Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Insert title here

Veebipõhine raamatukogu

See veebiraamatukogu on ühtne juurdepääsupunkt kvaliteetsetele materjalidele, praktilistele töövahenditele ja suunistele õpipoisiõppe kohta, et aidata EAfA liikmetel ja peamistel sidusrühmadel kavandada ning pakkuda kvaliteetset ja tõhusat õpipoisiõpet.


Jaga seda lehte