Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Insert title here

Διαδικτυακή βιβλιοθήκη μαθητειών

Η παρούσα διαδικτυακή βιβλιοθήκη αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης σε υλικό, εργαλεία και καθοδήγηση ποιότητας στον τομέα της μαθητείας για την παροχή συνδρομής στα μέλη της EAfA και σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς κατά τον σχεδιασμό και την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας.


Διαδώστε αυτή τη σελίδα