Ścieżka nawigacji

Prawa w pracy

 • 11/11/2015

  Niewiążący poradnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania dyrektywy 2013/35/UE o polach elektromagnetycznych - Tom 1. Praktyczny przewodnik

  Dyrektywa 2013/35/UE ustanawia minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi. Niniejszy poradnik został przygotowany, aby pomóc pracodawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, w zrozumieniu, co powinni zrobić, aby spełnić wymogi dyrektywy. Może on jednak również być przydatny dla pracowników, przedstawicieli pracowników i organów regulacyjnych w państwach członkowskich. Składa się on z dwóch tomów i specjalnego poradnika dla MŚP. W tomie 1 poradnika zawarto porady dotyczące przeprowadzania oceny ryzyka oraz dalsze porady dotyczące opcji, które mogą mieć zastosowanie, gdy pracodawcy muszą wdrożyć dodatkowe środki ochronne i zapobiegawcze. W tomie 2 przedstawiono dwanaście analiz konkretnych przypadków, w których pokazano pracodawcom, jak przeprowadzać ocenę, oraz przedstawiono niektóre ze środków ochronnych i zapobiegawczych, które mogliby oni wybrać i stosować. Analizy konkretnych przypadków zostały przedstawione w kontekście typowych miejsc pracy, ale oparte są na rzeczywistych sytuacjach. Poradnik dla MŚP pomoże Państwu w przeprowadzaniu wstępnej oceny ryzyka wynikającego z narażenia na działanie pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy. Na podstawie wyników tej oceny będą Państwo mogli łatwiej zdecydować, czy konieczne jest podjęcie dalszych działań zgodnie z dyrektywą o polach elektromagnetycznych.  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 07/06/2017

  Społeczna Europa Europejski poradnik dotyczący zapobiegania ryzyku na małych statkach rybackich

  Niniejszy poradnik ma na celu zapobieganie ryzyku, na jakie narażone są małe statki rybackie i osoby na nich pracujące, tak aby zarówno statki, jak i ich załogi bezpiecznie powracały do portu. Ponieważ wiemy że takie statki stanowią około 80 % całej floty rybackiej UE oraz że liczba zgonów, urazów i przypadków zatonięcia statków znajduje się na niedopuszczalnym poziomie, niniejszy poradnik ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu ryzyku i zapewnieniu ochrony społeczności rybackiej w szerokim ujęciu. Poszczególne moduły w poradniku skupiają się na kluczowych obszarach, do których należą: statki, załoga, operacje połowowe, autentyczne zdarzenia, ocena ryzyka oraz informacje dodatkowe, dotyczące m.in. urządzeń wypornościowych, stateczności, pierwszej pomocy, sprzętu roboczego oraz ćwiczeń na wypadek sytuacji wyjątkowej. Uwypukleniu istotnych punktów poradnika służy glosariusz zawierający ilustracje, zdjęcia i wykresy. Dzięki temu poradnik staje się wyjątkowo przystępnym materiałem referencyjnym.

  Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.