Заетост, социални въпроси и приобщаване

Insert title here

Онлайн библиотека на алианса

Тази онлайн библиотека представлява единна точка за достъп до качествени материали, практически инструменти и насоки относно професионалната подготовка, за да помогнем на членовете на ЕАПП и ключовите заинтересовани страни да планират и предоставят качествени и ефективни стажове.


Споделете тази страница