Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Taliansko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte bezplatne na 118

  Skúsený zdravotný pracovník zhodnotí naliehavosť vášho stavu a odporučí následné kroky.

Ministerstvo zdravotníctva
E-mail: urpminsalute@sanita.it

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý je registrovaný v rámci talianskeho systému zdravotnej starostlivosti Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
 • Za niektoré služby sa účtuje poplatok. Tento poplatok sa v Taliansku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.
 • V rámci štátneho systému SSN lekári ordinujú počas pracovných dní v čase zvyčajných úradných hodín. Pre urgentné prípady sú ordinácie v nemocniciach patriacich do systému SSN otvorené každý deň.
 • Ak v Taliansku utrpíte pracovný úraz, musíte to oznámiť lekárovi pohotovostnej služby a svojmu zamestnávateľovi, ktorí úraz nahlásia poisťovni INAIL (Národný inštitút poistenia proti pracovným úrazom)
 • Prípady chorôb z povolania rieši miestna pobočka INAIL.

Zubní lekári

 • V Taliansku sú zubní lekári väčšinou súkromní. To znamená, že nemajú uzavretú zmluvu s SSN a neakceptujú európsky preukaz zdravotného poistenia. Za poskytnuté služby vám bude účtovaný poplatok.
 • Vo výnimočných prípadoch môžete navštíviť zubného lekára v nemocniciach patriacich do systému SSN alebo v zdravotníckom centre v rámci miestneho zdravotného úradu Azienda Sanitaria Locale (ASL).
 • V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania prepláca zubné protézy INAIL.

Nemocničná liečba

 • ASL vám môže poskytnúť zoznam nemocníc patriacich do systému SSN a súkromných nemocníc pôsobiacich v štátnom systéme.
 • Pred poskytnutím nemocničnej liečby nemusíte kontaktovať ASL. Musíte však predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Lekársky predpis

 • Na niektoré lieky nepotrebujete lekársky predpis. Lekárnik vám poradí, ktorých liekov sa to týka.
 • Spolu s lekárskym predpisom musíte predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
 • S výnimkou niektorých liekov sa za lieky platí. Tento poplatok sa v Taliansku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu. Lieky bez predpisu sa nepreplácajú.
 • V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania nemocničnú liečbu a lieky poskytuje INAIL prostredníctvom SSN/ASL.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz sanitným vozidlom sa v Taliansku neprepláca, či už ide o čiastkové (za verejné služby) alebo plné platby (za služby súkromných poskytovateľov).

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké pravidlá ako pre prepravu sanitným vozidlom.

Úhrada

V Taliansku neexistuje systém následnej úhrady. Účtovaná vám bude len tá časť nákladov, ktorú znáša pacient sám.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.

V prípade pracovného úrazu sa obráťte na miestnu pobočku INAIL, ktorá zabezpečuje protézy a ďalšie špeciálne zdravotnícke pomôcky.

 


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+