Poslat dál
RSS
google +
Verze pro tisk

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitele Evropské komise

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitele Evropské komise

Komise se při přípravě své politiky a návrhů týkajících se bezpečnosti spotřebitelů, veřejného zdraví a životního prostředí spoléhá na nezávislé vědecké výbory , které jí poskytují spolehlivé vědecké podklady a upozornují na vznikající problémy. Tato stanoviska jsou velmi důležitá pro tvůrce politik, kteří usilují o to, aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany životního prostředí a zdraví a aby naplnili očekávaní, jež evropští občané vůči orgánům Evropské unie chovají.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele , Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika přijaly od roku 1978 tisíce vědeckých stanovisek, z nichž většina posloužila jako základ pro nové předpisy a přispěla tak ke zkvalitnění politik Evropské unie tím, že je podložila důkazy.

Uvedené vědecké výbory, mezi jejichž členy najdeme významné vědce z celého světa, vyhodnocují vědecké údaje a posuzují možná rizika například u těchto látek a výrobků:

  • bezpečnost kosmetických přísad (v barvách na vlasy, parfémech, soláriích, UV filtrech)
  • potenciální rizika fluoridů v pitné vodě
  • bezpečnost zubního amalgámu a alternativních materiálů na opravu zubů
  • bezpečnost nanomateriálů
  • návykovost tabákových příměsípdf

Jiná jejich stanoviska se zabývat účinky na zdraví v těchto oblastech:

Poslední výzkum se zaměřil na zdravotnické prostředky – například na bezpečnost silikonových prsních implantátů PIP a kovů v kyčelních protézách, na možná zdravotní rizika chemických látek (ftaláty) používaných v dětských hračkách a různých předmětech používaných při péči o děti a na účinky mobilních telefonů a osobních hudebních přehrávačů.

Evropská komise také nedávno vybrala nové členy výborů. Na první plenárním zasedání v Lucemburku 11. a 12. dubna 2013 budou nově jmenovaní vědci pdfoficiálně uvítáni představiteli Evropské komise a lucemburské vlády.

Politika EU v oblasti vědeckého poradenství a práce těchto výborů se řídí třemi základní zásadami: excelence, nezávislost a transparentnost. Vědecké útvary zachovávají maximální otevřenost, aby neustále přitahovaly ty nejlepší vědce, podporovaly prohloubení dialogu se zúčastněnými stranami a podněcovaly diskusi a výměnu informací.

Spolehlivý soubor vnitřních mechanismů zároveň garantuje nezávislost vědecké práce a zabraňuje podjatosti z hospodářských, sociálních či jiných nevědeckých důvodů. Zvláštní pozornost je věnována sdělování výsledků práce výborů. S jejich závěry je vždy obeznámena vědecká obec i zúčastněné strany.

Nejdůležitějším cílem je zaručit občanům Evropské unie vysokou úroveň ochrany zdraví a současně umožnit, aby Evropa využila potenciál vědeckých poznatků a inovací, jež ji mohou hrát klíčovou roli při zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu, a tím přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Nové vědecké výbory

Více k tomuto tématu