Naršymo kelias

Tavo pirmasis EURES darbas

Kas tai?

Profesinio judumo programa, skirta padėti Europos jaunimui rasti darbą, stažuotę ar gamybinę praktiką kitose ES šalyse.

Ši programa yra priemonių rinkinio Judus jaunimas ir Jaunimo galimybių iniciatyvos dalis. Ji gali būti įtraukta į nacionalines Jaunimo garantijų programas, kuriose numatytas bendradarbiavimas su kitomis ES šalimis.

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ 2015 m. tikslas yra padėti maždaug 5000 žmonių rasti darbą kitose ES šalyse. Šioje iniciatyvoje dalyvauja tik ribotas užimtumo tarnybų skaičius.

Vykdant programą „Tavo pirmasis EURES darbas“ išbandomas naujas būdas, kaip teikti individualizuotas profesinio judumo paslaugas jaunimui ir darbdaviams. Pagal šią programą nacionalinės užimtumo tarnybos teikia paramą (informacijos, darbuotojų paieškos, atitinkamų įgūdžių ir darbo vietų derinimo, įdarbinimo, finansavimo) tiek darbo ieškantiems jaunuoliams, tiek įmonėms, pageidaujančioms priimti darbuotojų iš kitos šalies. Finansavimas priklauso nuo šių tarnybų sąlygų ir procedūrų.

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ vertinimo ataskaitoje pateikiama per pirmus dvejus įgyvendinimo metus pasiektų rezultatų ir pagrindinių ateities uždavinių apžvalga.

Kas turi teisę gauti paramą?

  • 18–30 metų amžiaus ES piliečiai, gyvenantys bet kurioje ES šalyje.
  • Visi ES šalyse teisėtai įsisteigę darbdaviai, siūlantys ne trumpesnes nei 6 mėnesių darbo sutartis, su sąlyga, kad darbo užmokestis ir sąlygos atitinka nacionalinę darbo teisę.

Kokią paramą galima gauti?

Jaunimui

Pagal šią programą finansuojami kalbų kursai ar kitų formų mokymas. Pagal ją taip pat padengiamos darbo arba stažuotės ieškančių jaunuolių kelionės išlaidos, kad jie galėtų dalyvauti pokalbiuose dėl darbo ir įsikurti kitoje ES šalyje, kurioje pradės dirbti.

Į judumo priemonių rinkinį įtraukta kitų paramos priemonių jaunimui, aprašytų programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ vadove.

Darbdaviams

Įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų, gali kreiptis finansinės paramos naujų darbuotojų, stažuotojų ar praktikantų mokymo išlaidoms padengti ir padėti jiems įsikurti.

Kaip galite dalyvauti?

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ vadove išvardytos dalyvavimo sąlygos ir taisyklės.

Toliau pateikiamos nuorodos į:

  • užimtumo tarnybas, suteikiančias galimybę pasinaudoti programa;
  • informacijos centrus ES šalyse partnerėse.

Daugiau informacijos taip pat galima paieškoti ES užimtumo tarnybų ir informacijos centrų partnerių sąraše.

Jei jūsų šalyje šios paslaugos dar neteikiamos, galite kreiptis į bet kurią iš toliau nurodytų organizacijų.

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ užimtumo tarnybos

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“