Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi

Hädaolukord

Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Pöörduge arsti poole, kellel on sõlmitud leping mõne Austria piirkondliku ravikindlustusasutusega (Gebietskrankenkasse). Nende teenused on tasuta. Sellistel arstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”.

Hambaarstid

 • Riikliku tervishoiusüsteemi raames pakutakse piiratud hulgal hambaraviteenuseid.
 • Ravikindlustusasutusega Gebietskrankenkasse lepingut omavad hambaarstid Teilt tasu ei nõua. Sellistel hambaarstidel on tavaliselt väljas silt „Kassenarzt” (lepinguga arst) või „Alle Kassen”.

Haiglaravi

 • Ravi on tasuta, kui haiglal on leping liidumaa haigekassaga „Landesgesundheitsfonds” (ülikoolihaiglad, regionaalhaiglad).
 • Vajalik on arsti saatekiri (välja arvatud hädaolukordade puhul).
 • 28 esimese haiglapäeva eest tuleb maksta voodipäevatasu. See võib piirkonniti erineda (2015. aastal jäi see tasu vahemikku 12,00–20,10 eurot).
 • Üksikasjalikku teavet (saksa keeles) aktiivravi haiglate ja nende teenuste kohta võib leida rakenduse Österreichischer Spitaskompass vahendusel.

Ravimiretseptid

 • Tasuda tuleb retseptitasu, hetkel (2015) on see 5,55 eurot.
 • Retseptiravimeid saab kõigist apteekidest (tavahind).
 • Otsi apteeke (saksa keeles)

Kiirabi

 • Vajalik kiirabitransport on kaetud.

Kiirabilennud

Hüvitamine

 • Kui pidite ravi eest tasuma, kuna valisite arsti, kellel puudub leping mõne Austria piirkondliku ravikindlustusasutusega (mõnikord on neil väljas silt „Wahlarzt” või „Keine Kassen”), saate nõuda tagasi kuni 80% ulatuses summast, mida ravikindlustusasutus oleks maksnud lepinguga arsti poolt osutatud raviteenuse eest.
 • Hüvitamist tuleb taotleda vahetult mõnest Austria ravikindlustusasutuse (Gebietskrankenkassen) osakonnast.
 • Koos taotlusega saatke ka kviitungite originaalid. Tehke kõigist esitatavatest dokumentidest endale koopiad.
 • Te ei saa hüvitamistaotlust esitada riigis viibimise ajal? Siis võtke kodumaale tagasi jõudes ühendust oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga.

Teave omaosaluse kohta

Haiglaravi

 • Statsionaarse ravi eest tuleb maksta tasu, mis piirkonniti erineb (2015. aastal on see 12,00–20,10 eurot).
 • Seda ei pea maksma rohkem kui 28 päeva eest kalendriaasta kohta.

Ravimiretseptid

Ravimiretsepti eest tuleb maksta tasu: praegu (2015. aastal) on see 5,55 eurot

Meditsiinilised abivahendid ja seadmed

 • Meditsiinilisi abivahendeid ja seadmeid (nt prille, ortopeedilisi sisetaldu) saab arsti ettekirjutusel.
 • Kindlustatud isikud peavad meditsiiniliste abivahendite ja seadmete eest maksma osaliselt, mis üldjuhul on 10% nende maksumusest ning praegu (2015. aastal) vähemalt 31,00 eurot või prillide puhul 93,00 eurot.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Sellise ravi saamiseks peaks pöörduma asjakohasesse lepingulisse asutusse.
 • Teavet lepinguliste raviasutuste kohta saab piirkondlikust ravikindlustusasutusest.
 • Teave dialüüsi kohta (saksa keeles): http://www.nephro-zentren.at
 • Teave hapnikuravi kohta (saksa keeles): Viini ravikindlustusasutus

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Austrias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel