Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Itaalia

Hädaolukord

 • Helistage tasuta riiklikul numbril 118

Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Kehtivat Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise arsti vastuvõtul, kes töötab riiklikus tervishoiusüsteemis (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) või omab sellega sõlmitud lepingut (accreditamento).
 • Eraarstid ei ole kohustatud Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerima.
 • Perearstipraksised on avatud esmaspäevast reedeni. Vastuvõtuajad on erinevad, kuid tavaliselt on need avatud hommikul ja pärastlõunal.
 • Kiireloomulise haiglaravi korral tuleb teil võib-olla tasuda osa kuludest ise (nn ticket).
 • Raviteenuste kulusid Itaalias ei hüvitata. Pärast kodumaale naasmist püüdke nõuda hüvitist sellelt ravikindlustuse pakkujalt, kes teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastas.

Hambaarstid

 • Hambaarstid osutavad Itaalias oma teenuseid eraarstidena. Sellest tulenevalt ei ole nad kohustatud Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerima ning te peate kõik kulud ise tasuma.
 • Erakorralises ja kiireloomulises olukorras ning kui lähedal asub hambaraviteenust osutav SSN-i kliinik, saate oma Euroopa ravikindlustuskaarti võib-olla kasutada, kuid peate osa kuludest ise tasuma.

Haiglaravi

 • Enne kodumaalt lahkumist küsige teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastanud ravikindlustuse pakkujalt, kas teil on Itaalias viibimise ajal õigus haiglaravile. Oleks tore, kui saaksite neilt kirjaliku kinnituse.
 • Küsige kohalikult tervishoiuasutuselt (Azienda sanitaria locale ehk ASL) nimekirja haiglatest, mis kuuluvad riiklikku tervishoiusüsteemi SSN või millel on sellega leping.
 • Esitage haiglas kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Ravimiretseptid

 • Võite osta teatavaid ravimeid retseptita – küsige selle kohta teavet oma apteekrilt.
 • Kui osade ravimiretseptide puhul peate tasuma vaid osa retseptitasust, siis teiste puhul kogu tasu. Isegi Euroopa ravikindlustuskaarti näidates tuleb see teil endal ette tasuda. Kahtluste korral küsige apteekrilt kinnitust.
 • Näidake alati oma Euroopa ravikindlustuskaarti, kui küsite ravimiretsepti arstilt, kes töötab riiklikus tervishoiusüsteemis SNN või kellel on sellega leping. Retseptiravimeid ostes näidake seda kindlasti ka apteekrile.
 • Enamiku retseptiravimite eest tuleb maksta tasu.
 • Retseptitasusid Itaalias ei hüvitata. Võtke kodumaale jõudes ühendust oma ravikindlustuse pakkujaga, et taotleda kulude hüvitamist.
 • Käsimüügiravimite (mida saate osta retseptita) maksumust ei hüvitata.

Kiirabi

 • Tasuta hädaolukorras, kui kiirabiteenistus töötab riiklikus tervishoiusüsteemis SSN või neil on sellega leping.
 • Mitte kiireloomulise kiirabitranspordi puhul tuleb teil võib-olla transpordikulud kas osaliselt või täielikult ise tasuda.
 • Kiirabikulusid Itaalias ei hüvitata. Pärast kodumaale naasmist küsige hüvitise kohta teavet sellelt ravikindlustuse pakkujalt, kes teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastas.

Kiirabilennud

 • Tasuta hädaolukorras, kui kiirabiteenistus töötab riiklikus tervishoiusüsteemis SSN või neil on sellega leping.
 • Mitte kiireloomulise kiirabitranspordi puhul tuleb teil võib-olla kõik transpordikulud ise tasuda.
 • Kiirabikulusid Itaalias ei hüvitata. Pärast kodumaale naasmist küsige hüvitise kohta teavet sellelt ravikindlustuse pakkujalt, kes teile Euroopa ravikindlustuskaardi väljastas.

Hüvitamine

 • Kulusid Itaalias ei hüvitata.
 • Kui peate millegi eest tasuma (seda tasu nimetatakse ticket), ei ole teil õigust nende kulude eest hüvitist saada.
 • Kui maksite ravi eest ise, siis küsige pärast kodumaale naasmist hüvitise kohta teavet oma ravikindlustuse pakkujalt.

Patsiendi omaosalus

 • Teilt võidakse ravi eest nõuda omaosaluse (nn ticket) tasumist. Summa sõltub ravi liigist ja piirkonnast, kus te parasjagu viibite.
 • Võib juhtuda, et teil tuleb tasuda erakorralise ravi eest, kui teid ei jäeta pärast selle saamist haiglaravile. Küsige lisateavet lähimast kohalikust tervishoiuasutusest.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Kontrollige kättesaadavust mitu nädalat enne reisi: võtke ühendust lähima kohaliku tervishoiuasutusega piirkonnas, kus teil on kavas viibida.

Kuidas kaarti taotleda?

 • Euroopa ravikindlustuskaarti ei väljastata taotluse alusel.
 • See väljastatakse automaatselt neile, kellel on selleks õigus.
 • Teil on õigus Euroopa ravikindlustuskaardile, kui olete olnud varem registreeritud mõnes riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas kohalikus tervishoiuasutuses (ASL).

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Küsige lisateavet kohalikust tervishoiuasutusest.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Itaalias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

 • Kui teie kaart on kadunud või varastatud, teatage sellest viivitamata politseile.
 • Küsige teile kaardi väljastanud ravikindlustuse pakkujalt ajutist asendussertifikaati.
 • Hädaolukorras võidakse see sertifikaat saata faksi või e-postiga lähimale tervishoiuasutusele.