Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Insert title here

Online knihovna pro učňovskou přípravu

Tato on-line knihovna je jednotným místem přístupu ke kvalitním materiálům, praktickým nástrojům a pokynům k učňovské přípravě a má pomáhat členům EAfA a klíčovým zúčastněným stranám při navrhování a poskytování kvalitní a účinné učňovské přípravy.


Sdílet tuto stránku