Navigācijas ceļš

Tava pirmā EURES darbavieta

Par ko ir runa?

EURES ir darba mobilitātes programma, kuras mērķis ir palīdzēt jauniem eiropiešiem atrast darbu, prakses vai mācekļa vietu citā Eiropas Savienības valstī.

Tā ietilpst programmā “Jaunatne kustībā” un iniciatīvā “Jauniešu nodarbinātības iespējas”. Tā varētu tikt integrēta valstu programmās “Garantija jauniešiem”, kas paredz sadarbību ar citām ES valstīm.

2015. gadam izvirzītais programmas “Tava pirmā EURES darbavieta” mērķis ir palīdzēt kādiem 5000 cilvēku atrast darbu citā ES valstī, kas nav viņu valsts Šī iniciatīva attiecas tikai uz dažiem nodarbinātības veicināšanas pakalpojumiem.

Iniciatīva “Tava pirmā EURES darbavieta” izmēģina jaunu veidu, kā jauniešiem un darba devējiem sniegt individuāli pielāgotus mobilitātes pakalpojumus par labu nodarbinātībai Šīs iniciatīvas ietvaros valsts nodarbinātības dienesti sniedz atbalstu (informācija, darbā pieņemšana, darba meklēšana un finansējums) jaunajiem darba meklētājiem un uzņēmumiem, kuri vēlas pieņemt darbiniekus no citām valstīm. Finansējumu var saņemt, ja ievēroti šo dienestu noteiktie nosacījumi un procedūras

Iniciatīvas Tava pirmā EURES darbavieta novērtējuma ziņojums sniedz pārskatu par rezultātiem, kas sasniegti pirmajos divos īstenojuma gados, un galvenajām problēmām, kuras ir atrisināmas nākotnē.

Kas var saņemt palīdzību?

  • ES pilsoņi, kas ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem un dzīvo kādā no ES valstīm.
  • Visi darba devēji, kas īsteno likumīgu uzņēmējdarbību kādā ES valstī un piedāvā vismaz sešu mēnešu ilgus darba līgumus, kā arī atalgojumu un darba apstākļus, kas ir saskaņā ar attiecīgās valsts darba tiesībām.

Kāda veida palīdzība ir pieejama?

Jauniešiem

Programma finansē valodu kursus, vai cita veida mācības. Lai jaunieši varētu piedalīties darba intervijās un pārcelties uz dzīvi citā ES valstī, ja viņus pieņem darbā, programma kompensē arī ceļa izdevumus jauniešiem, kas iesnieguši pieteikumus kādai darbavietai vai ar darbu saistītām mācībām.

Šī programma, kas veicina mobilitāti, paredz jaunus jauniešiem domātus atbalsta pasākumus, kas ir aprakstīti rokasgrāmatā “Tava pirmā EURES darbavieta”.

Darba devējiem

Uzņēmumi, kas nodarbina mazāk par 250 darbiniekiem, var prasīt finansiālu atbalstu, lai segtu nesen pieņemto darbinieku, praktikantu vai mācekļu apmācības izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar viņu iekārtošanos uz dzīvi jaunajā vietā.

Kas ir jādara, lai piedalītos?

Rokasgrāmatā “Tava pirmā EURES darbavieta” uzskaitīti noteikumi, kas regulē līdzdalību.

Zemāk atradīsiet saites:

  • uz nodarbinātības dienestiem, kuri īsteno šo programmu,
  • uz partnervalstu informatīvajiem dienestiem.

Sīkāku ES līmeņa informāciju skatiet nodarbinātības dienestu un partnervalstu informatīvo dienestu sarakstā.

Ja jūsu valstī vēl nepiedāvā šos pakalpojumus, sazinieties ar jebkuru no zemāk uzskaitītajām organizācijām.

Nodarbinātības dienesti, kuri īsteno iniciatīvu “Tava pirmā EURES darba vieta”

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”