Navigačný riadok

Informácie o týchto stránkach

Správcom týchto internetových stránok je generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. Ak máte všeobecné otázky alebo pripomienky týkajúce sa informácií na týchto internetových stránkach, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára. 

Naša jazyková politika 

Tieto internetové stránky sa riadia všeobecnými jazykovými usmerneniami stanovenými pre portál EUROPA. Snažíme sa uverejniť čo najviac informácií v 24 úradných jazykoch EÚ. Z dôvodu prekladateľských a časových obmedzení pri niektorých textoch (napr. správach) sú niektoré informácie dostupné len v angličtine, francúzštine a nemčine.  

Právne predpisy a iné úradné dokumenty sú prístupné na stránkach Európskej komisie EUR-Lex vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Ochrana osobných údajov

Tieto internetové stránky používajú internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov.  Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

Odkazy na tieto internetové stránky

Odkazy na internetové stránky generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie možno vytvoriť na každej stránke za predpokladu, že nie sú umiestnené v kontexte, ktorý by mohol v používateľoch vyvolať dojem, že generálne riaditeľstvo propaguje alebo podporuje ciele či obsah druhej internetovej stránky alebo organizáciu, ktorá ju spravuje.

Po vytvorení odkazu pošlite e-mail správcovi webu generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.