Naršymo kelias

Teisės darbo vietoje

 • 11/11/2015

  Neprivalomas Elektromagnetinių laukų direktyvos 2013/35/ES - įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas - 1 tomas. Praktikos vadovas

  Direktyvoje 2013/35/ES nustatyti būtiniausi saugos reikalavimai, taikomi dėl elektromagnetinių laukų (EML) keliamos rizikos darbuotojams. Šis praktinis vadovas parengtas siekiant padėti darbdaviams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, suprasti, ką jie turi daryti, kad atitiktų šią direktyvą, tačiau jis gali būti naudingas ir darbuotojams, darbuotojų atstovams bei priežiūros institucijoms valstybėse narėse. Jį sudaro du tomai ir specialus MVĮ skirtas vadovas. Šio praktinio vadovo I tome pateikta patarimų, kaip atlikti rizikos vertinimą, ir papildomų patarimų dėl galimybių rinktis tais atvejais, kai darbdaviai turi imtis papildomų apsaugos arba prevencinių priemonių. 2 tome pateikti dvylikos atvejų tyrimai, iš kurių darbdaviai sužinos, kaip atlikti vertinimus, ir pateikta kai kurių prevencinių ir apsaugos priemonių, kurias galima pasirinkti ir taikyti, pavyzdžių. Konkrečių atvejų tyrimai pateikiami apibendrintai, kad tiktų įprastoms darbo vietoms, tačiau jų duomenys surinkti įvairiomis realiomis darbo aplinkybėmis. Naudodamiesi MVĮ skirtu vadovu galėsite lengviau atlikti pradinį savo darbo vietoje dėl EML kylančios rizikos vertinimą ir remdamiesi šio vertinimo rezultatu nuspręsti, ar reikia imtis kokių nors tolesnių veiksmų pagal EML direktyvą. Šį leidinį elektroniniu formatu galima įsigyti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

 • 07/06/2017

  Rizikos prevencijos mažuosiuose žvejybos laivuose Europos vadovas

  Šio vadovo tikslas – mažuosius žvejybos laivus ir juose dirbančius asmenis apsaugoti nuo galimų pavojų, kad ir laivas, ir įgula po kelionės sugrįžtų saugiai. Tokie laivai sudaro maždaug 80 proc. viso ES žvejybos laivyno, o mirties, sužalojimų atvejų ir prarastų laivų skaičius yra nepriimtinai didelis, todėl, norint išvengti pavojų ir apsaugoti kuo daugiau žvejų, šis vadovas ypač svarbus. Skirtinguose vadovo moduliuose daugiausia dėmesio skiriama svarbiausioms sritims, visų pirma laivui, įgulai, žvejybos operacijoms, konkretiems atvejams, rizikos vertinimui ir papildomai informacijai apie, pavyzdžiui, plūduriavimo priemones, stabilumą, pirmąją pagalbą, darbo įrangą ir ekstremaliųjų situacijų pratybas. Vadove pateikiamas žodynėlis, iliustracijos, nuotraukos ir diagramos padeda išryškinti svarbius jame išdėstytus aspektus, todėl vadovu labai patogu naudotis.

  Šis leidinys išspausdintas ir paskelbtas elektroninėmis priemonėmis visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.