Διαδρομή πλοήγησης

Εργασιακά δικαιώματα

 • 07/06/2017

  Ευρωπαϊκός οδηγός για την πρόληψη των κινδύνων σε μικρά αλιευτικά σκάφη

  : Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα μικρά αλιευτικά σκάφη και όσοι εργάζονται σ’ αυτά, έτσι ώστε τόσο τα σκάφη όσο και τα πληρώματά τους να επιστρέφουν ασφαλή και σε καλή κατάσταση έπειτα από τα ταξίδια τους. Δεδομένου ότι, αφενός, αυτά τα σκάφη αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % του συνόλου του αλιευτικού στόλου της ΕΕ και, αφετέρου, οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι απώλειες σκαφών βρίσκονται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ο παρών οδηγός έχει καθοριστική σημασία για την πρόληψη των κινδύνων και την προστασία των ευρύτερων αλιευτικών κοινοτήτων. Κάθε ενότητα του οδηγού επικεντρώνεται σ’ έναν βασικό τομέα: το σκάφος, το πλήρωμα, τις αλιευτικές δραστηριότητες, την ανάλυση πραγματικών περιστατικών, την εκτίμηση κινδύνου και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως για τα μέσα επίπλευσης, τη σταθερότητα, τις πρώτες βοήθειες, τον εξοπλισμό εργασίας και τις ασκήσεις έκτακτης ανάγκης. Ο οδηγός συνοδεύεται από γλωσσάριο, καθώς και από εικόνες, φωτογραφίες και διαγράμματα: όλα συμβάλλουν στην ανάδειξη των σημαντικών σημείων του και τον καθιστούν ένα έγγραφο αναφοράς εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.