Navigációs útvonal

Hogyan használhatom a kártyát? - Olaszország

Vészhelyzetben

 • Hívja ingyenesen a 118-as országos segélyhívó számot.

Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Ön akkor használhatja érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját, ha olyan orvoshoz fordul, aki az állami egészségbiztosítási rendszeren (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) belül gyakorolja hivatását, vagy szerződést kötött az állami egészségbiztosítóval („accreditamento”).
 • A magánpraxist folytató orvosok nem kötelesek elfogadni az európai egészségbiztosítási kártyát.
 • A háziorvosi rendelők hétfőtől péntekig fogadnak betegeket. Rendelési idejük változó, de az esetek többségében délelőtt és délután is fel lehet őket keresni.
 • Sürgős kórházi kezelés esetén előfordulhat, hogy a felmerülő költségek egy részét Önnek kell fedeznie (ennek az önrésznek ticket a neve).
 • Az orvosi szolgáltatásokért felszámolt díjak után Olaszországban nem jár visszatérítés, elképzelhető azonban, hogy hazatérése után költségtérítést kérhet attól az egészségbiztosítási pénztártól / szolgáltatótól, amely az európai egészségbiztosítási kártyát az Ön részére kiadta.

Fogorvosi ellátás

 • Olaszországban a fogorvosok magánpraxist folytatnak. Ennek következtében nem kell elfogadniuk az európai egészségbiztosítási kártyát, miáltal Önnek a kezelés teljes költségét ki kell fizetnie.
 • Kivételes és sürgős beavatkozást igénylő esetekben előfordulhat, amennyiben az adott településen az állami egészségbiztosítási rendszer, az SSN működtet fogászati kezelést biztosító klinikát, hogy Ön igénybe tudja venni európai egészségbiztosítási kártyáját, de a költségek egy részét ekkor is magának kell fedeznie.

Kórházi ellátás

 • Indulás előtt tájékozódjon az európai egészségbiztosítási kártyát kibocsátó egészségbiztosítási pénztárnál/szolgáltatónál arról, hogy jogosult-e az olaszországi tartózkodás időtartama alatt kórházi kezelésben részesülni. Ideális esetben a pénztár/szolgáltató írásbeli igazolást állít ki erről az Ön részére.
 • A helyi egészségügyi hatóság („Azienda sanitaria locale”, ASL) listával tud szolgálni azokról a kórházakról, amelyek az állami egészségbiztosítási rendszer keretén belül működnek, vagy azzal szerződéses viszonyban állnak.
 • Mutassa be érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját minden egyes alkalommal, amikor kórházi ellátásban részesül.

Orvosi rendelvények

 • Egyes gyógyszerek vény nélkül is beszerezhetők. Kérdezze meg a gyógyszerésztől, hogy az Ön számára szükséges gyógyszer vényköteles-e.
 • Egyes vényköteles gyógyszerek esetében Önnek csak a receptdíj egy részét kell kifizetnie, mások esetében viszont a teljes receptdíjat. A kérdéses összeget azonban mindig előre ki kell fizetnie, akkor is, ha a vény kiváltáskor felmutatja európai egészségbiztosítási kártyáját. Kétség esetén tájékozódjon a gyógyszerésznél.
 • Mindig mutassa fel európai egészségbiztosítási kártyáját, amikor olyan orvost kér recept felírására, aki az állami egészségbiztosítási rendszeren belül gyakorolja hivatását, vagy szerződést kötött az állami egészségbiztosítóval. Akkor is így kell tennie, amikor a gyógyszertárban vényköteles gyógyszert vált ki.
 • A legtöbb vényköteles orvosságért fizetni kell.
 • A receptdíj után Olaszországban nem jár visszatérítés. Hazatérése után érdeklődjön az egészségbiztosítási pénztáránál/szolgáltatójánál a költségtérítési lehetőségekről.
 • A nem vényköteles gyógyszerek után nem lehet visszatérítést kérni.

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Vészhelyzetben a mentőszolgálatot és a betegszállítást ingyenesen igénybe lehet venni, ha azt az állami egészségbiztosítási rendszer vagy olyan egészségügyi szolgáltató működteti, mely megállapodást kötött az állami egészségbiztosítóval.
 • Nem sürgősségi betegszállítás esetében előfordulhat, hogy Önt terheli majd a költségek egy része vagy teljes összege.
 • A mentőszolgálat által felszámolt költségekért Olaszországban nem jár visszatérítés. Hazatérése után érdeklődjön a költségtérítési lehetőségekről az európai egészségbiztosítási kártyáját kibocsátó egészségbiztosítási pénztárnál/szolgáltatónál.

Légi mentés

 • Vészhelyzetben a légi mentést ingyenesen igénybe lehet venni, ha azt az állami egészségbiztosítási rendszer vagy olyan egészségügyi szolgáltató biztosítja, mely megállapodást kötött az állami egészségbiztosítóval.
 • Nem sürgősségi légi mentés esetében előfordulhat, hogy Önt terheli majd a költségek teljes összege.
 • A légi mentést biztosító mentőszolgálat által felszámolt költségekért Olaszországban nem jár visszatérítés. Hazatérése után érdeklődjön a költségtérítési lehetőségekről az európai egészségbiztosítási kártyáját kibocsátó egészségbiztosítási pénztárnál/szolgáltatónál.

Visszafizetés

 • Az olasz egészségügyi rendszer nem a visszatérítés elvén működik.
 • Az Ön által esetlegesen fizetett önrész (az ún. ticket) után egyáltalán nem jár visszatérítés.
 • Ha Önnek fizetnie kell valamely ellátásért, hazatérése után érdeklődjön a költségtérítési lehetőségekről az egészségbiztosítási pénztáránál/szolgáltatójánál.

A fizetendő önrész

 • Előfordulhat, hogy a kezelésért Önnek hozzájárulást/önrészt (lásd: ticket) kell fizetnie. A fizetendő összeg nagysága a kezelés típusától és az Ön tartózkodási helyéül szolgáló régiótól függ.
 • Egyes esetekben a sürgősségi ellátásban részesülő, de kórházi felvételt nem igénylő betegeknek fizetniük kell az ellátásért. Részletesebb tájékoztatásért forduljon a tartózkodási helyéhez legközelebb eső egészségügyi hatósághoz.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Az ellátások igénybevételének lehetőségéről a kiutazás előtt több héttel tájékozódjon a tervezett tartózkodási helyhez legközelebb eső egészségügyi hatóságnál.

Hogyan válthatom ki a kártyát?

 • Az európai egészségbiztosítási kártya kiállítására nem igénylés alapján kerül sor.
 • Az illetékesek automatikusan kiadják a kártyát az arra jogosultak részére.
 • Ön abban az esetben jogosult európai egészségbiztosítási kártyára, ha regisztrálva van az állami egészségbiztosítási rendszer egyik helyi pénztáránál.

Kártyaelfogadó intézmények

Részletesebb tájékoztatásért forduljon a tartózkodási helyéhez legközelebb eső egészségügyi hatósághoz.

Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak az Olaszországban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?

 • Azonnal jelentse be a rendőrségnek, ha elveszti európai egészségbiztosítási kártyáját, vagy ha azt ellopják Öntől.
 • Ezenfelül igényeljen ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt attól az egészségbiztosítási pénztártól/szolgáltatótól, amely kiadta Önnek az európai egészségbiztosítási kártyát.
 • Szükséghelyzetben az ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt el lehet juttatni faxon vagy e-mailben az Ön tartózkodási helyéhez legközelebb eső egészségügyi hatósághoz.