Naršymo kelias

Kaip naudotis kortele - Italija

Būtinoji medicinos pagalba

 • Skambinkite nemokamu nacionaliniu numeriu 118

Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Galima pateikti savo galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę, jeigu gydytojas, pas kurį lankomasi, priklauso valstybinei sveikatos priežiūros sistemai (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) arba yra sudaręs su ja sutartį („accreditamento“).
 • Privačiai praktikuojantys gydytojai neprivalo priimti Europos sveikatos draudimo kortelės.
 • Bendrosios praktikos gydytojų kabinetai dirba nuo pirmadienio iki penktadienio. Priėmimo valandos būna įvairios, bet dažniausiai gydytojai priima iš ryto ir po pietų.
 • Jeigu reikalingas skubus gydymas ligoninėje, pacientams gali tekti kai kurias išlaidas padengti patiems (Italijoje šis mokestis vadinamas ticket).
 • Išlaidos už medicinos paslaugas Italijoje nekompensuojamos. Gali būti, kad grįžus į savo šalį bus galima pateikti kompensacijos prašymą sveikatos draudimo fondui arba Europos draudimo kortelę išdavusiai įstaigai.

Odontologai

 • Italijoje odontologai yra privačiai praktikuojantys gydytojai, todėl jie neprivalo priimti Europos sveikatos draudimo kortelės ir už jų paslaugas reikia mokėti visą kainą.
 • Išimtiniais ir skubiais atvejais ir jeigu valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje (SSN) veikia klinika, kurioje teikiamas odontologinis gydymas, galbūt bus galima pasinaudoti Europos sveikatos draudimo kortele, jeigu dalį kainos pacientas sumokės pats.

Gydymas ligoninėje

 • Prieš išvykstant, reikėtų pasiteirauti Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusio draudimo fondo arba įstaigos, ar ji suteikia teisę gauti gydymo paslaugas nuo pirmos viešnagės Italijoje dienos. Geriausia būtų gauti patvirtinimą raštu.
 • Paprašykite, kad vietos sveikatos priežiūros įstaiga („Azienda sanitaria locale“ arba ASL) pateiktų valstybinei sistemai (SSN) priklausančių arba sutartis su ja sudariusių ligoninių sąrašą.
 • Ligoninėje reikia pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.

Receptai

 • Kai kurių vaistų galima įsigyti be recepto – klauskite vaistinėje.
 • Vienų receptų atveju reikia sumokėti tik dalį receptinių vaistų kainos, kitų – visą kainą. Bet kuriuo atveju reikia sumokėti iš karto, net ir pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę. Kilus abejonių, derėtų pasiteirauti vaistininko.
 • Prašant, kad SNN priklausantis arba sutartį su ja turintis gydytojas išrašytų receptąvisada reikia pateikti savo Europos sveikatos draudimo kortelę. Taip pat ją reikia pateikti vaistininkui perkant receptinius vaistus.
 • Už daugumą receptinių vaistų imamas mokestis.
 • Už receptinius vaistus sumokėti pinigai Italijoje nekompensuojami. Dėl kompensacijos grįžus reikia teirautis savo šalies sveikatos draudimo fonde arba įstaigoje.
 • Už nereceptinius vaistus sumokėti pinigai nekompensuojami.

Greitoji pagalba

 • Skubiais atvejais paslauga nemokama, jeigu greitosios pagalbos tarnyba priklauso SSN arba sveikatos priežiūros įstaigai, su SSN sudariusiai sutartį.
 • Už gabenimą neskubiais atvejais pacientams gali tekti sumokėti dalį kainos arba visą ją.
 • Už greitosios pagalbos paslaugas sumokėti pinigai Italijoje nekompensuojami. Grįžus į savo šalį kompensacijos reikia prašyti Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusiame sveikatos draudimo fonde arba tarnyboje.

Oro greitoji pagalba

 • Skubiais atvejais paslauga nemokama, jeigu greitosios pagalbos tarnyba priklauso SSN arba sveikatos priežiūros įstaigai, su SSN sudariusiai sutartį.
 • Už gabenimą neskubiais atvejais pacientams gali tekti sumokėti visą kainą.
 • Už greitosios pagalbos paslaugas sumokėti pinigai Italijoje nekompensuojami. Grįžus į savo šalį kompensacijos reikia prašyti Europos sveikatos draudimo kortelę išdavusiame sveikatos draudimo fonde arba tarnyboje.

Kompensavimas

 • Jokie mokesčiai Italijoje nekompensuojami.
 • Visais atvejais, kai reikia mokėti (vadinamąjį ticket), jokia kompensacija nepriklauso.
 • Jeigu už sveikatos priežiūros paslaugas teko mokėti, grįžus namo dėl kompensacijos reikia kreiptis į savo šalies sveikatos draudimo fondą arba įstaigą.

Paciento mokama dalis

 • Pacientams gali tekti sumokėti tam tikrą sumą ar individualų mokestį (ticket) už gydymą. Suma priklauso nuo gydymo rūšies ir regiono, kuriame lankomasi.
 • Pacientams gali tekti sumokėti už skubios medicinos pagalbos paslaugas, jeigu jie nehospitalizuojami. Artimiausioje vietos sveikatos priežiūros įstaigoje galima gauti daugiau informacijos.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Dėl galimybių reikia teirautis prieš kelias savaites iki kelionės: kreipkitės į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą toje vietovėje, kurioje apsistosite.


Kaip prašyti kortelės?

 • Europos sveikatos draudimo kortelė neišduodama pateikus prašymą.
 • Ji automatiškai išduodama visiems, kas turi teisę ją gauti.
 • Asmuo turi teisę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę, jeigu jau yra registruotas vienoje iš nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos vietos sveikatos priežiūros įstaigų.

Kas priima kortelę

Daugiau informacijos teiraukitės vietos sveikatos priežiūros įstaigoje.

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Italijoje

 • Jei kortelė pamesta arba pavogta, reikia nedelsiant kreiptis į policiją.
 • Kortelę išdavusio sveikatos draudimo fondo arba įstaigos reikėtų paprašyti išduoti laikiną pakaitinį pažymėjimą.
 • Skubiu atveju šis pažymėjimas faksu arba e. paštu gali būti atsiųstas į artimiausią vietos sveikatos priežiūros įstaigą.