Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Italija

Hitni slučajevi

 • Nazovite besplatni broj 118 (za pozive iz Italije).

Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Valjanu Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) možete iskoristiti za posjet liječniku koji je u sustavu javnog zdravstva (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) ili s njim ima sklopljen ugovor (accreditamento).
 • Privatne prakse nisu obvezne prihvaćati EKZO.
 • Ordinacije liječnika opće prakse otvorene su od ponedjeljka do petka. Radno se vrijeme razlikuje, ali obično rade ujutro i popodne.
 • Za hitno bolničko liječenje možda ćete morati sami platiti neke troškove (ta se naknada naziva ticket).
 • Troškovi su liječničkih usluga nepovratni u Italiji. Po povratku kući moći ćete zatražiti povrat od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje koji su izdali EKZO.

Stomatolozi

 • Stomatolozi u Italiji privatni su liječnici. Zbog toga ne moraju prihvaćati EKZO pa morate platiti puni iznos.
 • U iznimnim i hitnim slučajevima i ako u sustavu SSN postoji klinika koja pruža usluge stomatološkog liječenja, moći ćete iskoristiti EKZO ako sami platite neke troškove.

Bolničko liječenje

 • Prije putovanja provjerite sa zavodom ili službom koji su izdali EKZO imate li pravo na liječenje od početka boravka u Italiji. Bilo bi najbolje kad biste od njih dobili pisanu potvrdu.
 • Raspitajte se kod lokalnog tijela nadležnog za zdravstveno osiguranje (Azienda sanitaria locale ili ASL) za popis bolnica koje su u sustavu SSN ili s njim imaju sklopljen ugovor.
 • U bolnici predočite valjani EKZO.

Recepti

 • Neke lijekove možete kupiti bez recepta – upitajte ljekarnika.
 • Za neke lijekove koji se izdaju na recept morate platiti samo dio troškova, dok se ostali naplaćuju u cijelosti. U svakom slučaju morate platiti unaprijed, čak i ako predočite EKZO. Za sva pitanja obratite se ljekarniku.
 • Kad od liječnika koji je u sustavu SSN ili s njim ima ugovor tražite recept za lijekuvijek predočite EKZOPredočite ga i ljekarniku kad podižete lijekove koji se izdaju isključivo na recept.
 • Za većinu lijekova koji se izdaju na recept plaća se naknada.
 • Troškovi su lijekova nepovratni u Italiji. Po povratku kući zatražite povrat troškova od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje.
 • Za lijekove koji se izdaju bez recepta nema povrata.

Bolničko vozilo

 • U hitnim je slučajevima besplatno ako bolničko vozilo pripada SSN-u ili službama za medicinsku pomoć koji s njim imaju sklopljen ugovor.
 • Za prijevoz pacijenata koji nije hitan možda ćete morati platiti dio troškova ili cijeli iznos.
 • Troškovi su prijevoza bolničkim vozilom nepovratni u Italiji. Po povratku kući zatražite povrat troškova od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje koji su vam izdali EKZO.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • U hitnim je slučajevima besplatan ako bolničko vozilo pripada SSN-u ili službama za medicinsku pomoć koji s njim imaju sklopljen ugovor.
 • Za prijevoz pacijenata koji nije hitan možda ćete morati platiti cijeli iznos.
 • Troškovi su hitnog zračnog medicinskog prijevoza nepovratni u Italiji. Po povratku kući zatražite povrat troškova od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje koji su vam izdali EKZO.

Povrat troškova

 • Nema povrata troškova u Italiji.
 • Kad morate platiti naknadu (ticket), nemate pravo na povrat tih troškova.
 • Ako morate platiti troškove liječenja, po povratku kući obratite se svojem zavodu ili službi za zdravstveno osiguranje za povrat troškova.

Participacija

 • Za liječenje ćete možda morati platiti participaciju / svoj dio troškova (ticket). Iznos ovisi o vrsti liječenja i regiji u kojoj boravite.
 • Možda ćete morati platiti usluge hitne liječničke pomoći ako niste zadržani na bolničkom liječenju. Za više informacija obratite se najbližem lokalnom tijelu za zdravstvenu skrb.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Nekoliko tjedana prije putovanja provjerite raspoloživost: obratite se najbližem lokalnom tijelu za zdravstvenu skrb na području na kojem odsjedate.


Kako podnijeti zahtjev za EKZO?

 • EKZO se ne izdaje na temelju zahtjeva.
 • Izdaje se automatski onima koji na njega imaju pravo.
 • Imate pravo na EKZO ako ste prethodno prijavljeni pri nekom od lokalnih tijela (ASL) nacionalnog zdravstvenog sustava.

Gdje se sve prihvaća EKZO

Za više informacija obratite se lokalnom tijelu za zdravstvenu skrb.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Italiji

 • Ako ste karticu izgubili ili ako vam je ukradena, odmah to prijavite policiji.
 • Trebali biste od zavoda ili službe za zdravstveno osiguranje koji su izdali karticu zatražiti privremeni zamjenski certifikat.
 • U hitnim slučajevima taj se certifikat može poslati faksom ili e-poštom u najbliže lokalno tijelo za zdravstvenu skrb.