Cesta

Práva na pracovišti

 • 11/11/2015

  Nezávazná příručka o osvědčených postupech pro provádění směrnice 2013/35/EU - o elektromagnetických polích - Díl 1: Praktická příručka

  Směrnice 2013/35/EU stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s elektromagnetickými poli. Účelem této praktické příručky je vysvětlit zaměstnavatelům, a to zejména malým a středním podnikům, co je třeba učinit pro splnění požadavků zmíněné směrnice. Může však být užitečná i zaměstnancům, zástupcům zaměstnanců a regulačním orgánům v členských státech. Obsahuje dva díly a zvláštní příručku určenou pro malé a střední podniky. Díl 1 praktické příručky obsahuje pokyny pro hodnocení rizik a další informace o tom, jak mohou zaměstnavatelé postupovat, když musí provést dodatečná ochranná nebo preventivní opatření. Díl 2 uvádí dvanáct případových studií, na nichž je ilustrováno, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé hodnocení provádět, a které názorně popisují některá z možných preventivních a ochranných opatření. Případové studie vycházejí z konkrétních reálných situací, jsou však zobecněny a prezentovány v kontextu běžného pracoviště.  V příručce pro malé a střední podniky naleznete pokyny, jak na vašem pracovišti provést prvotní hodnocení rizik plynoucích z elektromagnetických polí. Podle výsledku tohoto hodnocení se potom můžete snáze rozhodnout, zda je třeba učinit nějaká další opatření vyplývající z požadavků směrnice o elektromagnetických polích. Tato publikace je k dispozici v elektronické podobě ve všech úředních jazycích EU.

 • 07/06/2017

  Evropské pokyny pro předcházení rizikům na malých rybářských plavidlech

  Tyto pokyny jsou určeny k prevenci rizik, kterým mohou být vystavena malá rybářská plavidla a lidé, kteří na nich pracují. Jejich cílem je, aby se plavidla i jejich posádky bez úhony a ve zdraví navracely ze svých cest. Vzhledem k tomu, že rybářská plavidla představují zhruba 80 % celého rybářského loďstva EU a že počet usmrcených a zraněných osob a ztracených plavidel přesahuje únosnou míru, mají tyto pokyny klíčový význam při předcházení rizikům a ochraně širších rybářských komunit. Pokyny obsahují řadu modulů, které se vztahují na klíčové oblasti, konkrétně na plavidlo, posádku, rybolovné činnosti, skutečné případy, posouzení rizik a další informace, jako jsou např. vztlakové prostředky, stabilita, první pomoc, pracovní zařízení a nácviky nouzových situací. Díky glosáři, ilustracím, fotografiím a grafům, které slouží ke zdůraznění důležitých bodů, je používání těchto pokynů velice snadné a příjemné. Tato publikace je k dispozici v tištěném a elektronickém formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.