Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Italien

Nödsituationer

 • Ring 118 (gratisnummer)

Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan använda ditt europeiska sjukförsäkringskort hos läkare som hör till eller har avtal med det offentliga sjukvårdssystemet (Servizio Sanitario Nazionale, SSN).
 • Privata läkarmottagningar är inte skyldiga att godta kortet.
 • Allmänläkare har mottagning måndag–fredag, vanligen på morgonen och eftermiddagen.
 • För akut sjukhusvård kan du behöva betala en patientavgift (s.k. ticket).
 • Vårdavgifterna ersätts inte i Italien, så kontakta din försäkringskassa när du kommer hem.

Tandläkare

 • Tandläkarna i Italien är privata och behöver inte godta sjukförsäkringskortet. Därför måste du betala för tandvården.
 • I akuta undantagsfall kan du använda kortet om du betalar en del av kostnaden själv (och om det finns en SSN-ansluten tandläkarmottagning).

Sjukhusvård

 • Före avresan bör du höra med din försäkringskassa om du har rätt till sjukhusvård under din vistelse i Italien. Du bör helst få en skriftlig bekräftelse.
 • Be det lokala hälsokontoret (Azienda sanitaria locale, ASL) om en lista med SSN-anslutna sjukhus.
 • Visa ditt EU-kort på sjukhuset.

Läkemedel

 • Vissa läkemedel kan du få utan recept – fråga på apoteket.
 • För receptbelagda läkemedel måste du ibland betala fullt pris och ibland en del av kostnaden. Det gäller även om ditt visar upp ditt EU-kort. Hör med apoteket om du har frågor.
 • Visa alltid ditt EU-kort när du ber om recept från en SSN-ansluten läkareVisa också kortet på apoteket när du hämtar ut receptbelagda läkemedel.
 • För de flesta receptbelagda läkemedel måste du betala en avgift.
 • Avgiften ersätts inte i Italien, så kontakta din försäkringskassa och begär ersättning när du kommer hem.
 • För receptfria läkemedel betalar du fullt pris.

Ambulans

 • Gratis i akuta situationer om det är en SSN-ansluten ambulans.
 • För patienttransporter som inte är akuta kan du få betala hela eller delar av kostnaden.
 • Ambulanskostnader ersätts inte i Italien, så kontakta din försäkringskassa och begär ersättning när du kommer hem.

Ambulansflyg

 • Gratis i akuta situationer om det är en SSN-ansluten ambulans.
 • För patienttransporter som inte är akuta kan du få betala hela kostnaden.
 • Ambulanskostnader ersätts inte i Italien, så kontakta din försäkringskassa och begär ersättning när du kommer hem.

Ersättning

 • Dina vårdkostnader ersätts inte i Italien, eftersom du bara betalar din del av kostnaden (s.k. ticket).
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Du kan behöva betala en patientavgift (s.k. ticket) beroende på typ av vård och region.
 • Ibland kan du behöva betala för akutvård om du inte läggs in på sjukhus efter behandlingen. Mer information får du på närmaste lokala hälsokontor.

Dialys, syrgas och cellgifter

Kontakta närmaste lokala hälsokontor flera veckor före avresan.

Hur beställer jag EU-kortet?

 • Du får EU-kortet automatiskt om du är registrerad hos ett lokalt hälsokontor (ASL).

Vårdgivare som godtar EU-kortet

Mer information får du på närmaste lokala hälsokontor.

Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med italienskt EU-kort

 • Om du blir blir av med kortet ska du alltid göra en polisanmälan.
 • Kontakta din försäkringskassa för att få ett provisoriskt intyg.
 • brådskande fall kan de faxa eller mejla intyget till närmaste hälsokontor.