Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Insert title here

Virtualioji biblioteka

Ši elektroninė biblioteka yra vienintelė vieta, suteikianti galimybę naudotis kokybiška su pameistryste susijusia medžiaga, praktinėmis priemonėmis ir gairėmis, siekiant padėti EPA nariams ir pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams kurti ir pristatyti kokybiškas ir veiksmingas pameistrystės programas.


Bendrinti šį puslapį