Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Itaalia

Hädaolukord

 • Helistage numbril 118 (tasuta)

  Meditsiinitöötaja hindab juhtumi kiireloomulisust ning annab soovitusi edasiste sammude kohta.

Tervishoiuministeerium
E-post: urpminsalute@sanita.it

Ravi ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise arsti vastuvõtul, kes on registreeritud Itaalia riikliku tervishoiuteenistuse (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) juures.
 • Mõnede teenuste eest tuleb teil tasuda. Seda Itaalias ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Avalikud SSN-arstikabinetid on avatud tööpäeviti. Tööaeg kestab tavaliselt hommikust pealelõunani. SSN-haiglad on avatud iga päev, et pöörduda sinna hädaolukorras.
 • Kui viibite Itaalias ja teil juhtub tööõnnetus, peate sellest teavitama erakorralise meditsiini osakonna arsti ning oma tööandjat, et nad saaksid õnnetusest teatada kindlustusasutusele INAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
 • Kui arvate, et võite põdeda kutsehaigust, pöörduge lähimasse INAILi büroosse.

Hambaarstid

 • Enamus hambaarste töötab eraviisiliselt, mis tähendab seda, et neil ei ole riikliku tervishoiuteenistusega lepingut ning nad ei aktsepteeri Euroopa ravikindlustuskaarti. Teil tuleb nende teenuste eest tasuda.
 • Väga harvadel juhtudel on võimalik minna hambaarsti vastuvõtule SSN-haiglasse või kohaliku tervishoiuasutuse (Azienda Sanitaria Locale – ASL) hallatavasse tervishoiukeskusesse.
 • Tööõnnetuse või kutsehaiguse korral saate hambaproteesid INAILi poolt.

Haiglaravi

 • ASLilt võib saada nimekirja sellistest avalikest SSN-haiglatest või erahaiglatest, mis tegutsevad riikliku skeemi raames.
 • Haiglaravile pöördumiseks ei ole vaja eelnevalt ASLiga ühendust võtta. Peate lihtsalt esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.

Ravimiretseptid

 • Mõnede ravimite puhul ei ole retsept vajalik. Apteeker oskab teile selles osas nõu anda.
 • Koos retseptiga peate apteekrile esitama ka oma Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Teatavad ravimid on tasuta, teised aga mitte. Ravimitega seonduvaid kulusid Itaalias ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes. Käsimüügiravimid ei kuulu hüvitamisele.
 • Tööõnnetuse või kutsehaiguse korral saate INAILi poolt pakutavat haiglaravi ja ravimeid SSNi/ASLi kaudu.

Kiirabi

 • Kui vajate kiirabi, siis peate meeles pidama, et mis tahes nõutavad osalised maksed (riikliku kiirabi puhul) või täissummas maksed (erakiirabiteenuse pakkujate puhul) ei kuulu Itaalias hüvitamisele.

Kiirabilennud

 • Samad eeskirjad, mis kiirabi puhul.

Hüvitamine

Kulude hüvitamist ei toimu. Peate tasuma üksnes oma osa kuludest.

Kui pidite ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Tööõnnetuse korral võtke proteeside ja muude erihüvitiste saamiseks ühendust lähima INAILi bürooga.

 

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel