Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Insert title here

Biblioteka internetowa

Niniejsza biblioteka internetowa stanowi punkt kompleksowego dostępu do wysokiej jakości materiałów, praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących praktyk zawodowych, a jej celem jest wspomaganie członków Sojuszu i kluczowych zainteresowanych stron w przygotowywaniu i oferowaniu praktyk zawodowych o wysokiej jakości i skuteczności.


Udostępnij tę stronę