Naršymo kelias

Kas gali gauti finansavimą pagal programą PROGRESS?

Pagal programą PROGRESS finansiškai remiama visai Europai svarbi veikla, kurios mastas toks, kad būtų užtikrinta pridėtinė vertė ES lygmeniu.

Šios programos lėšomis negali būti remiami atskiri privatūs projektai – tokie projektai galėtų būti finansuojami iš Europos socialinio fondo arba pagal Europos mikrofinansų priemonę „Progress“ .

Programoje PROGRESS gali dalyvauti:

  • 28 ES valstybės narės,
  • šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės,
  • ELPA ir EEE šalys (Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas).

Į kvietimus teikti paraiškas arba dalyvauti konkursuose gali atsiliepti techninėse specifikacijose nurodytus kriterijus atitinkančios šių rūšių organizacijos:

  • nacionalinės institucijos,
  • vietos ir regioninės valdžios institucijos,
  • valstybinės užimtumo tarnybos,
  • nacionalinės statistikos tarnybos,
  • specializuotos įstaigos, universitetai ir mokslinių tyrimų institutai,
  • darbdavių ir darbuotojų asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos.