Sti

Rettigheder på arbejdet

 • 11/11/2015

  Ikkebindende vejledning i god praksis for gennemførelse - af direktiv 2013/35/EU - Elektromagnetiske felter - Bind 1: Praktisk vejledning

  Direktiv 2013/35/EU fastsætter minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter (EMF). Denne praktiske vejledning har til formål at hjælpe arbejdsgivere, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med at forstå, hvad de skal gøre for at overholde direktivet. Den kan dog også være nyttig for arbejdstagere, arbejdstagerrepræsentanter og myndigheder i medlemsstaterne. Den består af to bind og en specifik vejledning til SMV’er. I vejledningens bind 1 gives der gode råd om, hvordan risikovurderingen udføres, og de muligheder, der findes for arbejdsgivere, som skal gennemføre yderligere beskyttelseseller forebyggelsesforanstaltninger. I bind 2 beskrives 12 casestudier med eksempler på, hvordan arbejdsgivere kan foretage vurderinger, ligesom nogle af de beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger, der kan vælges og gennemføres, illustreres. Casestudierne beskrives inden for rammerne af almene arbejdssteder, men de er hentet fra »det virkelige liv«. Vejledningen til SMV’er kan være en hjælp for arbejdsgivere, der skal foretage en indledende vurdering af risici fra EMF på deres arbejdssted. Med udgangspunkt i resultatet af denne vurdering kan arbejdsgivere bruge vejledningen til at afgøre, om de skal træffe yderligere foranstaltninger i henhold til EMF-direktivet. Denne vejledning fås i elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

 • 07/06/2017

  Europæisk vejledning i forebyggelse af risici i små fiskerfartøjer

  Hensigten med denne vejledning er at forebygge risici for små fiskerfartøjer og de mennesker, der arbejder på dem, således at både fartøjer og deres besætninger vender sikkert og forsvarligt hjem efter en fangstrejse. Da disse fartøjer tegner sig for ca. 80 % af hele EU’s fiskerflåde, og da antallet af dræbte og tilskadekomne og tab af skibe er uacceptabelt højt, spiller denne vejledning en afgørende rolle i forebyggelsen af risici og beskyttelsen af fiskersamfundene i bredere forstand. De forskellige moduler i vejledningen fokuserer på centrale områder, navnlig fartøjet, besætningen, fiskeri, konkrete hændelser, risikovurdering og supplerende oplysninger som f.eks. flydeudstyr, stabilitet, førstehjælp, arbejdsudstyr og evakueringsøvelser. En ordliste med illustrationer, fotos og diagrammer hjælper til at fremhæve de vigtigste punkter i vejledningen for at gøre den mere brugervenlig.

  Denne publikation findes i trykt og elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.