Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Insert title here

Učňovská príprava: online knižnica

Táto online knižnica je jednotným prístupovým bodom ku kvalitným materiálom, praktickým nástrojom a usmerneniam k učňovskej príprave, ktoré majú členom EAfA a hlavným zainteresovaným stranám pomáhať pri navrhovaní a poskytovaní kvalitnej a efektívnej učňovskej prípravy.


Zdieľať stránku