Naršymo kelias

Tavo pirmasis EURES darbas

Pagalba jaunimui

„Tavo pirmasis EURES darbas“ yra tikslinė judumo programa. Tokių programų tikslas:

  • užpildyti tam tikro sektoriaus, profesijos, šalies arba šalių grupės laisvas darbo vietas arba
  • remti tam tikras darbuotojų, labiau linkusių vykti dirbti į užsienį, grupes, pavyzdžiui, jaunimą.

Kaip ši programa vykdoma?

  • Pagal programą „Tavo pirmasis EURES darbas“ ne vyresniems kaip 35 metų kandidatams padedama rasti darbą, stažuotę arba gamybinę praktiką.
  • Ji vykdoma visose 28 ES šalyse, Norvegijoje ir Islandijoje.
  • Veiklą vykdo EURES tarnybų vadovaujami konsorciumai, kuriuos sudaro bent septynios šalys.

Kaip ši veikla finansuojama?

Nuo 2014 m. programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ finansuojama pagal Užimtumo ir socialinių inovacijų programos EURES kryptį.

Lėšų veiklai skiriama paskelbus metinius kvietimus teikti paraiškas.

Plačiau apie programą „Tavo pirmasis EURES darbas“ informuojama portale EURES:

Parengiamasis veiksmas „Tavo pirmasis EURES darbas“ (2011–2013 m. biudžetas)

Nuo 2012 m. vykdomas parengiamasis veiksmas „Tavo pirmasis EURES darbas“. Juo siekiama padėti 18–30 metų ES piliečiams rasti darbą, stažuotę arba gamybinę praktiką bet kurioje kitoje ES šalyje.

Pagal šį veiksmą informacijos teikimo, darbuotojų atrankos ir įdarbinimo paslaugos derinamos su ES finansinėmis paskatomis. Projektus įgyvendina valstybinės, privačios arba trečiojo sektoriaus užimtumo tarnybos.

Vertinimo ataskaitoje apžvelgiami per pirmuosius dvejus metus pasiekti rezultatai ir pagrindiniai ateities uždaviniai.

Apibendrinamojoje pažangos ataskaitoje pabrėžiami svarbiausi kiekvieno trimestro laimėjimai, kurių pasiekta vykdant šį veiksmą.

Veikla pagal parengiamąjį veiksmą „Tavo pirmasis EURES darbas“ bus vykdoma iki 2015 m. gegužės mėn. pabaigos.

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ vadove išvardytos dalyviams taikomos sąlygos ir taisyklės.

Taip pat galite peržiūrėti ES užimtumo tarnybų ir informacijos centrų partnerių sąrašą.

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“