Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Italië

Noodgevallen

 • Bel 118 (gratis)

  Een medisch hulpverlener schat in hoe dringend de situatie is en welke stappen er genomen moeten worden.

Ministerie van Gezondheid

E-mail: urpminsalute@sanita.it

Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Als u gebruik wilt maken van de voordelen van de Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij de Italiaanse nationale gezondheidsdienst SSN (Servizio Sanitario Nazionale).
 • Voor sommige diensten moet u betalen. Dit bedrag wordt niet vergoed in Italië, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.
 • De openbare SSN-praktijken zijn open op werkdagen, meestal tijdens kantooruren. SSN-ziekenhuizen zijn elke dag bereikbaar voor spoedgevallen.
 • Heeft u in Italië een arbeidsongeval, dan moet u dat melden aan de arts van de afdeling spoedeisende hulp en aan uw werkgever zodat zij dit kunnen doorgeven aan het INAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
 • Als u denkt dat u een beroepsziekte heeft, moet u naar het dichtsbijzijnde INAIL-kantoor gaan.

Tandartsen

 • De meeste tandartsen werken particulier, dat wil zeggen dat zij geen contract hebben met de SSN en de Europese zorgpas niet accepteren. U moet voor hun diensten betalen.
 • In uitzonderlijke gevallen kunt u een tandarts raadplegen in een SSN-ziekenhuis of in een praktijk die beheerd wordt door de lokale gezondheidsdiensten ASL (Azienda Sanitaria Locale).
 • Als u door een arbeidsongeval of beroepsziekte een gebitsprothese nodig heeft, krijgt u die van het INAIL.

Ziekenhuisopname

 • De ASL kan u een lijst geven met SSN-ziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen die deel uitmaken van het openbaar zorgstelsel.
 • Om in een ziekenhuis te worden opgenomen hoeft u vooraf geen contact op te nemen met de ASL. U kunt gewoon uw Europese zorgpas tonen.

Geneesmiddelen

 • Sommige geneesmiddelen zijn zonder voorschrift/recept verkrijgbaar. De apotheker kan u vertellen welke dat zijn.
 • Wanneer u een voorschrift/recept aan de apotheker geeft, moet u ook uw Europese zorgpas tonen.
 • Sommige medicijnen zijn gratis, andere niet. De kosten van geneesmiddelen worden niet vergoed in Italië, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen. Vrij verkochte geneesmiddelen worden niet terugbetaald.
 • Als u door een arbeidsongeval of beroepsziekte een behandeling in het ziekenhuis en/of medicijnen nodig heeft, worden die verstrekt door het SSN/ASL verstrekt op kosten van het INAIL.

Ambulance

 • Als u een ambulance nodig heeft, moet u er rekening mee houden dat de kosten daarvan in Italië niet (particuliere ambulances) of slechts gedeeltelijk (openbare ambulances) vergoed worden.

Traumahelikopter

 • Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone ambulances.

Terugbetalingen

 • Er zijn geen terugbetalingen. U hoeft alleen uw eigen bijdrage te betalen.
 • Als u toch voor verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt u na thuiskomst uw zorgverzekeraar om terugbetaling vragen.
 • Bij een arbeidsongeval moet u contact opnemen met het dichtstbijzijnde INAIL-kantoor als u een prothese of andere speciale voorzieningen nodig heeft.
null
 • In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit hangt af van de behandeling en de regio waar de zorgverlener gevestigd is.
 • Een eigen bijdrage wordt in Italië "TICKET" genoemd.
 • Er bestaat geen algemeen geldige lijst van medische behandelingen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, noch een algemeen geldige lijst van tarieven.
 • Soms moet u betalen voor een behandeling op de eerste hulp, als u naderhand niet in het ziekenhuis opgenomen wordt. De ASL in de regio waar u verblijft kan u meer gedetailleerde informatie hierover geven.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Vraag enkele weken op voorhand aan de ASL in de regio waar u naar toe gaat of de behandeling beschikbaar is.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Italië uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

 • Verlies of diefstal van uw zorgpas moet altijd bij de politie gemeld worden.
 • Neem contact op met uw ASL (Azienda Sanitaria Locale), die u een tijdelijk vervangend bewijs kan sturen.
 • In dringende gevallen kunt u dit per fax of e-mail toegestuurd krijgen in het land waar u verblijft.

  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+