Navigācijas ceļš

Kā izmantot karti - Itālija

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet pa bezmaksas tālruni 118, kas darbojas valsts teritorijā.

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Varat izmantot spēkā esošu Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ja vēršaties pie ārsta, kas piederīgs valsts veselības aprūpes sistēmai (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) vai noslēdzis ar šo sistēmu līgumu (“accreditamento”).
 • Privātpraksēm nav jāpieņem EVAK karte.
 • Ģimenes ārsti pieņem no pirmdienas līdz piektdienai. Ārstu praksēs pieņemšanas laiks ir atšķirīgs, bet parasti tās ir vaļā no rīta un pēcpusdienā.
 • Ja vajadzīga neatliekama ārstēšanās slimnīcā, var gadīties, ka daļa izmaksu būs jāsedz jums pašam (šo daļu Itālijā sauc par ticket).
 • Par medicīniskajiem pakalpojumiem samaksāto naudu Itālijā neatlīdzina. Pēc atgriešanās mājās tomēr, iespējams, varat prasīt kompensāciju veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis EVAK karti.

Zobārsti

 • Zobārsti Itālijā strādā privātpraksēs. Tāpēc viņiem nav pienākuma pieņemt EVAK karti, un jums būs jāmaksā pilna summa par zobārstniecības pakalpojumiem.
 • Neatliekamos ārkārtas apstākļos var gadīties, ka valsts veselības aprūpes sistēmai piederīgā zobārstniecības klīnikā pieņems EVAK karti, tomēr daļa cenas būs jāmaksā pašam.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Pirms došanās ceļā noskaidrojiet veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis EVAK, vai jums ir tiesības uz ārstēšanu jau no pirmās uzturēšanās dienas Itālijā. Būtu ideāli, ja jums par to izsniegtu rakstisku apstiprinājumu.
 • Vietējā veselības birojā (“Azienda sanitaria locale” jeb ASL) palūdziet to slimnīcu sarakstu, kas strādā SSN sistēmā vai ir līgumattiecībās ar to.
 • Slimnīcā uzrādiet spēkā esošu EVAK karti.

Recepšu zāles

 • Dažas zāles var nopirkt bez receptes – jautājiet farmaceitam.
 • Reizēm jums būs jāmaksā receptē izrakstīto medikamentu pilna cena, bet citreiz tikai daļa. Tas atkarīgs no konkrētajām zālēm. Jebkurā gadījumā rēķinieties ar to, ka būs jāmaksā, pat ja uzrādāt EVAK karti. Šaubu gadījumā apvaicājieties farmaceitam.
 • Allaž uzrādiet EVAK karti, kad lūdzat izrakstīt recepti pie ārsta, kas strādā valsts veselības aprūpes sistēmā (SSN) vai ir noslēdzis ar to līgumu. Uzrādiet to arī farmaceitam, kad pērkat medikamentus, ko var saņemt tikai ar recepti.
 • Par lielāko daļu recepšu zāļu ir jāmaksā.
 • Šie izdevumi Itālijā netiek kompensēti. Pēc atgriešanās mājās apvaicājieties savā veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, vai varat saņemt kompensāciju.
 • Par parastajām zālēm, kuras var nopirkt bez receptes, jums kompensāciju nepiešķirs.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Tās pakalpojumi ir bez maksas neatliekamas vajadzības gadījumā, ja ātrā palīdzība darbojas valsts sistēmā (SSN) vai ja tās pakalpojumus nodrošina veselības aprūpes dienesti, kas ar šo sistēmu ir līgumattiecībās.
 • Jums var nākties maksāt daļu maksas vai visu maksu par transportlīdzekļa pakalpojumiem, ja palīdzība nav neatliekama.
 • Ātrās palīdzības izdevumi Itālijā netiek kompensēti. Pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis jūsu EVAK karti.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Tā pakalpojumi ir bez maksas neatliekamas vajadzības gadījumā, ja ātrā palīdzība darbojas SSN sistēmā vai tās pakalpojumus nodrošina veselības aprūpes dienesti, kas ar šo sistēmu ir līgumattiecībās.
 • Jums var nākties maksāt visu maksu par transporta pakalpojumiem, ja palīdzība nav neatliekama.
 • Ātrās palīdzības izdevumus Itālijā nekompensē. Pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis jūsu EVAK karti.

Kompensācija

 • Izdevumi Itālijā netiek kompensēti.
 • Ja jums nācies samaksāt daļu cenas (t.s. ticket), jums nav tiesību uz šo izdevumu kompensāciju.
 • Ja esat samaksājis par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju savā veselības apdrošināšanas fondā vai iestādē.

Līdzmaksājums

 • Var gadīties, ka par ārstēšanu jums vajadzēs samaksāt pacienta iemaksu (t.s. ticket). Tās summa ir atkarīga no ārstēšanas veida un no tā, kurā reģionā uzturaties.
 • Jums var nākties maksāt par neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja izrādās, ka ārstēšanās nav jāturpina slimnīcā. Sīkāku informāciju prasiet tuvākajā vietējā veselības aprūpes iestādē.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Sarunājiet šos pakalpojumus vairākas nedēļas pirms došanās ceļojumā – sazinieties ar veselības aprūpes iestādi vietā, kur domājat uzturēties.


Kā pieprasīt EVAK karti?

 • Lai saņemtu EVAK karti, nav jāraksta pieteikums.
 • To izsniedz automātiski visiem, kam uz to ir tiesības.
 • Jums ir tiesības uz EVAK karti, ja esat reģistrējies kādā no valsts veselības sistēmas vietējiem birojiem (ASL).

Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējām veselības aprūpes iestādēm.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Itālijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

 • Ja karte ir pazaudēta vai nozagta, uzreiz ziņojiet par to policijai.
 • Jums vajadzētu arī pieprasīt pagaidu aizstājējsertifikātu tajā veselības apdrošināšanas fondā vai dienestā, kas izdevis jūsu karti.
 • Ārkārtas gadījumā šo sertifikātu var nosūtīt pa faksu vai e-pastu tuvākajai vietējai ārstniecības iestādei.