Navigációs útvonal

Nem tervezett gyógykezelés - Olaszország

Vészhelyzetben

 • Hívja az ingyenes 118-as telefonszámot.

  Hívását egészségügyi szakember fogadja, aki felméri, mennyire sürgős esetről van szó, és tanácsot ad Önnek azt illetően, mit kell tennie.

Egészségügyi Minisztérium

E-mail: urpminsalute@sanita.it

Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya nyújtotta lehetőségekkel Ön akkor élhet, ha olyan orvoshoz fordul, aki szerződésben áll az olasz állami egészségbiztosítóval (Servizio Sanitario Nazionale – SSN).
 • Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokért fizetnie kell. Ezek után a kiadások után Olaszországban nem jár visszatérítés, hazatérését követően azonban Ön igényelhet költségtérítést.
 • Az állami ellátórendszerbe tartozó rendelők hétköznap – rendszerint délelőtt és délután – fogadnak betegeket. Sürgős esetekben az állami egészségbiztosítóval szerződött kórházakat minden nap fel lehet keresni.
 • Ha Ön Olaszországban dolgozik, és ott munkahelyi balesetet szenved, erről értesítenie kell munkáltatóját és a sürgősségi ellátást nyújtó orvost, hogy azok a balesetet bejelenthessék az országos munkahelyi balesetbiztosítónak (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAL)).
 • Ha úgy gondolja, hogy valamilyen foglalkozási betegségben szenved, lépjen kapcsolatba az INAIL helyi irodájával.

Fogorvosi ellátás

 • A legtöbb fogorvos magánpraxist folytat, azaz nem áll szerződésben az állami egészségbiztosítóval (SSN), és nem fogadja el az európai egészségbiztosítási kártyát. Az általuk biztosított ellátásért fizetni kell.
 • Rendkívüli esetekben fel lehet keresni az egészségbiztosítóval (SNN) szerződött kórházakban, illetve a helyi egészségügyi hatóság, az Azienda Sanitaria Locale (ASL) által működtetett egészségügyi központokban rendelő fogorvosokat.
 • Ha munkahelyi baleset vagy foglalkozási betegség következtében valakinek műfogsorra van szüksége, azt az országos munkahelyi balesetbiztosító, az INAIL biztosítja az érintett részére.

Kórházi ellátás

 • A helyi egészségügyi hatóság (ASL) listával tud szolgálni az állami kórházakról és az állami egészségbiztosítóval (SSN) szerződött magánkórházakról.
 • Önnek nem kell előzetesen kapcsolatba lépne a helyi egészségügyi hatósággal (ASL) annak érdekében, hogy kórházi ellátásban részesüljön. Ehhez csupán az európai egészségbiztosítási kártyáját kell bemutatnia.

Orvosi rendelvények

 • Egyes gyógyszerek vény nélkül is beszerezhetők. Kérdezze meg a gyógyszerésztől, hogy az Ön számára szükséges gyógyszer vényköteles-e.
 • A vényköteles gyógyszerek kiváltásához az orvosi rendelvényen kívül az európai egészségbiztosítási kártyát is be kell mutatni.
 • Néhány orvosság ingyenes, míg másokért fizetni kell. A gyógyszerekét kifizetett összegek után Olaszországban nem jár visszatérítés, hazatérése után azonban Ön igényelhet költségtérítést. A nem vényköteles gyógyszerek után nem lehet visszatérítést kérni.
 • A munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási betegségekkel kapcsolatos kórházi kezeléseket és gyógyszereket az INAIL biztosítja az olasz állami egészségbiztosítón (SSN), illetve a helyi egészségügyi hatóságon (ASL) keresztül.

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Figyelem: az állami mentőszolgálat és betegszállítás igénybevételéért fizetendő részleges, illetve a magánszolgáltatók által biztosított mentőszolgálat és betegszállítás igénybevételéért fizetendő teljes térítési díj után nem jár visszatérítés Olaszországban.

Légi mentés

 • Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a mentőszolgálatra és a betegszállításra vonatkozóan.

Visszafizetés

 • Az olasz egészségügyi rendszer nem a visszatérítés elvén működik. A betegnek kizárólag az önrészt kell kifizetnie.
 • Ha Önnek fizetnie kell valamely ellátásért, hazatérése után forduljon költségei megtérítéséért hazája egészségbiztosítási pénztárához.
 • Ha munkahelyi balesetből kifolyólag protézisre vagy más különleges juttatásra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az INAIL helyi irodájával.

A fizetendő önrész

 • A kérdéses egészségügyi szolgáltatástól és a szolgáltató székhelyétől függően előfordulhat, hogy Önnek önrészt kell fizetnie.
 • Az önrész (melyet Olaszországban „TICKET”-nek neveznek) a kezelés költségeinek az a hányada, melyet Önnek kell állnia.
 • Nem létezik olyan általános lista, amely feltüntetné a részben a betegek által térítendő orvosi kezeléseket és a vonatkozó díjtételeket.
 • Egyes esetekben az elsősegélyben részesülő, de kórházi ápolást nem igénylő betegeknek fizetniük kell az ellátásért. Ezzel kapcsolatban a tartózkodási helyhez legközelebb eső illetékes intézménynél (ASL) lehet részletekbe menően tájékozódni.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Az ellátások igénybevételének lehetőségéről előzetesen (egyes esetekben hetekkel előre) kell tájékozódni a tervezett tartózkodási helyhez legközelebb eső illetékes intézménynél (ASL).

Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak az Olaszországban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?

 • Feltétlenül jelentse be a rendőrségnek, ha elveszti európai egészségbiztosítási kártyáját, vagy ha azt valaki ellopja Öntől.
 • Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi egészségügyi hatósággal, az ASL-lel (Azienda Sanitaria Locale), amely ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt tud kiállítani az Ön részére.
 • Szükséghelyzetben az ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt faxon vagy elektronikus úton el lehet juttatni az Ön tartózkodási helye szerinti országba.

  Link ajánlása

 • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on