Sti

Sådan bruger du kortet - Italien

Nødsituationer

 • Ring til det gratis nationale nummer 118

Behandling, dækning, omkostninger

Læger

 • Du kan bruge dit gyldige europæiske sygesikringskort, hvis den læge, du konsulterer, hører ind under det offentlige sygesikringssystem (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) eller har en aftale med det ("accreditamento").
 • Private læger er ikke forpligtet til at acceptere det europæiske sygesikringskort.
 • Alment praktiserende læger holder åbent fra mandag til fredag. Besøgstiden varierer, men der er typisk åbent formiddag og eftermiddag.
 • Ved akut hospitalsbehandling skal du muligvis betale noget af udgiften selv (denne egenbetaling kaldes "billetten").
 • I Italien bliver honorarer for sundhedsydelser ikke refunderet Når du kommer hjem, kan du muligvis få godtgjort dine udgifter via den sygesikring/sundhedstjeneste, der har udstedt dit europæiske sygesikringskort.

Tandlæger

 • Tandlæger i Italien er privatpraktiserende. Derfor er de ikke forpligtet til at acceptere det europæiske sygesikringskort, og det betyder, at du skal betale hele udgiften til tandlægebehandling selv.
 • I særlige og akutte tilfælde, og hvis SSN har en klinik, der tilbyder tandbehandling, kan du bruge dit europæiske sygesikringskort, hvis du betaler noget af udgiften selv.

Hospitalsbehandling

 • Inden du rejser til Italien, bør du spørge den sygesikring/sundhedstjeneste, der har udstedt dit europæiske sygesikringskort, om du er berettiget til behandling fra dit opholds første dag. Det er bedst, hvis du får en skriftlig bekræftelse fra dem.
 • Bed den lokale sundhedsmyndighed ("Azienda sanitaria locale" eller "ASL") om en liste over hospitaler, der hører ind under SSN eller har en aftale med SSN.
 • Vis dit gyldige europæiske sygesikringskort på hospitalet.

Recepter

 • Visse lægemidler kan du købe uden recept – spørg på apoteket.
 • Ved nogle recepter skal du kun betale en del af receptgebyret, mens du ved andre skal betale det fulde beløb. Under alle omstændigheder skal du betale forud, også selv om du viser dit europæiske sygesikringskort. Spørg på apoteket, hvis du er i tvivl.
 • Vis altid dit europæiske sygesikringskort, når du beder om en recept af en læge, som hører ind under SSN eller har en aftale med SSN. Vis det også til apotekeren, når du køber receptpligtig medicin.
 • Du skal betale et gebyr for de fleste receptpligtige lægemidler.
 • Receptgebyrer refunderes ikke i Italien. Spørg din nationale sygesikring om refusion, når du kommer hjem.
 • Udgifter til håndkøbsmedicin refunderes ikke.

Ambulancekørsel

 • Ambulancetransport er gratis i akutte tilfælde, hvis ambulancen tilhører SSN eller en sundhedstjeneste, der har en aftale med SSN.
 • Ved ikke-akut transport skal du muligvis selv betale udgifterne helt eller delvist.
 • Ambulancegebyrer refunderes ikke i Italien. Når du kommer hjem, kan du spørge den sygesikring/sundhedstjeneste, der har udstedt dit europæiske sygesikringskort, om refusion.

Ambulanceflyvning

 • Ambulanceflyvning er gratis i akutte tilfælde, hvis ambulanceflyet tilhører SSN eller en sundhedstjeneste, der har en aftale med SSN.
 • Ved ikke-akut transport skal du muligvis selv betale alle udgifter.
 • Ambulancegebyrer refunderes ikke i Italien. Når du kommer hjem, kan du spørge den sygesikring/sundhedstjeneste, der har udstedt dit europæiske sygesikringskort, om refusion.

Tilbagebetaling

 • Gebyrer og honorarer godtgøres ikke i Italien.
 • Hvis du skal betale et gebyr (denne egenbetaling kaldes "billetten"), er du ikke berettiget til nogen form for refusion af billetten.
 • Hvis du har betalt for behandlingen, kan du spørge din nationale sygesikring om refusion, når du vender hjem.

Patientbidrag

 • Du skal muligvis betale et gebyr for din behandling (denne egenbetaling kaldes en"billet"). Beløbet afhænger af typen af behandling, og hvilken region du befinder dig i.
 • Du skal muligvis betale for akut lægehjælp, hvis du ikke bliver indlagt på hospitalet. Du kan få flere oplysninger hos den lokale sundhedsmyndighed.

Dialyse, oxygenterapi og kemoterapi

Find ud af, om der er mulighed for behandling, flere uger før du rejser: Kontakt den lokale sundhedsmyndighed i det område, du rejser til.

Hvordan ansøger jeg om kortet?

 • Det europæiske sygesikringskort udstedes ikke efter ansøgning.
 • Kortet udstedes automatisk til de personer, der har ret til det.
 • Du har ret til et europæisk sygesikringskort, hvis du tidligere har været registreret hos en af de lokale sundhedsmyndigheder (ASL), der hører under det nationale sundhedssystem.

List of doctors or hospitals

Du kan få flere oplysninger hos den lokale sundhedsmyndighed.

Mistet eller stjålet kort

Kontaktoplysninger til brug for indehavere af europæiske sygesikringskort udstedt i Italien

 • Hvis du mister eller får stjålet dit kort, skal du melde det til politiet med det samme.
 • Du skal også bede den sygesikring/sundhedstjeneste, der har udstedt kortet, om et midlertidigt erstatningskort.
 • I akutte situationer kan kortet sendes pr. fax eller e-mail til den nærmeste lokale sundhedsmyndighed.