Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Zo gebruikt u de kaart - Italië

Noodgevallen

 • Bel gratis het nationale nummer 118

Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Met een geldige Europese zorgpas (EHIC) kunt u naar een arts die werkt binnen het openbare zorgstelsel (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) of die er een overeenkomst mee heeft ('accreditamento' - accreditering).
 • Particuliere artsenpraktijken zijn niet verplicht om de zorgpas te aanvaarden.
 • Huisartsenpraktijken zijn open van maandag tot vrijdag. De openingstijden van klinieken variëren, maar zij zijn meestal in de ochtend en de (na)middag open.
 • Voor spoedeisende hulp in een ziekenhuis moet u soms een deel van de kosten zelf betalen (dit wordt het ticket genoemd).
 • Ziektekosten die u zelf moet betalen, worden in Italië niet terugbetaald. U kunt na thuiskomst wel uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Tandartsen werken in Italië particulier. Daarom hoeven ze uw Europese zorgpas niet te accepteren en in dat geval moet u alle kosten zelf betalen.
 • In uitzonderlijke en dringende gevallen, en als de SSN een kliniek heeft waar tandzorg wordt verleend, kunt u uw zorgpas wel gebruiken en hoeft u slechts een deel van de kosten te betalen.

Ziekenhuisopname

 • Ga voor vertrek bij uw zorgverzekering/mutualiteit na of u recht heeft op ziekenhuisopname in Italië. Zo ja, neem dan bij voorkeur een schriftelijk bewijs hiervan mee.
 • Bij de lokale gezondheidsautoriteit (Azienda sanitaria locale - ASL) kunt u vragen om een lijst van SSN-ziekenhuizen en geaccrediteerde ziekenhuizen.
 • Laat uw Europese zorgpas zien bij een eventuele ziekenhuisopname.

Geneesmiddelen

 • Sommige geneesmiddelen zijn zonder voorschrift/recept verkrijgbaar. Vraag dit aan uw apotheker.
 • Sommige geneesmiddelen moet u gedeeltelijk, andere volledig zelf betalen. U moet altijd vooraf betalen, ook als u uw zorgpas laat zien. Bij twijfel kan de apotheker u meer uitleg geven.
 • Laat altijd uw Europese zorgpas zien wanneer u een SSN-arts of een geaccrediteerde arts om een geneesmiddel op voorschrift/recept vraagt. Laat uw zorgpas ook bij de apotheek zien als u de geneesmiddelen gaat afhalen.
 • Voor de meeste geneesmiddelen op voorschrift geldt een eigen bijdrage.
 • Deze bijdragen worden in Italië niet terugbetaald. Vraag uw zorgverzekering/mutualiteit bij thuiskomst om terugbetaling.
 • Vrij verkrijgbare geneesmiddelen worden niet vergoed.

Ambulance

 • Gratis in spoedgevallen wanneer het een SSN- of geaccrediteerde ambulance betreft.
 • Voor niet-dringend ziekenvervoer moet u de kosten mogelijk geheel of gedeeltelijk zelf betalen.
 • Deze kosten worden in Italië niet terugbetaald. U kunt na thuiskomst wel uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Traumahelikopter

 • Gratis in spoedgevallen wanneer het een SSN- of geaccrediteerde traumahelikopter betreft.
 • Voor niet-dringend ziekenvervoer moet u de kosten mogelijk zelf betalen.
 • Deze kosten worden in Italië niet terugbetaald. U kunt na thuiskomst wel uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Terugbetalingen

 • Bijdragen worden in Italië niet terugbetaald.
 • Wanneer u een eigen bijdrage (ticket) moet betalen, heeft u geen recht op terugbetaling daarvan.
 • Heeft u moeten betalen voor de verleende zorg, dan kunt u bij thuiskomst uw zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling vragen.

Eigen bijdrage

 • Soms moet u voor medische behandelingen een eigen bijdrage betalen (het zogenaamde ticket). Het bedrag is afhankelijk van de behandeling en de regio waar u verblijft.
 • Als u na een spoedeisende behandeling niet wordt opgenomen in het ziekenhuis, moet u de behandeling mogelijk betalen. Vraag de dichtstbijzijnde lokale gezondheidsautoriteit om meer informatie.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Ga enkele weken voor vertrek na wat de mogelijkheden zijn: neem contact op met de dichtstbijzijnde lokale gezondheidsautoriteit in het gebied waar u heen gaat.

Een Europese zorgpas aanvragen

 • hoeft de Europese zorgpas (EHIC) niet aan te vragen.
 • De pas wordt automatisch afgegeven aan iedereen die er recht op heeft.
 • U heeft recht op een Europese zorgpas als u bent ingeschreven bij een van de lokale gezondheidsautoriteiten (ASL) van het nationale zorgstelsel.

Wie accepteert de zorgpas?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde lokale gezondheidsautoriteit (ASL) voor meer informatie.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Italië uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

 • Diefstal of verlies van uw zorgpas moet u onmiddellijk melden bij de politie.
 • Ook moet u uw zorgverzekering/mutualiteit om een voorlopig vervangend document vragen.
 • In dringende gevallen kan dit per fax of e-mail naar de dichtstbijzijnde lokale gezondheidsautoriteit (ASL) verstuurd worden.