Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Pravice na delovnem mestu

 • 11/11/2015

  Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU Elektromagnetna polja - Zvezek 1: Praktični priročnik

  Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Praktični priročnik je bil pripravljen, da bi delodajalci, zlasti mala in srednje velika podjetja, lažje razumeli, kaj bodo morali storiti za izpolnjevanje zahtev te direktive. Uporaben pa bo morda tudi za delavce, njihove predstavnike in regulativne organe v državah članicah. Sestavljen je iz dveh zvezkov in posebnega priročnika za MSP.  V Praktičnem priročniku v Zvezku 1 so na voljo nasveti o izvajanju ocenjevanja tveganja in nadaljnji nasveti v zvezi z možnostmi, ki so morda na voljo, če morajo delodajalci izvesti dodatne zaščitne ali preventivne ukrepe. Zvezek 2 zajema dvanajst študij primerov, ki prikazujejo, kako se naj delodajalci lotijo ocenjevanja, ter nekatere preventivne in zaščitne ukrepe, ki jih lahko izberejo in izvedejo. Študije primerov so predstavljene v okviru standardnih delovnih mest, zbrane pa so bile na podlagi dejanskih situacij na delovnem mestu. Priročnik za MSP vam bo v pomoč pri pripravi predhodne ocene tveganj zaradi EMP na vašem delovnem mestu. Na podlagi rezultatov te ocene vam bo pomagal pri presoji, ali morate sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi direktive o EMP. Publikacija je na voljo v elektronski obliki in je prevedena v vse uradne jezike EU.

 • 07/06/2017

  Evropske smernice za preprečevanje tveganj na malih ribiških plovilih

  Te smernice so bile pripravljene za preprečevanje tveganja za mala ribiška plovila in njihove posadke, da se lahko po plovbi varno vrnejo v pristanišče. Približno 80 % celotne ribiške flote EU so mala ribiška plovila, število smrtnih žrtev, poškodb in izgubljenih plovil pa je nesprejemljivo visoko, zato so te smernice ključne pri preprečevanju tveganj in zaščiti širših ribiških skupnosti. Smernice so razdeljene na module, ki se osredotočajo na ključna področja, in sicer plovilo, posadko, ribolovne dejavnosti, resnične dogodke, oceno tveganja in dodatne informacije, kot so plavajoči pripomočki, stabilnost, prva pomoč, delovna oprema in vaje za primer izrednih dogodkov. Z glosarjem, slikami, fotografijami in grafičnimi prikazi so izpostavljene pomembne točke, zaradi česar so smernice koristen in uporaben priročnik.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.