Sti

Akut lægehjælp - Italien

Nødsituationer

 • I lægelige nødsituationer: Ring 118 (gratis)

Sundhedsministeriet

E-mailadresse: urpminsalute@sanita.it


Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du kan kun bruge dit europæiske sygesikringskort til at konsultere en læge, som arbejder for det offentlige sundhedsvæsen (Servizio Sanitario Nazionale – SSN)
 • Private læger behøver ikke acceptere et europæisk sygesikringskort.
 • Offentlige læger har konsultation fra mandag til fredag. Åbningstiderne kan variere, men der plejer at være konsultation om morgenen (f.eks. 8.00 til 10.00) og om eftermiddagen (f.eks. 15.00 til 17.00)
 • Har du brug for akut hjælp? Lægekonsultationerne på de offentlige hospitaler har åbent hver dag.
 • Du kan komme ud for at skulle betale gebyr (det kaldes en ticket) for lægebehandling.
 • Gebyrerne kan ikke refunderes i Italien, så spørg din nationale sygeforsikring, når du kommer hjem.

Tandlæger

 • Du skal normalt betale for tandlægebesøg. De fleste tandlæger driver privat praksis og accepterer ikke det europæiske sygesikringskort.
 • I undtagelsestilfælde kan din læge henvise dig til gratis tandlægebehandling på et offentligt hospital eller et sundhedscenter.

Hospitalsbehandling

 • Du kan få en liste over hospitaler, der tilbyder gratis behandling hos den lokale sundhedsmyndighed (Azienda Sanitaria Locale eller ASL).
 • Vis dit europæiske sygesikringskort på hospitalet.

Recepter

 • Visse mediciner kan du købe uden recept - spørg apotekeren.
 • Vis dit europæiske sygesikringskort, når du får udfyldt din recept.
 • Du skal betale gebyr for de fleste receptpligtige lægemidler.
 • Receptgebyrer refunderes ikke i Italien. Spørg din nationale sygeforsikring om refusion, når du kommer hjem.
 • Håndkøbsmedicin kan ikke godtgøres.

Ambulancer

 • Gratis i nødstilfælde.
 • Ved ikke-akut transport skal du muligvis selv betale udgifterne helt eller delvis.
 • Ambulancegebyrer kan ikke godtgøres i Italien.

Ambulanceflyvning

 • Gratis i nødstilfælde.
 • Ved ikke-akut transport skal du muligvis selv betale udgifterne helt eller delvis.
 • Ambulancegebyrer kan ikke godtgøres i Italien.

Tilbagebetaling
 • Gebyrer kan ikke godtgøres i Italien.
 • Du betaler kun et bidrag til lægelige udgifter (det kaldes en ticket).
 • Hvis du har betalt for behandlingen, kan du ansøge om refusion fra din nationale sygesikringsudbyder, når du vender hjem.

Patientbidrag
 • Du skal muligvis betale et bidrag for din behandling (det kaldes en ticket). Beløbet afhænger af hvilken behandling der er tale om, og hvilken region den udføres i.
 • Du kan skulle betale for akut lægehjælp, hvis du ikke bliver indlagt på hospitalet efter behandlingen. Du kan få flere oplysninger hos det lokale ASL.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi Find ud af, om der er kapacitet, flere uger før du rejser – kontakt det lokale ASL i det område, hvor du vil opholde dig.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger for indehavere af sygesikringskort udstedt i Italien

 • Hvis du mister eller får stjålet dit kort, skal du kontakte politiet.
 • Du kan få et midlertidigt erstatningskort fra det lokale ASL (Azienda Sanitaria Locale).
 • I nødsituationer kan kortet sendes pr. fax eller e-mail til det land, du opholder dig i.