Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Italien

Nödsituationer

 • Ring 118 (gratisnummer)

Hälsovårdsministeriet

E-post: urpminsalute@sanita.it


Vad täcker kortet?

Läkare

 • Du kan bara använda ditt europeiska sjukförsäkringskort hos läkare som är anslutna till det offentliga sjukvårdssystemet (Servizio Sanitario Nazionale, SSN).
 • Privata läkare är inte skyldiga att godta kortet.
 • Vårdmottagningar som är anslutna till SSN är öppna måndag till fredag, i regel på morgonen (t.ex. kl. 8–10) och på eftermiddagen (t.ex. kl. 15–17).
 • Behöver du akutvård? Akutmottagningarna på offentliga sjukhus är öppna varje dag.
 • Du kan behöva betala en patientavgift (s.k. ticket).
 • Avgiften ersätts inte i Italien, så kontakta din försäkringskassa och begär ersättning när du kommer hem.

Tandläkare

 • Du måste i allmänhet betala för tandvården. De flesta tandläkare är privata och godtar inte sjukförsäkringskortet.
 • I undantagsfall kan din läkare ge dig en remiss på gratis tandvård på ett offentligt sjukhus eller en vårdcentral.

Sjukhusvård

 • Det lokala hälsokontoret ASL kan ge dig en lista med sjukhus som erbjuder gratis vård.
 • Visa ditt EU-kort på sjukhuset.

Läkemedel

 • Vissa läkemedel kan du få utan recept – fråga på apoteket.
 • Visa upp ditt EU-kort när du hämtar ut recept.
 • För de flesta receptbelagda läkemedel måste du betala en avgift.
 • Avgiften ersätts inte i Italien, så kontakta din försäkringskassa och begär ersättning när du kommer hem.
 • För receptfria läkemedel betalar du fullt pris.

Ambulans

 • Gratis i akuta situationer.
 • För transporter som inte är akuta kan du få betala hela eller delar av kostnaden.
 • Ambulanskostnader ersätts inte i Italien.

Ambulansflyg

 • Gratis i akuta situationer.
 • För transporter som inte är akuta kan du få betala hela eller delar av kostnaden.
 • Ambulanskostnader ersätts inte i Italien.

Ersättning
 • Dina vårdkostnader ersätts inte i Italien, eftersom du bara betalar din del av kostnaden (s.k. ticket).
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?
 • Du kan behöva betala en patientavgift (s.k. ticket) beroende på typ av vård och region.
 • Ibland kan du behöva betala för akutvård om du inte läggs in på sjukhus efter behandlingen. Mer information får du på närmaste lokala hälsokontor.

Dialys, syrgas och cellgifter Kontakta närmaste lokala hälsokontor (ASL) flera veckor före avresan.
Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med italienskt EU-kort

 • Om du blir bestulen på eller tappar kortet ska du alltid göra en polisanmälan.
 • Kontakta ditt lokala hälsokontor (ASL) för att få ett provisoriskt intyg.
 • I brådskande fall kan de faxa eller mejla intyget till dig.