Navigačný riadok

Iniciatíva Príležitosti pre mladých

Táto iniciatíva predstavuje súbor opatrení na roky 2012 až 2013, ktorých cieľom je zníženie nezamestnanosti mladých ľudí. Je súčasťou iniciatívy EÚ v oblasti vzdelávania a zamestnanosti Mládež v pohybe.

Ciele

Podporiť nezamestnanú mládež. Iniciatíva má za cieľ, aby:

 • osoby bez vyššieho stredného vzdelania získali zručnosti, ktoré sa najviac vyžadujú na pracovných trhoch;
 • absolventi jednoduchšie získali svoju prvú pracovnú skúsenosť.

Metódy

Podpora zamestnanosti mládeže prostredníctvom:

 • rozsiahlejšieho využívania Európskeho sociálneho fondu;
 • inovatívnych prístupov;
 • uľahčenia zamestnávania mladých ľudí v inom členskom štáte EÚ;
 • posilnených partnerstiev medzi verejnými orgánmi, podnikateľskými a odborovými združeniami na celoeurópskej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni;
 • politického usmernenia a pomoci zo strany Európskej komisie.

V rámci európskeho semestra (ročného cyklu pre koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík) Komisia posúdi národné programy reforiem štátov EÚ pre rok 2012.

V 15 štátoch je úroveň nezamestnanosti mladých ľudí nad priemerom v EÚ (t. j. viac ako 22,3 % podľa údajov z novembra 2011). Komisia týmto štátom poskytla poradenstvo k uplatneniu iniciatívy Príležitosti pre mladých počas bilaterálnych stretnutí v Bruseli alebo prostredníctvom tímov vyslaných do príslušných štátov.

Kľúčové opatrenia

Európsky sociálny fond (ESF):

 • rozsiahlejšie využívanie ESF vládami členských štátov, a to najmä pokiaľ ide o prostriedky vo výške 30 miliárd EUR, ktoré ešte neboli pridelené na projekty na roky 2007 až 2013;
 • 1,3 milióna EUR z technickej pomoci ESF na vytvorenie schém učňovského vzdelávania – členské štáty EÚ boli požiadané o príspevok na zvýšenie podpory o 10 %. Čo je cieľom? 370 tisíc nových učňovských stáží do roku 2013.
 • 3 milióny EUR z technickej pomoci ESF pre mladých začínajúcich podnikateľov a sociálne podniky.

Iné iniciatívy na úrovni EÚ:

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+