Naršymo kelias

Tavo pirmasis EURES darbas

Kas tai?

Tai darbo mobilumo sistema, kurios paskirtis – padėti Europos jaunimui rasti darbą kitose ES šalyse.

Tai vienas iš strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos Judus jaunimas ir Jaunimo galimybių iniciatyvos veiksmų.

Projekto Tavo pirmasis EURES darbas 2012–2014 m. tikslas – padėti apie 5 000 žmonių užimti laisvas darbo vietas visoje ES.  Jis pradėtas vykdyti 2012 m. Jame dalyvauja tik dalis užimtumo tarnybų ir siūlomas ribotas darbo vietų skaičius.

Daugiau informacijos portalo Tavo pirmasis EURES darbas užimtumo tarnybų ir partnerių sąraše arba toliau nurodytose jų svetainėse.

Projekto Tavo pirmasis EURES darbas pagrindas – nacionalinių užimtumo tarnybų parama: informavimas, darbo paieška, įdarbinimas, finansavimas, – skirta ir darbo ieškantiems jaunuoliams, ir įmonėms, kurios suinteresuotos įdarbinti žmones iš užsienio. Teikiant finansavimą laikomasi šių tarnybų nustatytų sąlygų ir procedūrų.

Kas turi teisę gauti paramą?

Darbo ieškantys asmenys:

 • kurių amžius – 18–30 metų,
 • kurie yra ES piliečiai,
 • kurie teisėtai gyvena kurioje nors ES šalyje.

Darbdaviai:

 • kurie yra teisėtai įsisteigę kurioje nors ES šalyje,
 • kurie ieško tam tikro profilio darbuotojų, kurių jie negali rasti savo šalyje,
 • kurie siūlo ne trumpesnes kaip 6 mėnesių sutartis, kuriose nustatytas atlygis ir sąlygos atitinka nacionalinę darbo teisę.

Kokią paramą galima gauti?

Darbo ieškantys asmenys

 • Parama ieškant tinkamo darbo ir įsidarbinant
 • Finansavimas padengti išlaidoms, patiriamoms vykstant į pokalbį su darbdaviu ir (arba) persikeliant į užsienį, į naują darbo vietą
 • Mokymas (kalbos, kiti įgūdžiai)

Darbdaviai

 • Parama įdarbinti žmones
 • Mažosios ir vidutinės įmonės (bendrovės, kuriose dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų) gali prašyti finansinės paramos daliai naujų darbuotojų mokymo ir pagalbos jiems įsikurti išlaidų padengti

Pagal šį projektą neįdarbinama Europos institucijose ir įstaigose, kitose tarptautinėse politinėse, ekonominėse, socialinėse ir mokslinėse organizacijose (pvz., Jungtinių Tautų įstaigose, EBPO, Europos Taryboje, Pasaulinėje darbo organizacijoje ir pan.), viršvalstybinėse reguliavimo institucijose ir jų agentūrose.

Kaip dalyvauti?

Projektą „Tavo pirmasis EURES darbas“ vykdančios užimtumo tarnybos ir atitinkami informacijos centrai ES šalyse nurodyti toliau.

Jei jūsų šalyje ši paslauga dar neteikiama, galite kreiptis į bet kurią iš toliau nurodytų organizacijų.

Daugiau informacijos apie vadovą „Tavo pirmasis EURES darbas: vadovas“: šiame vadove pateikiama informacija tebegalioja 2014 m., kol nenurodyta kitaip. Antrą 2014 m. ketvirtį numatoma paskelbti atnaujintą jo leidimą.

Tavo pirmasis EURES darbas: paslaugos

  Siųsti draugams

 • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“