Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Itaalia

Hädaolukord

 • Helistage numbril 118 (tasuta)

  Meditsiinitöötaja hindab juhtumi kiireloomulisust ning annab soovitusi edasiste sammude kohta.

Tervishoiuministeerium

E-post: urpminsalute@sanita.it

Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise arsti vastuvõtul, kes on registreeritud Itaalia riikliku tervishoiuteenistuse (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) juures.
 • Mõnede teenuste eest tuleb Teil tasuda. Seda Itaalias ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Avalikud SSN-arstikabinetid on avatud tööpäeviti. Tööaeg kestab tavaliselt hommikust pealelõunani. SSN-haiglad on avatud iga päev, et pöörduda sinna hädaolukorras.
 • Kui viibite Itaalias ja teil juhtub tööõnnetus, peate sellest teavitama erakorralise meditsiini osakonna arsti ning oma tööandjat, et nad saaksid õnnetusest teatada kindlustusasutusele INAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
 • Kui arvate, et võite põdeda kutsehaigust, pöörduge lähimasse INAILi büroosse.

Hambaarstid

 • Enamus hambaarste töötab eraviisiliselt, mis tähendab seda, et neil ei ole riikliku tervishoiuteenistusega lepingut ning nad ei aktsepteeri Euroopa ravikindlustuskaarti. Teil tuleb nende teenuste eest tasuda.
 • Väga harvadel juhtudel on võimalik minna hambaarsti vastuvõtule SSN-haiglasse või kohaliku tervishoiuasutuse (Azienda Sanitaria Locale – ASL) hallatavasse tervishoiukeskusesse.
 • Tööõnnetuse või kutsehaiguse korral saate hambaproteesid INAILi poolt.

Haiglaravi

 • ASLilt võib saada nimekirja sellistest avalikest SSN-haiglatest või erahaiglatest, mis tegutsevad riikliku skeemi raames.
 • Haiglaravile pöördumiseks ei ole vaja eelnevalt ASLiga ühendust võtta. Peate lihtsalt esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.

Ravimiretseptid

 • Mõnede ravimite puhul ei ole retsept vajalik. Apteeker oskab teile selles osas nõu anda.
 • Koos retseptiga peate apteekrile esitama ka oma Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Teatavad ravimid on tasuta, teised aga mitte. Ravimitega seonduvaid kulusid Itaalias ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes. Käsimüügiravimid ei kuulu hüvitamisele.
 • Tööõnnetuse või kutsehaiguse korral saate INAILi poolt pakutavat haiglaravi ja ravimeid SSNi/ASLi kaudu.

Kiirabi

 • Kui vajate kiirabi, siis peate meeles pidama, et mis tahes nõutavad osalised maksed (riikliku kiirabi puhul) või täissummas maksed (erakiirabiteenuse pakkujate puhul) ei kuulu Itaalias hüvitamisele.

Kiirabilennud

 • Kehtivad samad eeskirjad nagu kiirabi puhul.

Hüvitamine

 • Kulude hüvitamist ei toimu. Peate tasuma üksnes oma osa kuludest.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.
 • Tööõnnetuse korral võtke proteeside ja muude erihüvitiste saamiseks ühendust lähima INAILi bürooga.

Teave omaosaluse kohta

 • Itaalias võidakse tervishoiuteenuste osutamise puhul nõuda omaosalust, sõltuvalt asjaomasest raviteenusest ja piirkonnast, kus tervishoiuteenuse osutaja asub.
 • Omaosalus tähendab, et tervishoiuteenuse saaja tasub osaliselt ravi kulud ning Itaalias nimetatakse seda „TICKETiks”.
 • Riiklikul tasandil puudub üldine nimekiri sellistest raviteenustest, mille puhul on vajalik omaosalus, nagu ka üldine hinnakiri nende teenuste kohta.
 • Mõnikord küsitakse Teilt esmatasandi arstiabi teenuse eest tasu juhul, kui Te ei vaja pärast ravi saamist haiglaravi. Konkreetset teavet asjaomases küsimuses saate selle piirkonna lähimast pädevast asutusest (ASL).

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Teavet raviteenuse kättesaadavuse kohta tuleks küsida eelnevalt (mõned nädalad enne riiki reisimist) asjaomase piirkonna lähimast pädevast asutusest (ASL).

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Itaalias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

 • Peaksite kaardi kadumisest või vargusest alati teatama politseile.
 • Võtke ühendust ASL-ga (Azienda Sanitaria Locale), mis saab Teile väljastada ajutise asendustõendi.
 • Hädaolukorras saab asendustõendi saata faksi või e-posti teel riiki, kus Te viibite.

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel