Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - L-Italja

Emerġenza

 • Ċempel il-118, in-numru nazzjonali bla ħlas

Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Tista’ tuża l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa Ewropea (EHIC) valida tiegħek jekk it-tabib li qed iżżur jappartjeni għas-sistema tal-kura tas-saħħa tal-istat (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) jew jekk għandu ftehim magħha ('accreditamento').
 • Il-kliniki tat-tobba privati ma għandhomx għalfejn jaċċettaw l-EHIC.
 • Il-kliniki tat-tobba tal-familja huma miftuħin mit-Tnejn sal-Ġimgħa. Il-ħinijiet ivarjaw, iżda normalment ikunu miftuħin filgħodu u wara nofsinhar.
 • Għal trattament urġenti fi sptar, għandu mnejn ikollok tħallas parti mill-ispejjeż (din il-parti tissejjaħ il-biljett).
 • Il-ħlas iċċarġjat għal servizzi mediċi mhux rimborżat fl-Italja. Meta tasal lura f’pajjiżek, tkun tista’ tagħmel talba għal rimborż mal-fond/servizz tal-assikurazzjoni tas-saħħa li jkun ħariġlek l-EHIC.

Dentisti

 • Id-dentisti fl-Italja jipprattikaw fil-privat. B’hekk, huma ma jaċċettawx l-EHIC u jkollok tħallas l-ammont sħiħ.
 • F’ċirkostanzi eċċezzjonali u urġenti, u jekk l-SSN ikollha klinika li tipprovdi trattament tas-snien, jaf tkun tista’ tuża l-EHIC jekk tħallas parti mill-ispejjeż.

Kura fi sptar

 • Qabel titlaq minn pajjiżek, iċċekkja mal-fond/servizz tal-assikurazzjoni tas-saħħa li jkun ħariġlek l-EHIC jekk intix intitolat għal kura fi sptar tul il-mawra tiegħek fl-Italja. Idealment għandek tikseb konferma bil-miktub mingħandhom.
 • Itlob il-lista ta’ sptarijiet li jappartjenu għall-SSN jew li għandhom ftehim magħha mingħand l-awtorità tas-saħħa lokali (“Azienda sanitaria locale” jew “ASL”).
 • Uri l-EHIC valida fl-isptar.

Riċetti tat-tabib

 • Tista' tixtri xi mediċini mingħajr riċetta tat-tabib - staqsi lill-ispiżjar tiegħek.
 • Għal xi riċetti, inti trid tħallas biss parti mit-tariffa tar-riċetta, filwaqt li għal oħrajn trid tħallas il-prezz sħiħ. Fi kwalunkwe każ, se jkollok tħallas bil-quddiem anke jekk turi l-EHIC tiegħek. Jekk ikollok dubju, staqsi lill-ispiżjar tiegħek.
 • Dejjem għandek turi l-EHIC meta titlob riċetta mingħand tabib li jappartjeni għall-SNN jew li għandu ftehim magħha. Uriha wkoll lill-ispiżjar meta tixtri mediċini b’riċetta biss.
 • Hemm tariffa fuq il-biċċa l-kbira tal-mediċini bir-riċetta.
 • It-tariffi tar-riċetta ma jiġux rimborżati fl-Italja. Staqsi lill-fond/servizz tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek dwar rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.
 • Il-mediċini bla riċetta mhumiex rimborżati.

Ambulanza

 • Bla ħlas f’emerġenza jekk l-ambulanza tappartjeni għall-SSN jew għas-servizzi tal-kura tas-saħħa li għandhom ftehim magħha.
 • Għal trasport mhux ta’ emerġenza ta’ pazjent, jista' jkollok tħallas parti mill-ispejjeż jew l-ispejjeż kollha.
 • It-tariffi tal-ambulanzi ma jiġux rimborżati fl-Italja. Meta tasal lura f’pajjiżek, staqsi lill-fond/servizz tal-assikurazzjoni tas-saħħa li ħariġlek l-EHIC dwar ir-rimborż.

Ambulanza bl-ajru

 • Bla ħlas f’emerġenza jekk l-ambulanza tappartjeni għall-SSN jew għas-servizzi tal-kura tas-saħħa li għandhom ftehim magħha.
 • Għal trasport mhux ta’ emerġenza ta’ pazjent, jista' jkollok tħallas l-ispejjeż kollha.
 • It-tariffi tal-ambulanzi ma jiġux rimborżati fl-Italja. Meta tasal lura f’pajjiżek, staqsi lill-fond/servizz tal-assikurazzjoni tas-saħħa li ħariġlek l-EHIC dwar ir-rimborż.

Rimborż

 • Ebda tariffa ma tiġi rimborżata fl-Italja.
 • Kull darba li jkollok tħallas tariffa (li tissejjaħ biljett) m’intix intitolat għal kwalunkwe rimborż tal-biljett.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura tas-saħħa, staqsi lill-fond/servizz tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek għar-rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Jista' jkollok tħallas kontribuzzjoni/sehem individwali (imsejjaħ biljett) għall-kura. L-ammont jiddependi mit-tip ta’ kura u mir-reġjun fejn qed toqgħod.
 • Jista' jkollok tħallas għall-kura ta' emerġenza jekk ma tiddaħħalx l-isptar. Staqsi lill-awtorità tas-saħħa lokali għal aktar informazzjoni.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Iċċekkja d-disponibbiltà diversi ġimgħat qabel ma tivvjaġġa: ikkuntattja l-eqreb awtorità tas-saħħa lokali fiż-żona fejn se tkun qed toqgħod

Kif napplika għal EHIC?

 • L-EHIC ma tinħariġx abbażi ta’ applikazzjoni.
 • Tinħareġ awtomatikament lil dawk li huma intitolati għaliha.
 • Inti intitolat għall-EHIC jekk diġà kont irreġistrat f’waħda mill-awtoritajiet lokali (ASL) tas-Sistema tas-Saħħa Nazzjonali.

Fejn jaċċettaw l-EHIC

Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtorità tas-saħħa lokali għal aktar informazzjoni.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għad-detenturi tal-EHICs li jinħarġu fl-Italja

 • Jekk il-kard tiegħek tintilef jew tinsteraq, irrapporta immedjatament lill-pulizija.
 • Għandek titlob ukoll lill-fond/servizz tal-assikurazzjoni tas-saħħa li ħariġlek il-kard għal ċertifikat temporanju ta’ sostituzzjoni
 • F'emerġenza, dan iċ-ċertifikat jista' jintbagħat bil-faks jew bl-email fl-eqreb awtorità tas-saħħa lokali.