Navigācijas ceļš

Tava pirmā EURES darbavieta

Palīdzība jauniešiem

“Tava pirmā EURES darbavieta” ir konkrētai mērķauditorijai paredzēta mobilitātes shēma. Shēmas mērķis ir:

  • aizpildīt brīvās darbvietas atsevišķās nozarēs, valstīs vai valstu grupās un
  • atbalstīt atsevišķas darba ņēmēju grupas ar noslieci uz mobilitāti, piemēram, jauniešus.

Kā tas darbojas?

  • Shēmas “Tava pirmā EURES darbavieta” mērķis ir nodrošināt nodarbinātību, piemēram, darbvietas, prakses vietas un profesionālu sagatavošanu, kandidātiem vecumā līdz 35 gadiem.
  • Tā aptver 28 ES valstis, kā arī Norvēģiju un Islandi.
  • Darbības īsteno EURES dienestu vadīts konsorcijs, kurā ietilpst vismaz septiņas valstis.

Kā to finansē?

No 2014. gada shēmu “Tava pirmā EURES darbavieta” finansē no EaSI apakšprogrammas EURES.

Darbības finansē, rīkojot ikgadējus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

Vēl par shēmu “Tava pirmā EURES darbavieta” EURES portālā:

Sagatavošanās darbība “Tava pirmā EURES darbavieta” (2011.-2013. gada budžets)

Shēma “Tava pirmā EURES darbavieta” darbojusies kā sagatavošanās darbība kopš 2012. gada, un mērķis ir palīdzēt ES pilsoņiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem atrast darbu, prakses vai profesionālās sagatavošanās vietu kādā ES valstī.

Darbība apvieno pakalpojumus informācijas jomā, pieņemšanu darbā, brīvo darbvietu un darba meklētāju salāgošanu, darbā iekārtošanu un ES finansiālus stimulus. Projektus īsteno publiskā, privātā vai trešā sektora nodarbinātības dienesti.

Shēmas “Tava pirmā EURES darbavieta” novērtējuma ziņojums sniedz pārskatu par pirmajos divos gados gūtajiem rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem nākotnē.

Shēmas “Tava pirmā EURES darbavieta” vispārīgais progresa ziņojums ieskicē galvenos sasniegumus katrā ceturksnī.

Darbības atbilstīgi sagatavošanās darbībai “Tava pirmā EURES darbavieta” turpināsies līdz 2015. gada maija beigām.

Rokasgrāmatā “Tava pirmā EURES darbavieta” uzskaitīti nosacījumi un noteikumi, kas regulē dalību sagatavošanas darbībā.

Varat aplūkot arī atbilstošo ES līmeņa nodarbinātības dienestu un partneru informācijas centru sarakstu.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”