Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi

Hädaolukord

 • Helistage numbril 144 või 112

Elektrooniline juhend Austria külastajatele (kontaktteave hädaolukordade ja haiguste korral ning saksa-inglise meditsiiniterminite sõnastik)

Ravi ja kulud

Arstid

 • Peaksite pöörduma arsti poole, kellel on sõlmitud leping mõne Austria piirkondliku ravikindlustusasutusega (Gebietskrankenkasse), kuna sel juhul on teenused tasuta. Sellistel arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”, mis viitab sellele, et nad kuuluvad riiklikku süsteemi.

Hambaarstid

 • Riikliku tervishoiusüsteemi raames pakutakse ainult väheseid hambaraviteenuseid.
 • Kui hambaarstil on leping ravikindlustusasutusega (Gebietskrankenkasse), siis ei pea te maksma. Sellistel hambaarstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”, mis viitab sellele, et nad kuuluvad riiklikku süsteemi.

Haiglaravi

 • Ravi on tasuta, kui haiglal on leping liidumaa ravikindlustusfondiga (Landesgesundheitsfonds) (ülikoolihaiglad, regionaalhaiglad).
 • Arsti suunamine on vajalik (v.a erakorralisel juhul).
 • 28 esimese haiglapäeva eest tuleb maksta päevatasu.

Ravimiretseptid

 • Retseptiravimeid saab igast apteegist.
 • Retseptiravimite eest tuleb tasuda tavapärast tasu.

Kiirabi

 • Vajalikud kiirabi transpordikulud on kaetud.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Elektrooniline juhend Austria külastajatele (kontaktteave hädaolukordade ja haiguste korral ning saksa-inglise meditsiiniterminite sõnastik)

Hüvitamine

Kui pidite ravi eest maksma, siis võite taotleda kulude hüvitamist kuni 80% ulatuses. Ülejäänud 20% Austrias ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Hüvitamist tuleb taotleda vahetult mõnest Austria ravikindlustusasutuse (Gebietskrankenkassen) osakonnast.

Koos taotlusega peate saatma ka kviitungite originaalid. Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.

Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist Austrias viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.

 


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel