Navigacijski put

Prava na radu

 • 11/11/2015

  Neobvezujući vodič o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetska polja - Svezak 1. Praktični vodič

  Direktivom 2013/35/EU utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanima elektromagnetskim poljima. Ovaj praktični vodič pripremljen je da bi poslodavci, pogotovo mala i srednja poduzeća, shvatili što moraju učiniti kako bi se uskladili s Direktivom. Međutim, vodič također može biti koristan radnicima, predstavnicima radnika i regulatornim tijelima u državama članicama. Sastoji se od dva sveska i posebnog vodiča za mala i srednja poduzeća. U svesku 1. praktičnog vodiča daju se savjeti o provođenju procjene rizika i daljnji savjeti o eventualnim mogućnostima dostupnima poslodavcu ako je potrebno provesti dodatne zaštitne ili preventivne mjere. Svezak 2. sadržava dvanaest studija slučaja kojima se poslodavcima pokazuje kako pristupiti procjenama te se navode primjeri nekih zaštitnih ili preventivnih mjera koje se mogu odabrati i provesti. Studije slučaja predstavljene su u kontekstu općenitih radnih mjesta, ali su odabrane na temelju stvarnih radnih situacija. Vodič za mala i srednja poduzeća pomoći će vam u provođenju početne procjene rizika od elektromagnetskih polja na vašemu radnome mjestu. Na temelju rezultata te procjene pomoći će vam odlučiti trebate li poduzeti daljnje korake u vezi s Direktivom o elektromagnetskim poljima. Ova je publikacija dostupna u elektroničkom obliku na svim službenim jezicima Europske unije.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.

 • 11/11/2015

  Neobvezujući vodič o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetska polja

  Direktivom 2013/35/EU utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim elektromagnetskim poljima (EMF). Međutim, mali će broj poslodavaca morati izračunati ili izmjeriti razine elektromagnetskih polja na svojem radnom mjestu. U većini je slučajeva priroda posla koji se obavlja takva da će rizici biti mali i to je moguće utvrditi prilično jednostavno. Ovaj je vodič osmišljen kako bi vam pomogao da shvatite na koji način Direktiva o elektromagnetskim poljima može utjecati na posao koji obavljate. Vodič nije pravno obvezujući i ne pruža tumačenje određenih zakonskih zahtjeva koje ćete možda morati ispunjavati. Stoga ga je potrebno čitati zajedno s Direktivom o elektromagnetskim poljima, Okvirnom direktivom (89/391/EEZ) i mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom. Ovaj je vodič osmišljen za poslodavce koji već ispunjavaju zakonske zahtjeve, kako bi mogli brzo utvrditi rizike. Detaljnije informacije, uključujući informacije o procjeni izloženosti i preventivnim mjerama, možete pronaći u sveobuhvatnom neobvezujućem vodiču o dobroj praksi za provedbu Direktive 2013/35/EU.

  Ova je publikacija dostupna u elektroničkom formatu na svim službenim jezicima Europske unije.