belgiske sygekasser ved at fremvise din kvittering ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp") og et betalingsbevis ved en lokal sygekasse efter eget valg.

Recepter

 • Du skal aflevere en recept fra lægen på apoteket.
 • Du skal betale for dine lægemidler på apoteket. Patientbetalingen kan variere fra 0 % til 80 % af prisen på lægemidlet.
 • Sørg for at få en kvittering fra apoteket, der angiver lægemidlet og den pris, du har betalt. Den skal du bruge, hvis du vil søge refusion fra en af de belgiske sygekasser.

Ambulancekørsel

 • Fra den 1. januar 2019 refunderes transport i ambulance ikke længere af den belgiske offentlige sygesikring. Du skal betale et fast beløb på 60 euro, uanset hvor langt du bliver transporteret.

Ambulanceflyvning

 • Hvis du får brug for lufttransport (CHU Sart Tilmans og AZ Sint-Jan Brugges helikoptere), skal du betale du et fast beløb plus et gebyr pr. kilometer. Den belgiske sygesikringsordning godtgør 50 % af udgiften.

Tilbagebetaling

Du kan gå til en hvilken som helst "ziekenfonds", "mutualité" eller anden "organisme assureur" efter eget valg. Bed om refusion ved at vise dit europæiske sygesikringskort (eller et andet dokument fra din sygesikring) og de officielle dokumenter, du har fået udstedt af den person eller organisation, der har behandlet dig ("Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp").

Recepter

Yderligere oplysninger:

INAMI (fransk)/RIZIV (nederlandsk)/NIHDI (engelsk)/LIKIV (tysk)
(nationalt institut for sundheds- og invalideforsikring)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (nederlandsk, fransk, engelsk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 70 67 (fransk og engelsk)
Tlf.: +32 2 739 73 15 (hollandsk, engelsk, fransk og tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 16 (hollandsk, fransk og engelsk)

E-mailadresse: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be (hollandsk), www.inami.be (fransk)

Hvis du ikke har haft mulighed for at anmode om refusion under dit ophold i Belgien, kan du kontakte din nationale sygesikring, når du vender hjem.


Patientbidrag

Yderligere oplysninger:

Det nationale institut for sundheds- og invalideforsikring:

INAMI (fransk)/RIZIV (nederlandsk)/NIHDI (engelsk)/LIKIV (tysk)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (nederlandsk, fransk, engelsk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 23 (fransk)
Tlf.: +32 2 739 70 67 (fransk, engelsk)
Tlf.: +32 2 739 73 15 (hollandsk, engelsk, fransk og tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 16 (hollandsk, fransk og engelsk)

E-mailadresse: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be (hollandsk), www.inami.be (fransk)


Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

 • Hvis du har brug for dialyse: Find det nærmeste dialysecenter på websitet Global Dialysis.
 • Hvis du har brug for oxygenbehandling: Kontakt et apotek, der hvor du opholder dig.
 • Hvis du har brug for kemoterapi: Kontakt en offentlig sygekasse (siderne findes kun på hollandsk og fransk).

Hvordan ansøger jeg om kortet?

 • Kontakt din sygekasse ("ziekenfonds", "mutualité" eller "organisme assureur")
 • Du kan ansøge om et europæisk sygesikringskort
  • via en webformular
  • pr. telefon
  • på dit sygeforsikringskontor

Læger og hospitaler, som accepterer kortet

 • Næsten alle læger og hospitaler accepterer det europæiske sygesikringskort.
 • Du kan finde selvstændige sundhedsprofessionelle (læger, tandlæger, sygeplejersker osv.) og hospitaler i Belgien via
  • appen "Find en sundhedsudbyder'" (på hollandsk eller fransk)
  • listerne over hospitaler på websitet for belgiske offentlige sundhedstjenester (på hollandsk eller fransk)

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af et europæisk sygesikringskort udstedt i Belgien

Kontakt din belgiske sygekasse:

INAMI (fransk)/RIZIV (nederlandsk)/NIHDI (engelsk)/LIKIV (tysk)

Hvis du ikke kender din belgiske sygekasse, kan du kontakte det nationale institut for sundheds- og invalideforsikring:

INAMI (fransk)/RIZIV (nederlandsk)/NIHDI (engelsk)/LIKIV (tysk)

Tlf.: +32 2 739 73 21 (hollandsk, fransk, engelsk, tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 23 (fransk)
Tlf.: +32 2 739 70 67 (fransk, engelsk)
Tlf.: +32 2 739 73 15 (hollandsk, engelsk, fransk og tysk)
Tlf.: +32 2 739 73 16 (hollandsk, fransk og engelsk)

E-mailadresse: rir@riziv-inami.fgov.be
Website: www.riziv.be (hollandsk), www.inami.be (fransk)

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side