Navigācijas ceļš

Sociālā nodrošinājuma elektroniska datu apmaiņa (EESSI)

EESSI ir IT sistēma, kas atbilstoši prasībām, kuras izvirzītas ES regulās par sociālā nodrošinājuma koordināciju, palīdzēs sociālā nodrošinājuma iestādēm visā ES ātrāk un drošāk apmainīties ar informāciju.

Šobrīd nav ES mēroga sistēmas, un informācijas apmaiņa joprojām notiek galvenokārt uz papīra.

Kā tā darbosies?

Visa saziņa starp valstu iestādēm par sociālā nodrošinājuma datnēm norisināsies, izmantojot strukturētus elektroniskus dokumentus.

Šos dokumentus caur EESSI sistēmu (kuru centralizēti pārvaldīs Eiropas Komisija) pārsūtīs attiecīgajam adresātam citā ES valstī.

Sociālā nodrošinājuma iestāžu darbinieki attiecīgos adresātus citā ES valstī varēs atrast valsts iestāžu direktorijā.

Kāds ir ieguvums?

Sabiedrībai:

  • ātrāka pieprasījumu apstrāde,
  • ātrāka pabalstu aprēķināšana un izmaksa.

Valstu iestādēm:

  • standartizēta informācijas plūsma,
  • ērtāka daudzvalodu saziņa, pateicoties vienādi strukturētiem dokumentiem,
  • optimizēta datu kontrole un vākšana.