Naršymo kelias

„Judus jaunimas“

Judus jaunimas“ – visapusiškas švietimo ir užimtumo politikos iniciatyvų, skirtų Europos jaunimui, rinkinys. Ši pavyzdinė iniciatyva buvo pradėta 2010 m., įgyvendinant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“.

Tikslai

Iniciatyva „Judus jaunimas“ siekiama gerinti jaunimo švietimą ir įsidarbinimo galimybes, mažinti didelį jaunimo nedarbą ir didinti jo užimtumą. Tai atitinka platesnį ES tikslą – siekti 75 % darbingo amžiaus gyventojų (20–64 metų) užimtumo. Iniciatyvos tikslų siekiama:

 • švietimą ir mokymą labiau priderinant prie jaunuolių poreikių,
 • daugiau jų paskatinant pasinaudoti ES stipendijomis studijuoti arba stažuotis kitoje šalyje,
 • paskatinant ES šalis imtis priemonių, kad baigę mokslus jaunuoliai galėtų lengviau įsidarbinti.

Metodai

 • Politikos koordinavimas siekiant nustatyti reikiamus veiksmus ir juos paskatinti ES ir nacionaliniu lygmenimis;
 • Konkretūs jaunimui skirti veiksmai, pavyzdžiui, parengiamoji iniciatyva „Tavo pirmasis EURES darbas“, kuria siekiama skatinti ES darbo rinkos judumą, ir didesnė parama jauniems verslininkams pasitelkiant Europos mikrofinansų priemone „Progress“.

Kodėl toks dėmesys jaunimui?

 • Apie 5,5 mln. ES jaunuolių yra bedarbiai: vienas iš penkių jaunesnių kaip 25 metų norinčių dirbti žmonių negali rasti darbo.
 • Jaunimo nedarbo lygis – per 20 %, t. y. dvigubai didesnis nei visų amžiaus grupių kartu sudėjus ir beveik triskart didesnis už vyresnių kaip 25 metų žmonių nedarbo lygį.
 • 7,5 mln. 15–24 metų žmonių šiuo metu neturi darbo ir nesimoko.

Iniciatyvos „Judus jaunimas“ svetainėje pateikiama daugiau informacijos ir praktinių nuorodų jaunuoliams, norintiems mokytis, stažuotis arba dirbti užsienyje.

Jaunimo galimybių iniciatyvos veiksmais siekiama mažinti jaunimo nedarbą.

  Siųsti draugams

 • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“