Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Taliansko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • V prípade núdzovej zdravotnej pomoci zatelefonujte bezplatne na číslo 118.

Ministerstvo zdravotníctva

E-mail: urpminsalute@sanita.it


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • EPZP môžete využiť iba v prípade lekára, ktorý pracuje v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti (Servizio Sanitario Nazionale – SSN)
 • Súkromní lekári nemusia akceptovať EPZP.
 • Verejné lekári ordinujú od pondelka do piatka, spravidla ráno od 8.00 h do 10.00 h a popoludní od 15.00 h do 17.00 h.
 • Potrebujete naliehavú zdravotnú starostlivosť? Lekárske ordinácie vo verejných nemocniciach sú otvorené každý deň.
 • Je možné, že za lekárske služby budete musieť zaplatiť poplatok (tzv. ticket).
 • Poplatky sa v Taliansku nerefundujú. O náhradu požiadajte svoj národný fond zdravotného poistenia po návrate domov.

Zubní lekári

 • Za ošetrenie u zubného lekára zvyčajne budete musieť zaplatiť. Väčšina zubných lekárov má súkromnú prax a neakceptuje EPZP.
 • Vo výnimočných prípadoch vás môže váš lekár poslať na bezplatné stomatologické ošetrenie vo verejnej nemocnici alebo zdravotnom stredisku.

Nemocničná liečba

 • Zoznam nemocníc poskytujúcich bezplatnú starostlivosť vám poskytne miestny zdravotný úrad (Azienda sanitaria locale, ASL).
 • V nemocnici sa preukážte svojím EPZP.

Predpisy

 • Niektoré lieky sú dostupné bez lekárskeho predpisu – viac informácií vám poskytne lekárnik.
 • Keď požiadate o predpis, preukážte sa svojím EPZP.
 • Za väčšinu predpísaných liekov sa platí poplatok.
 • Tieto poplatky sa v Taliansku nerefundujú. O náhradu požiadajte svoj národný fond zdravotného poistenia po návrate domov.
 • Lieky bez predpisu sa nenahrádzajú.

Sanitné vozidlo

 • Bezplatné v naliehavých prípadoch.
 • V prípade prepravy, ktorá nie je urgentná, budete musieť zaplatiť všetky náklady alebo ich časť.
 • Poplatky spojené s použitím sanitného vozidla sa v Taliansku nenahrádzajú.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Bezplatná v naliehavých prípadoch.
 • V prípade prepravy, ktorá nie je urgentná, budete musieť zaplatiť všetky náklady alebo ich časť.
 • Poplatky spojené s použitím leteckej zdravotníckej pomoci sa v Taliansku nenahrádzajú.

Úhrada
 • Poplatky sa v Taliansku nenahrádzajú.
 • Zaplatíte len svoju časť nákladov na zdravotnú starostlivosť (tzv. ticket).
 • Ak ste museli zaplatiť za liečbu, po návrate domov sa so žiadosťou o náhradu výdavkov obráťte na svoj národný fond zdravotného poistenia.

Spoluúčasť pacienta
 • Za zdravotné ošetrenie pravdepodobne budete musieť zaplatiť poplatok (tzv. ticket). Výška poplatku závisí od druhu ošetrenia a regiónu.
 • Je možné, že za naliehavú zdravotnú starostlivosť budete musieť zaplatiť, ak po ošetrení nebudete hospitalizovaný. O viac informácií požiadajte svoj najbližší miestny zdravotný úrad (Azienda sanitaria locale, ASL).

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia O informácie týkajúce sa dostupnosti by ste mali požiadať v predstihu (niekoľko týždňov vopred) miestny zdravotný úrad (Azienda sanitaria locale, ASL) v regióne vášho pobytu.
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Taliansku

 • Ak ste svoj preukaz stratili, alebo vám ho odcudzili, obráťte sa na políciu.
 • Požiadajte o vydanie dočasného náhradného potvrdenia najbližší miestny zdravotný úrad (Azienda sanitaria locale, ASL).
 • V naliehavom prípade vám ho môžu poslať faxom alebo elektronickou poštou.