Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Drittijiet fuq ix-xogħol

 • 11/11/2015

  Gwida mhux vinkolanti għall-prattika tajba għall-implimentazzjoni tad- Direttiva 2013/35/UE - ampi Elettromanjetiċi - L-Ewwel Volum: Gwida Prattika

  Id-Direttiva 2013/35/UE tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi tas-sikurezza rigward l-esponiment tal-ħaddiema għal riskji minn kampi elettromanjetiċi (EMF). Din il-gwida prattika tħejjiet sabiex tassisti lill-impjegaturi, b’mod partikolari lil impriżi żgħar u medji, sabiex jifhmu x’ser ikollhom bżonn jagħmlu biex jikkonformaw mad-Direttiva. Madankollu, tista’ tkun siewja wkoll għal ħaddiema, rappreżentanti tal-ħaddiema u awtoritajiet regolatorji fl-Istati Membri. Din il-gwida prattika hija magħmula minn żewġ volumi u minn gwida speċifika għall-SMEs. L-Ewwel Volum tal-gwida prattika jipprovdi pariri dwar kif issir il-valutazzjoni tar-riskji u aktar pariri dwar l-għażliet li jistgħu jkunu disponibbli meta l-impjegaturi jkollhom bżonn jimplimentaw miżuri protettivi jew preventivi addizzjonali. It-Tieni Volum jippreżenta tnax-il studju tal-każ li juru lill-impjegaturi kif jagħmlu l-valutazzjonijiet u juru wħud mill-miżuri preventivi u protettivi li jistgħu jintgħażlu u jiġu implimentati. L-istudji tal-każijiet huma ppreżentati fil-kuntest ta’ postijiet tax-xogħol ġeneriċi, iżda ġew ikkumpilati minn sitwazzjonijiet tax-xogħol veri. Il-gwida għall-SMEs ser tgħinek tagħmel valutazzjoni inizjali tar-riskji mill-EMF fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Fuq il-bażi tar-riżultat ta’ din il-valutazzjoni, ser tgħinek tiddeċiedi jekk għandekx bżonn tieħu azzjoni ulterjuri bħala riżultat tad-Direttiva dwar l-EMF. Din il-pubblikazzjoni hija disponibbli fil-format elettroniku fl-ilsna uffiċjali kollha tal-UE.

 • 07/06/2017

  Gwida Ewropea għall-prevenzjoni tar-riskji f’bastimenti tas-sajd żgħar

  Din il-gwida hija maħsuba biex ikun hemm prevenzjoni tar-riskju għall-bastimenti tas-sajd żgħar u għal dawk li jaħdmu fuqhom, b’mod li kemm il-bastimenti kif ukoll l-ekwipaġġi tagħhom jirritornaw mill-vjaġġ qawwijin u sħaħ. Billi dawn il-bastimenti jirrappreżentaw madwar 80 % tal-flotta tas-sajd sħiħa tal-UE u l-imwiet, il-korrimenti u t-telf ta’ bastimenti laħqu livelli mhux aċċettabbli, din il-gwida hija kruċjali fil-prevenzjoni tar-riskji u fil-protezzjoni tal-komunitajiet tas-sajd fuq skala akbar. Il-moduli differenti fil-gwida jiffukaw fuq oqsma ewlenin, b’mod partikolari l-bastiment, l-ekwipaġġ, l-operazzjonijiet tas-sajd, l-avvenimenti ta’ każijiet reali, il-valutazzjoni tar-riskju u informazzjoni addizzjonali bħall-apparat li jżomm f’wiċċ l-ilma, l-istabbiltà, l-ewwel għajnuna, it-tagħmir tax-xogħol u l-eżerċizzji ta’ taħriġ f’każ ta’ emerġenza. Glossarju flimkien ma’ stampi, ritratti u ċarts jenfasizzaw il-punti importanti fil-gwida, u jagħmluha referenza estremament faċli għall-utent.

 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.