Cesta

Práva na pracovišti

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Volume 1 - Practical guide  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-140-EN-N

The Directive 2013/35/EU lays down the minimum safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from electromagnetic fields (EMF). This practical guide has been prepared to assist employers, particularly small to medium sized enterprises, to understand what they will need to do to comply with the Directive. However, it may also be useful for workers, workers representations and regulatory authorities in Member States. It consists of two volumes and a specific guide for SMEs.

The practical guide volume 1 provides advice on carrying out risk assessment and further advice on the options that may be available where employers need to implement additional protective or preventive measures.

Volume 2 presents twelve case studies that show employers how to approach assessments and illustrate some of the preventive and protective measures that might be selected and implemented. The case studies are presented in the context of generic workplaces, but were compiled from real work situations.

The guide for SMEs will assist you to carry out an initial assessment of the risks from EMF in your workplace. Based on the outcome of this assessment, it will help you decide whether you need to take any further action as a result of the EMF Directive. This publication will be available in electronic format in all EU official languages.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Volume 2 - Case studies  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-141-EN-N

The Directive 2013/35/EU lays down the minimum safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from electromagnetic fields (EMF). This practical guide has been prepared to assist employers, particularly small to medium sized enterprises, to understand what they will need to do to comply with the Directive. However, it may also be useful for workers, workers representations and regulatory authorities in Member States. It consists of two volumes and a specific guide for SMEs.

The practical guide volume 1 provides advice on carrying out risk assessment and further advice on the options that may be available where employers need to implement additional protective or preventive measures.

 Volume 2 presents twelve case studies that show employers how to approach assessments and illustrate some of the preventive and protective measures that might be selected and implemented. The case studies are presented in the context of generic workplaces, but were compiled from real work situations.

The guide for SMEs will assist you to carry out an initial assessment of the risks from EMF in your workplace. Based on the outcome of this assessment, it will help you decide whether you need to take any further action as a result of the EMF Directive.

This publication is available in electronic format in all EU official languages.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Guide for SMEs  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-142-EN-N

This guide is designed to help you understand how the work you carry out may be affected by the EMF Directive. It is not legally binding and does not provide an interpretation of specific legal requirements that you may have to comply with. It should therefore be read in conjunction with the EMF Directive, the Framework Directive (89/391/EEC) and relevant national legislation. This guide is designed so that employers who are already compliant will be able to establish the risks quickly.

More detailed information, including on exposure assessment and preventive measures, can be found in the comprehensive non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU.

This publication is available in electronic and printed format in all EU official languages.

19/08/2013

Označování chemických výrobků se mění: jak se to dotýká ochrany pracovníků?  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-CS-C

Během několika příštích let změní nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek (CLP) způsob klasifikace chemických výrobků, pokud jde o identifikaci nebezpečnosti. To povede ke změnám informací obsažených pro uživatele chemických látek na štítcích a v bezpečnostních listech. Lidé, kteří s chemickými látkami pracují, se musí těmto změnám přizpůsobit a tento dokument jim bude sloužit jako praktické vodítko. Konkrétně vysvětlí, jak se tyto změny budou týkat vašich povinností v rámci různých směrnic EU na ochranu pracovníků (směrnice o chemických činidlech, směrnice o karcinogenech a mutagenech, směrnice o bezpečnostních značkách, směrnice o těhotných pracovnicích a směrnice o mladých lidech na pracovišti).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví - Příručka pro prevenci a správnou provozní praxi  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-CS-N

Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Hlavním cílem této příručky je představit aktuální vědeckotechnické poznatky o prevenci nejvýznamnějších rizik ve zdravotnictví, zejména biologických, muskuloskeletálních, psychosociálních a chemických rizik, a podpořit uplatňování příslušných platných směrnic Společenství. V příručce jsou představeny a objasněny praktické nástroje, které mají zaměstnavatelům pomoci při určování rizik pro zdraví a bezpečnost jejich zaměstnanců a při zavádění preventivních opatření v jejich zdravotnických zařízeních. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Odkazy uváděné v této publikaci byly funkční v době dokončení rukopisu.

17/03/2011

Nezávazná příručka pro správnou praxi pro porozumění a provádění směrnice 92/57/EHS „o staveništích“  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-CS-C

Tato nezávazná příručka poskytuje praktické informace pro porozumění a realizaci Směrnice 92/57/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích. Na základě vysvětlování této Směrnice a uvádění návrhů a příkladů osvědčených postupů usiluje o pomoc všem stranám zapojeným do výstavby, včetně klientů, projektového dozoru, projektantů, koordinátorů, zhotovitelů a jiných zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů, v následujících oblastech: • porozumění a realizace základních principů prevence (kapitola 1), • porozumění požadavkům Směrnice v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně toho, kdy a na co se aplikuje, povinností a rolí podílníků a požadované dokumentace (kapitola 2), • identifikace některých typů nebezpečí a rizik při stavebních pracích (kapitola 3), • řízení rizik v průběhu trvání stavebních projektů, od přípravy projektu, přes výstavbu až po fázi po ukončení stavby (kapitola 4) a • shrnutí povinností podílníků podle jednotlivých fází (kapitola 5). Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronickém formátu ve všech ostatních úředních jazycích EU. Dále je k dispozici rovněž CD obsahující 22 jazykových verzí (katalogové číslo: KE-31-11- 011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

17/03/2011

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců - Náhled do směrnice 2009/38/ES  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-CS-C

Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, jejichž prostřednictvím ústřední vedení podniku informuje zaměstnance o vývoji a důležitých rozhodnutích a projednává je s nimi. Směrnice 2009/38/ES posiluje právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednávání a podporuje vytváření ERZ. Tento leták nastiňuje hlavní rysy ERZ a cíle této směrnice. Vysvětluje nová ustanovení týkající se zřizování a fungování ERZ spolu s rolí zástupců zaměstnanců, vyjednávacími postupy a harmonogramem provádění. Jsou popsány pojmy informování a projednávání a aspekty týkající přizpůsobení a kontinuity fungování ERZ. Na závěr jsou uvedeny dodatečné informace, propagační zdroje a zdroje financování, jakož i kontaktní místa. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+