Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Italien

Nödsituationer

 • Ring 118 (gratisnummer)

  En sjukvårdsanställd bedömer hur akut det är och ger dig råd om vad du ska göra.

Hälsoministeriet
E-post: urpminsalute@sanita.it

Behandling & kostnader

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en läkare som är ansluten till det italienska sjukvårdssystemet (Servizio Sanitario Nazionale, SSN).
 • För vissa behandlingar eller undersökningar får du betala en avgift. Kostnaden ersätts inte i Italien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem.
 • Vårdmottagningar anslutna till SSN är öppna på vardagarna, i regel från morgon till eftermiddag. I akutfall kan du vända dig till jourmottagningen på ett SSN-anslutet sjukhus.
 • Om du råkar ut för en arbetsolycka i Italien måste du meddela läkaren och din arbetsgivare. De ska i sin tur anmäla olyckan till institutet för arbetsskadeförsäkringar INAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
 • Om du tror att du har en arbetssjukdom ska du vända dig till närmaste INAIL-kontor.

Tandläkare

 • De flesta tandläkare är privata och inte anslutna till SSN. Det betyder att de inte godtar det europeiska sjukförsäkringskortet. Du betalar alltså vad det kostar.
 • I sällsynta fall kan du vända dig till en tandläkare vid ett SSN-anslutet sjukhus eller en vårdcentral som drivs av det lokala hälsokontoret ASL (Azienda Sanitaria Locale).
 • Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få proteser från institutet för arbetsskadeförsäkringar INAIL.

Sjukhusvård

 • Det lokala hälsokontoret ASL kan ge dig en lista med offentliga sjukhus och privata sjukhus med SSN-avtal.
 • Du behöver inte kontakta ASL i förväg för att få sjukhusvård, det räcker om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.

Läkemedel

 • Vissa läkemedel kan du få utan recept. Apoteket vet om läkemedlet är receptbelagt.
 • När du hämtar ut ett recept måste du också visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort.
 • Vissa läkemedel är gratis, men för andra måste du betala en avgift. Läkemedelskostnader ersätts inte i Italien, men du kan alltid söka ersättning när du har kommit hem. För receptfria läkemedel betalar du fullt pris.
 • Om du råkar ut för en arbetsskada får du sjukhusvård och läkemedel från SSN/ASL (på uppdrag av INAIL).

Ambulans

 • Ambulanskostnader ersätts inte i Italien, vare sig det rör sig om delbetalning (för offentlig ambulanstransport) eller full betalning (för privat ambulanstransport).

Ambulansflyg

 • Samma regler som för vanlig ambulans.

Ersättning

Dina vårdkostnader ersätts inte i Italien, eftersom du bara betalar din del av kostnaderna.

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Om du råkar ut för en arbetsolycka ska du kontakta närmaste INAIL-kontor för att få proteser och andra förmåner.

 

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+