Cale de navigare

Drepturile la locul de muncă

 • 11/11/2015

  Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind câmpurile electromagnetice - Volumul 1: Ghid practic

  Directiva 2013/35/UE conține cerințele minime de siguranță referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri determinate de câmpurile electromagnetice (CEM). Prezentul ghid practic a fost elaborat pentru a-i ajuta pe angajatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă ce vor trebui să facă pentru a se conforma directivei. Totuși, el poate fi util și pentru lucrători, reprezentanții lucrătorilor și autoritățile de reglementare din statele membre. Ghidul constă în două volume și într-un ghid specific pentru IMM-uri.
  Volumul I al ghidului practic oferă îndrumări cu privire la efectuarea evaluării riscurilor și alte recomandări privind opțiunile care pot fi disponibile în cazul în care angajatorii trebuie să pună în aplicare noi măsuri de protecție sau de prevenire. Volumul II prezintă douăsprezece studii de caz care arată angajatorilor modul de abordare a evaluărilor și ilustrează câteva măsuri preventive și de protecție care ar putea fi selectate și puse în aplicare. Studiile de caz sunt prezentate în contextul unor locuri de muncă generice, dar au
  fost compilate pe baza unor situații de lucru reale. Ghidul pentru IMM-uri vă va ajuta să efectuați o evaluare inițială a riscurilor determinate de CEM la locul dumneavoastră de muncă. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, el vă va ajuta să decideți dacă este nevoie să luați vreo măsură ca urmare a Directivei privind CEM. Publicația este disponibilă în format electronic în toate limbile oficiale ale UE.

 • 07/06/2017

  Ghid european pentru prevenirea riscurilor în cazul navelor de pescuit de mici dimensiuni

  Prezentul ghid este conceput pentru a preveni riscurile la care sunt expuse navele de pescuit de mici dimensiuni și personalul care le exploatează, astfel încât atât navele, cât și echipajele acestora, să se întoarcă nevătămate după o ieșire în larg. Având în vedere faptul că ele reprezintă circa 80 % din totalul flotei de pescuit a UE și că numărul deceselor, al rănirilor și al navelor pierdute se situează la niveluri inacceptabile, prezentul ghid are o importanță fundamentală în prevenirea riscurilor și în protejarea comunităților de pescari la scară largă. Diferitele module ale ghidului se concentrează pe domenii-cheie, cum ar fi nava, echipajul, operațiunile de pescuit, evenimentele reale, evaluarea riscurilor, oferind totodată și informații suplimentare privind echipamentele individuale de plutire, stabilitatea, primul ajutor, echipamentul de lucru și exercițiile de pregătire pentru situații de urgență. Glosarul, care are rolul de a scoate în evidență aspectele importante ale ghidului, este însoțit de ilustrații, fotografii și grafice, el fiind astfel o referință extrem de ușor de utilizat.

  Prezenta publicație este disponibilă în format tipărit și electronic în toate limbile oficiale ale UE.
 • 03/04/2017

  Final report of the HazChem@Work project

  The HazChem@Work project commissioned by DG Employment aimed at creating a database and developing a model to estimate the occupational exposure for a list of hazardous chemicals in EU countries and in the EFTA/EEA countries.

  Some annexes and an executive summary are downloadable separately.

 • 23/01/2017

  Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it

  Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

 • 25/11/2016

  REFIT study to support evaluation of the Written Statement Directive (91/533/EC)

  This report presents the results of a study analysing whether Directive 91/533/EC on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship, is still fit for purpose and whether associated costs and burdens are minimised. This exercise was carried out in the context of the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) which aims to make EU law lighter, simpler and less costly.