Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Kortin käyttö - Italia

Hätätilanteet

 • Soita maksuttomaan kansalliseen numeroon 118

Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Voimassaolevaa eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi käyttää niiden lääkäreiden vastaanotolla, jotka kuuluvat julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) tai joilla on sopimus sen kanssa ('”accreditamento”).
 • Yksityislääkärien ei ole pakko hyväksyä eurooppalaista sairaanhoitokorttia.
 • Yleislääkäreiden vastaanotot ovat auki maanantaista perjantaihin. Aukioloajat vaihtelevat, mutta yleensä vastaanotolle pääsee aamu- ja iltapäivällä.
 • Kiireellisestä sairaalahoidosta voi joutua maksamaan itse osan (tämän osuuden nimi on italiaksi ticket).
 • Sairaanhoitopalvelujen kustannuksia ei yleensä korvata Italiassa. Palattuasi kotimaahasi voit hakea korvausta eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäneeltä sairausvakuutuslaitokselta.

Hammaslääkärit

 • Hammaslääkärit ovat Italiassa yksityisiä ammatinharjoittajia. Heidän ei tarvitse hyväksyä eurooppalaista sairaanhoitokorttia, vaan potilaan on maksettava kaikki kustannukset.
 • Poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa ja jos SSN-järjestelmään kuuluva klinikka tarjoaa myös hammashoitopalveluita, voi olla mahdollista käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia ja maksaa vain osa kustannuksista itse.

Sairaalahoito

 • Ennen kuin lähdet matkalle, tarkista eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäneeltä sairausvakuutuslaitokselta, onko sinulla oikeus hoitoon Italiassa oleskelusi aikana. On hyvä saada suostumus kirjallisena.
 • Pyydä paikalliselta terveysviranomaiselta (”Azienda sanitaria locale” eli ”ASL”) luetteloa sairaaloista, jotka kuuluvat SSN-järjestelmään tai joilla on sopimus sen kanssa.
 • Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sairaalassa.

Lääkemääräykset

 • Joitakin lääkkeitä saa ostaa ilman reseptiä. Kysy apteekista tarkempia tietoja.
 • Joistakin reseptilääkkeistä sinun on maksettava vain osa ja toiset on maksettava kokonaan siinäkin tapauksessa, että esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi. Lisätietoja saat apteekista.
 • Esitä aina eurooppalainen sairaanhoitokorttisi, kun pyydät lääkemääräystä lääkäriltä, joka kuuluu SSN-järjestelmään tai jolla on sopimus sen kanssa. Näytä korttisi myös apteekissa, kun ostat reseptilääkkeitä.
 • Useimmat reseptilääkkeet ovat maksullisia.
 • Lääkemaksuja ei korvata Italiassa. Ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairasvakuutuslaitokseen ja kysy korvauksen hakemisesta.
 • Käsikauppalääkkeistä – joita myydään ilman reseptiä – ei saa korvausta.

Ambulanssi

 • Ilmainen hätätapauksissa, jos ambulanssi kuuluu SSN-järjestelmään tai terveyspalvelujen tarjoajalla on sopimus sen kanssa.
 • Kiireettömän potilaskuljetuksen saattaa joutua maksamaan osittain tai kokonaan itse.
 • Ambulanssimaksuja ei korvata Italiassa. Ota kotimaahan palattuasi yhteyttä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäneeseen sairausvakuutuslaitokseen ja tiedustele korvauksesta.

Lentoambulanssi

 • Ilmainen hätätapauksissa, jos ambulanssi kuuluu SSN-järjestelmään tai palveluntarjoajalla on sopimus sen kanssa.
 • Kiireettömän potilaskuljetuksen saattaa joutua maksamaan kokonaan itse.
 • Ambulanssimaksuja ei korvata Italiassa. Ota kotimaahan palattuasi yhteyttä eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntäneeseen sairausvakuutuslaitokseen ja tiedustele korvauksesta.

Korvaukset

 • Maksuja ei korvata Italiassa.
 • Et ole oikeutettu minkäänlaiseen korvaukseen sinulta perityistä terveydenhoitomaksuista (italiaksi ticket).
 • Jos hoidosta on peritty maksu, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen ja tiedustele korvauksesta.

Omavastuu

 • Saatat joutua maksamaan hoidosta omavastuumaksun (italiaksi ticket). Maksun suuruus riippuu siitä, minkälaisesta hoidosta on kyse sekä oleskelualueesta.
 • Kiireellisestä hoidosta saatetaan periä maksu, jos potilas ei jää sen jälkeen sairaalahoitoon. Lisätietoa saat paikalliselta terveysviranomaiselta.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

Tarkista hoidon saatavuus useampaa viikkoa ennen matkaa oleskelualuettasi lähimmältä paikalliselta terveysviranomaiselta.


EHIC-kortin tilausohjeet

 • Eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei voi anoa.
 • Se myönnetään automaattisesti niille, joilla on siihen oikeus.
 • Sinulla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, jos olet aiemmin ollut kansallisen terveysjärjestelmän paikallisviranomaisen (ASL) rekisterissä.

EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot

Lisätietoa saat paikalliselta terveysviranomaiselta.

Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Italiassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

 • Ilmoita välittömästi poliisille, jos kortti katoaa tai varastetaan.
 • Pyydä kortin myöntäneeltä sairausvakuutuslaitokselta väliaikaista todistusta.
 • Hätätapauksissa todistus voidaan lähettää sähköpostitse tai faksitse sinua lähimmälle paikalliselle terveysviranomaiselle.